Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Broek en Simontjes, polder

De polder Broek en Simontjes is gevormd uit de in 1625 gestichte Broekpolder en de al voor 1625 bestaande Simontjespolder. In 1637 sloten de molenmeesters van beide polders een overeenkomst waarbij de ingelanden van de Simontjespolder het recht kregen hun landen aan de Broekpolder aan te dammen en door middel van een duiker door de molen van de Broekpolder te laten bemalen. Deze op 26 november 1637 door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland goedgekeurde overeenkomst zal niet tot uitvoering zijn gebracht, want op 12 februari 1639 verleenden dijkgraaf en hoogheemraden hun goedkeuring aan een soortgelijke overeenkomst, maar nu slechts voor één jaar. De overeenkomst zal stilzwijgend van kracht gebleven zijn. Wanneer beide polders onder één bestuur verenigd werden, is niet duidelijk. In 1640 is er nog sprake van een afzonderlijk bestuur van de Simontjespolder. Later niet meer. Hoewel in consenten van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland uit 1664 en 1675 nog steeds over de Broekpolder gesproken wordt, mag men aannemen dat beide polders inmiddels verenigd waren tot één polder. In de sinds 1652 bewaarde polderrekeningen is sprake van 'de nieuw geordonneerde Brouckpolder ..., de Simontjespolder daarin gerekend'. De benaming 'Broek- en Simontjespolder' komt in ieder geval al vóór 1700 voor. De polder werd geheel door boezemwater omgeven, in het noorden de Grote Sloot of Grote Wetering, in het oosten de Zijl, in het zuiden de Stink- of Slaghsloot, in het westen de Haarlemmer Trekvaart en in het noordwesten de Holle Mare. Het grootste gedeelte van de polder behoorde tot Oegstgeest, een kleiner gedeelte tot Warmond. In 1896 werd een tot de gemeente Oegstgeest behorend stukje grond in het zuidwesten van de polder geannexeerd door Leiden. In 1966 ging het grootste deel van het Oegstgeestse gebied in de polder over naar de gemeente Leiden. Sinds 1842 wordt het westelijke gedeelte van de polder doorsneden door de spoorlijn Haarlem-Leiden. In 1969 werd begonnen met de bouw van de Merenwijk, die nu het grootste deel van het ten oosten van de spoorlijn gelegen gedeelte van de polder omvat. In het kader van de concentratie van polders binnen het hoogheemraadschap van Rijnland werd de polder op 1 januari 1979 opgeheven en opgenomen in het nieuw gevormde waterschap De Oude Veenen.
Broek en Simontjes, polder, 1678-1979
Type
  • Archief
Vervaardiger
  • Broek en Simontjes, polder
Collectie
  • Wegwijzer Archieven WO2
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media