Back to top

Archief Eemland

Regionaal Archief Eemland beheert de archieven voor Amersfoort en de regio Eemland (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest en Woudenberg).

Het is onder andere het documentatiecentrum voor de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Deze stichting is op 28 maart 2000 opgericht en stelt zich ten doel de restanten van Kamp Amersfoort (1941-1945) te beschermen en informatie te verschaffen. 

Eemplein 73
3812 EA Amersfoort
Nederland
033-4695017

Oorlogsbronnen Archief Eemland

Brief geschreven door H.J.L. Verhoeven aan de burgemeester van Amersfoort over zijn ervaring bij het uitbreken van de oorlog toen hij leerling was in het internaat St. Louis
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147451143
Gemeentebestuur Woudenberg
trefwoorden
  • Nederlands bestuur in Nederland
  • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Woudenberg 1943-1975. Notulen van de gemeenteraad over de jaren 1943-1946 berusten in het archief van de gemeente Woudenberg 1509-1943, inventarisnummer 341.Inventarisnummer 14 en 15 bevatten agenda's en besluitenlijsten van de vergaderingen van het College van B&W uit 1943 en 1945. In hoofdstuk 2.2.4 (Personeel) bevinden zich onder andere personeelsdossiers 1919-1977. Wellicht is hierin informatie te vinden met betrekking tot personeel in de oorlogsjaren. Hoofdstuk 2.2.5 (Financiën) bevat financiële stukken (rekeningen, begrotingen) met betrekking tot de oorlogsjaren. Mogelijk is er ook informatie met betrekking tot de oorlog aanwezig in inventarisnummer 69 (stukken betreffende de vervanging en bezoldiging van de burgemeester 1943-1947). In het hoofdstuk Bevolking (2.3.4.2) staan registers van ingekomen personen en vertrokken personen vermeld (vanaf 1944) en zijn onder andere stukken te vinden met betrekking tot persoonsbewijzen, het afgeven van paspoorten, naturalisatieverzoeken en in het buitenland tijdens de oorlog overleden Nederlanders.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1725658632
Archief Adviescommissie voor de zuivering van het gemeentepersoneel te Amersfoort
trefwoorden
  • Nasleep
  • Zuivering
  • Nederlands bestuur in Nederland
  • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat notulen van vergaderingen en correspondentie. Tevens bevinden zich in dit archief persoonsdossiers van van sympathie met de Duitse bezetter beschuldigde ambtenaren, 1945-1947
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-2097377661
Gemeentebestuur Amersfoort
trefwoorden
  • Nederlands bestuur in Nederland
  • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente 1946-1974. Het archief bevat onder andere stukken over het herstellen van de in de oorlog opgelopen schade aan huizen, Onze Lieve Vrouwentoren en straten.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1221639312
Gemeenten Hoogland en Duist, De Haar en Zevenhuizen
trefwoorden
  • Nederlands bestuur in Nederland
  • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat onder andere de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Hoogland. Inventarisnummers 28-29 en 55-56 bevatten de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk het college B&W uit 1919-1941 en vanaf 1945. In de inventarisnummers 155 tot en met 172 bevinden zich ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken 1928-1950 (voor agenda's op deze stukken zie inventarisnummers 224-230, voor de indeling van de rubrieken zie bijlagen I en II van de inventaris) In hoofdstuk 2.2.2.09 (Financiën) bevinden zich financiële stukken (rekeningen, begrotingen kasboeken van ontvangsten en uitgaven) met betrekking tot de oorlogsjaren. Mogelijk is er ook relevante informatie aanwezig in de inventarisnummers 282-283 (personeelsdossiers van ambtenaren) en in hoofdstuk 2.2.2.11.4 Bevolking (waaronder bevolkingsregisters 1850-1939 en registers van ingekomen personen)
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1221725387
download