Back to top

Atlantikwall Museum

In het museum wordt het verhaal van de Atlantikwall verteld aan de hand van diorama's, informatiepanelen, beeld- en geluidsmateriaal en authentieke voorwerpen.

Rol in netwerk: 
Noorderhoofd (de pier)
3151 HG Hoek van Holland
Nederland
06-22655069