Back to top

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Het Brabants Historisch Informatie Centrum is het centrum voor (lokale) geschiedenis en genealogie in Noord-Brabant en heeft meer dan 1.500 archieven en collecties in beheer.

Zuid-Willemsvaart 2
Arnoud van Gelderweg 73 (5361 CV, Grave)
5211 NW 's-Hertogenbosch
Nederland
073-6818500

Oorlogsbronnen Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Inlevering van vuurwapens en aangelegenheden inzake vergoeding daarvan, 1941-1951
trefwoorden
 • Vordering en Inname
 • Openbare orde en veiligheid
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Economisch leven
Inlevering van vuurwapens en aangelegenheden inzake vergoeding daarvan, 1941-1951
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2146465442
Brabants Historisch Informatie Centrum
Gemeentebestuur Ravenstein, 1942 - 1989
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In het hoofdstuk 'Lichamen, organen, instellingen en functionarissen' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Zie het hoofdstuk 'Personeel' voor stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1463749190
Gemeentebestuur Helvoirt, 1936-1980
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In het hoofdstuk 'Lichamen, organen, instellingen en functionarissen' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1224-1259 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1532630227
Brabants Historisch Informatie Centrum
Gemeentebestuur Schaijk, 1942 - 1969
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 3-19 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 230-279 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1534697347
Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
De Tweede Wereldoorlog heeft ook Oeffelt niet onberoerd gelaten. Dit gold ook voor het bestuur van Oeffelt. In 1942 moest burgemeester C. J. J. Remmen plaatsmaken voor een N. S. B.-er. Na de bevrijding, in september 1944, kon hij zijn bestuurlijke functies weer opnemen. Oeffelt maakte toen een hachelijke periode door: doordat de Duitsers nog in Gennep lagen, was Oeffelt frontgebied. Maandenlang vonden er beschietingen plaats. Op 20 oktober 1944 blies een groep van over de Maas gekomen Duitsers de kerktoren op, die neerkwam op het schip van het uit 1854/1859 daterende bedehuis. Ook het raadhuis kreeg toen de genadeslag.Op 7 november 1944 is ongeveer de hele bevolking geëvacueerd en de mensen werden gedwongen om een onderkomen in de omgeving te gaan zoeken. In de loop van de maand maart 1945 is de bevolking geleidelijk teruggekeerd, nadat ten gevolge van het grote geallieerde offensief de overkant van de Maas en een gedeelte van Duitsland van vijanden was gezuiverd. De oorlogsschade viel niet mee. Naast de kerk en het gemeentehuis hebben tevens vele huizen tijdens de oorlog schade opgelopen. Velen moesten hun heil zoeken in noodvoorzieningen. De plunderingen tijdens de evacuatie verergerden de situatie nog. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 111-150 en 909-924 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In de paragraaf 'Personeel' vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-156559830
download