Back to top

Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het samenwerkingsverband is op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot stand gekomen.

Rol in netwerk: 
Projectpartner
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Nederland
(0)70 314 03 43