Back to top

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Als kennisinstituut verzamelt, beheert en deelt Atria (voorheen Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis) het erfgoed van vrouwenbewegingen, onderzoeken ze de huidige positie van vrouwen in de samenleving en geven ze advies voor toekomstig beleid.

In de bibliotheek en het archief zijn meer dan 2.000 bronnen beschikbaar over vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarvan meer dan 300 digitaal.

Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam
Nederland
020-6650820

Oorlogsbronnen Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

prof. dr. Saskia Wieringa (projectleider Aletta), drs. Josien Pieterse (interviewer), drs. Grietje Keller (projectleider Aletta) (1926-01-01, 2009-01-01, 2009-10-08, 2010-07-01, 2010-05-20)
Getuigen Verhalen, Vrouwen van de CPN, interview CPN04 (1926-01-01, 2009-01-01, 2009-10-08, 2010-07-01, 2010-05-20)
Projectwebsite 'Vrouwen van de CPN' op Getuigenverhalen.nl; URI=http://getuigenverhalen.nl/projecten/vrouwen-van-de-cpn
Vervaardiger
prof. dr. Saskia Wieringa (projectleider Aletta), drs. Josien Pieterse (interviewer), drs. Grietje Keller (projectleider Aletta)
trefwoorden
 • Zuid-Holland
 • Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij
 • Oranjegroep
 • Communistische Partij Nederland
 • vrouwen
 • verzet
 • communisme
 • vaders
 • persoonlijke verhalen
 • De Vonk-groep
 • vakanties
 • ontslag
 • Early modern history
 • levensverhalen
 • Eenheids Vakcentrale
 • tijdsbesteding
 • uitgaan
 • vrijwilligerswerk
 • discriminatie
 • publieke opinie
 • acties
 • antifascisme
 • vakbonden
 • geweld
 • Nederlands Verbond van Vakverenigingen
 • gijzelaars
 • vrije tijd
 • manifestaties
 • herdenkingen
 • oral history
 • gevangenen
 • politiek
 • Socio-cultural sciences
 • tweede wereldoorlog
 • politieke partijen
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:41671
drs. Zonneke Matthée (interviewer), drs. Grietje Keller (projectleider), Aletta (2008-01-01, 2008-01-17, 2010-06-30, 1935-01-01, 2008-02-14)
Getuigen Verhalen, NSB vrouwen in de oorlog, interview NS01 (2008-01-01, 2008-01-17, 2010-06-30, 1935-01-01, 2008-02-14)
Aletta project 'Verhalen van NSB-vrouwen'; URI=http://www.aletta.nu/aletta/nl/projecten/erfgoed_van_de_oorlog/nsb_vrouwen
Vervaardiger
drs. Zonneke Matthée (interviewer), drs. Grietje Keller (projectleider), Aletta
trefwoorden
 • schuldgevoelens
 • geïnterneerden
 • bevrijding
 • vrouwen
 • naoorlogstijd
 • Arbeidsdienst
 • verkrachting
 • slachtoffers
 • naoorlogse periode
 • persoonlijke verhalen
 • ziekenhuizen
 • Nationaal-Socialistische Beweging
 • Dolle Dinsdag
 • oral history
 • Nationaal Socialistische Vrouwen
 • collaboratie
 • nationaal socialisme
 • kinderen van foute ouders
 • interneringskampen
 • Socio-cultural sciences
 • Early modern history
 • levensverhalen
 • collaborateurs
 • tweede wereldoorlog
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:40926
drs. Zonneke Matthée (interviewer), drs. Grietje Keller (projectleider), Aletta (2008-01-01, 2008-07-29, 2010-06-30, 1935-01-01, 2008-06-17)
Getuigen Verhalen, NSB vrouwen in de oorlog, interview NS05 (2008-01-01, 2008-07-29, 2010-06-30, 1935-01-01, 2008-06-17)
Oral history interview met een vrouw, geboren aan het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw in een gezin uit de hogere klasse. Beide ouders waren lid van de NSB en kenden veel hooggeplaatste NSB-ers. Aan het eind van de oorlog vluchtte ze naar Duitsland. Bij terugkeer naar Nederland werd ze gearresteerd en een paar dagen gevangen gehouden. NS05, haar familie en echtgenoten waren allen pro-Duits. De aanleiding voor het interview is het Aletta project om levensverhalen van vrouwen vast te leggen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de bezetter kozen en/of geïnterneerd en/of gestraft zijn in het kader van de Bijzondere Rechtspleging.
Vervaardiger
drs. Zonneke Matthée (interviewer), drs. Grietje Keller (projectleider), Aletta
trefwoorden
 • vrouwen
 • naoorlogstijd
 • naoorlogse periode
 • persoonlijke verhalen
 • ontkenning Holocaust
 • Antisemitisme
 • Nationaal-Socialistische Beweging
 • oral history
 • Nationaal Socialistische Vrouwen
 • collaboratie
 • Nederland
 • Ierland
 • kinderen van foute ouders
 • nationaal socialisme
 • Socio-cultural sciences
 • Early modern history
 • Duitsland
 • levensverhalen
 • collaborateurs
 • Bijzondere rechtspleging
 • tweede wereldoorlog
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:41078
Lin McDevitt-Pugh MBA (projectleider Aletta), drs. Zonneke Matthée (interviewer) (2008-01-01, 2009-01-25, 2012-04-01, 1940-01-01)
Getuigen Verhalen, Dochters van 'foute' ouders, interview DNS03 (2008-01-01, 2009-01-25, 2012-04-01, 1940-01-01)
IsPartOf: Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Dochters van foute ouders' in EASY; URI=http://www.persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-8lg-xbs
Vervaardiger
Lin McDevitt-Pugh MBA (projectleider Aletta), drs. Zonneke Matthée (interviewer)
trefwoorden
 • geïnterneerden
 • Bijzondere rechtpleging
 • herinneringen
 • vrouwen
 • Waffen-SS
 • traumatische ervaringen
 • Vught
 • zelfhulp
 • Werkgroep Herkenning
 • dochters
 • trauma's
 • persoonlijke verhalen
 • verwerkingsproces
 • lotgenotencontact
 • psychoanalyse
 • kinderen van foute ouders
 • interneringskampen
 • pleeggezinnen
 • Early modern history
 • collaborateurs
 • echtscheidingen
 • levensverhalen
 • kindertehuizen
 • huwelijken
 • schuldgevoelens
 • naoorlogstijd
 • discriminatie
 • naoorlogse periode
 • Nationaal-Socialistische Beweging
 • oral history
 • internering
 • collaboratie
 • Nederland
 • nationaal socialisme
 • Socio-cultural sciences
 • Duitsland
 • tweede wereldoorlog
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:41175
drs. Monika Diederichs - interviewer, Marjet Douze - projectleider Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis (1995-04-20, 2020-01-01, 1995-01-01, 1935-01-01)
Erfgoed van de Oorlog, Collectie Diederichs, interview 15 - COLD15 (1995-04-20, 2020-01-01, 1995-01-01, 1935-01-01)
Oral history interview met een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie heeft met een Duitse soldaat. Ze willen trouwen, maar het duurt drie jaar voor de Duitse overheid toestemming geeft. Haar vriend wordt intussen overgeplaatst en COLD15 trouwt uiteindelijk met de handschoen, want haar militair krijgt geen verlof. Ze verliest haar Nederlandse nationaliteit en moet naar Duitsland om te werken. Ze gaat bij haar schoonouders wonen. Tijdens verlof van haar man raakt ze zwanger. Om haar familie te kunnen ontmoeten, spreken ze een paar keer af bij de grens. Na de oorlog weet ze niet of haar man nog leeft en gaat ze naar Nederland. Ze wordt opgepakt en verhoord, maar niet kaalgeschoren. Om in Nederland te kunnen blijven, moet ze scheiden van haar man. Na enige tijd krijgt ze bericht dat haar Duitser nog leeft. Ze gaan elkaar brieven schrijven. In 1949 ontmoeten ze elkaar weer en vier jaar later trouwen ze voor de tweede keer. Sinds 1970 wonen ze in Nederland. De echtgenoot van COLD15 neemt ook deel aan het interview. De aanleiding voor dit interview was het samenstellen van het boek 'Wie geschoren wordt moet stil zitten: de omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen' / Monika Diederichs (2006). De voorwaarden voor het aanvragen van het interview staan beschreven in het veld 'Remarks’.
Vervaardiger
drs. Monika Diederichs - interviewer, Marjet Douze - projectleider Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis
trefwoorden
 • buitenechtelijk kind
 • nationaliteit
 • Duitse bezetting
 • vrouwen
 • soldaten
 • attituden
 • persoonlijke verhalen
 • 'Moffenmeiden'
 • vriendinnen
 • zwangerschappen
 • kinderen van foute ouders
 • Early modern history
 • collaborateurs
 • echtscheidingen
 • liefde
 • briefwisseling
 • terugkeer
 • uitgaan
 • naoorlogstijd
 • discriminatie
 • naoorlogse periode
 • vrouwbeelden
 • zwijgen
 • straffen
 • Tweede Wereldoorlog
 • angst
 • kinderen van Duitse militairen
 • oral history
 • collaboratie
 • relaties
 • Socio-cultural sciences
 • Duitse strijdkrachten
 • tweede wereldoorlog
 • ongehuwde moeders
 • bevallingen
 • Nederland Vrouwenthesaurus Aletta)
 • haat
 • levensverhalen
 • taboes
 • grensverkeer
 • huwelijken
 • Duitsers
 • militairen
 • verhoren
 • publieke opinie
 • alleenstaande moeders
 • middenstand
 • beeldvorming
 • seksualiteit
 • nationaal socialisme
 • ethiek
 • verliefdheid
 • Duitsland Vrouwenthesaurus Aletta)
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:41411
download