Back to top

Actueel

Nieuw! Een introductiefilm op Oorlogsbronnen.nl: een zoekmachine specifiek gericht op de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in de voormalige koloniën.

Koning Willem-Alexander opent dinsdag 4 februari 2014 de tentoonstelling ‘De Tweede wereldoorlog in 100 voorwerpen’ in de Kunsthal Rotterdam.

Het is februari 1942. Je bent journalist en je wordt erop uitgestuurd om een verhaal te schrijven over de Slag in de Javazee.

Het Netwerk Oorlogsbronnen is gaan samenwerken met Oneindig Noord-Holland (OHN). Dit is een platform over het verleden van Noord-Holland.

De Surinaamse economie bloeide tijdens de Tweede Wereldoorlog op. Dat had alles te maken met een grondstof die in de Surinaamse bodem zat: Bauxiet.

In een forum, masterclasses en een lezing werd tijdens de Netwerkdag 2013 antwoord gezocht op de vraag: hoe verhoudt de bron zich tot het verhaal en andersom?

Etty Hillesum wordt op 15 januari 1914 geboren in Middelburg. In 1932 verhuist ze voor haar studie naar Amsterdam en komt in contact met de Duits-joodse vluchteling Julius Spier (1887-1942).

Affiches waren tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijk propagandamiddel. De Duitsers besteedden veel aandacht aan het uitdragen van de nationaalsocialistische boodschap in de vorm van kleurrijke aanplakbiljetten.

De bibliotheek van Wageningen UR heeft de website met de unieke RAF-collectie van 94.250 luchtfoto’s uit de periode 1944-1945 vernieuwd en er een zogenoemde GeoPortal van gemaakt.

Een kwart van de radio's belandde in de 'illegaliteit', nadat aan het bevel in mei 1943 alle radio's in te leveren bij de bezetter geen gehoor werd gegeven. 

Pagina's