Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Alle bronnen

1944

Een 'ringbandalbum' van het merk "Duopress" met een zwarte kartonnen kaft. Op de rug de titel: "1944". In het album zijn op doorzichtige vellen papier krantenknipsels geplakt die gaan over alles wat met de oorlog in deze periode te maken heeft. Tussen de geplakte krantenknipsels zijn ook andere documenten te vinden in het album: - brief: * "Vordering van Arbeid" afgegeven op 3 Maart 1944 door de burgemeester van de gemeente Vledder waarbij Jan P. Boogerd, geboren op 1 Oktober 1924 en wonend te Rijswijk wordt opgeroepen om ten behoeve van de Duitsche Weermacht grondarbeid te verrichten op het landgoed "Eese"; * Voorlopige intrekking door de burgemeester van de gemeente Vledder van de vordering tot arbeidsplicht van Jan P. Boogerd. De brief is gedateerd: 6 Maart 1944; * Een aanbevelingsbrief van Windfrei-Pope-Fix Apparatenbau A.G. om hun apparaten aan te schaffen die de onaangename resultaten van de "Kriegsernährung" zoals winderigheid kunnen verminderen door bloemen- en dennengeur; * Een met pen geschreven en met ingekleurde pentekeningetjes geïllustreerde brief van voor de arbeidsinzet ondergedoken "Amey" aan zijn moeder. Gedateerd: Den Haag, 28 november 1944 en een schrijven in hetzelfde handschrift met datum: 22 november 1944; * Een deel van een in het Engels met pen geschreven brief. De brief heeft water- en brandschade. - Briefkaart: * "Kriegsgefangenenpost" van Leendert Sneeuw met "Gefangenennummer: 108211. Lager-Bezeichnung: M.-Stammlager XI B: K.D.O.5003. Deutschland" aan "Den Heer I. Dekker, Wassenaar, Ammonslaan 27, Nederland"; * Drie briefkaarten: 2 van Wim de Wolf "groep 'Bach'ploeg 7, kamp 431 NAD Nistelrode", respectievelijk gedateerd: 6 juni en 1 september 1944 aan "Den Heer A. Sanders, Bakhuis Rozenboomstr. 19 Leiden; 1 van E.A. de Lange, Hobbemastraat 199 te Den Haag, gedateerd: 30 juni 1944 aan H. de Lange, Da Costastraat 37 te Leiden; - Gedicht: * "Wir ziehen zurück"; * "Het is niet te gelooven, kleine prinses", gedateerd: 29 januari 1944; * "Wij leefden vrij, wij leefden blij", gedateerd: 23 maart 1944; * "Uit het diepst van mijn hart". - Kranten, brochures en folders: * "Hilversum III. Derde Jaargang Nummer 14 Januari 1944; * "De Invasie. Aanwijzing voor de burgerbevolking"; * "Het valt wel mee...", gedateerd april 1944; * "The Times. Air Mail Edition. Weekly Edition" 17 uitgaven gedateerd en genummerd: 16 februari 1944 no. 3501; 23 februari 1994 no. 3502; 8 maart 1994 no. 3504; 22 maart 1944 no. 3506; 29 maart 1944 no. 3507; 26 april 1944 no. 3511; 3 mei 1944 no. 3512; 7 juni 1944 no. 3517; 28 juni 1944 no. 3520; 5 juli 1944 no. 3521; 12 juli 1944 no. 3522; 19 juli 1944 no. 3523; 2 augustus 1944 no. 3525; 16 augustus 1944 no. 3527; 23 augustus 1944 no. 3528; 30 augustus 1944 no. 3529; 6 september 1944 no. 3530; * "Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. No.7, mei 1944"; * "Hoera! Het 'Tweede Front' Hoera!"; * "Oranje-Bulletin No 10. Uitgegeven door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons volk, Op Wacht, Trouw, Het Parool, De Ploeg, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en omstreken en Delft". Gedateerd: 12 oktober 1944; * "Oranje-Bulletin No 13. Uitgegeven door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons volk, Op Wacht, Trouw, Het Parool, De Ploeg, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen. Uitgave voor Den Haag en omstreken en Delft". Gedateerd: 27 oktober 1944; * "Extra Oranje-Bulletin" waarschuwing tegen bevel inleveren van goederen ten behoeve van de Duitse strijdkrachten; * "Zuidhollandsch Dagblad. Leidsche editie. Zaterdag 14 Oct. 1944, 1e jaarg. No. 217"; * "Het Parool. Vrij Onverveerd. Woensdag 15 November 1944"; * "Oranje-Bulletin No 5. Uitgegeven door: De Geus, Je Maintiendrai, Ons volk, Op Wacht, Het Parool, Trouw, De Vrijheid, De Vrije Katheder, Vrij Nederland, De Waarheid en de Nieuwsorganen". Gedateerd: 29 November 1944; * "Achter de Sigaren-Wolken...". Een geïllustreerd boekje met anti-Britse propaganda; * "Provinciale Drentsche en Asser Courant. Mededeelingenblad voor het Miliair Gezag. Maandag 16 April 1945. 120e jaargang No. 1. - Pamflet/rondschrijven: * "Oproep aan alle Nederlanders: Houdt U gereed" gedateerd: maart 1944; * "Medeburgers! Let op Uw Saeck!". Personen die werken voor en in opdracht van de Gestapo worden in het rondschrijven bij naam genoemd; * Rondschrijven van de burgemeester van Leiden, gedateerd: Mei/Juni 1944 waarin de burgerij er rekening mee dient te houden dat "ook de inwoners van Leiden werkzaamheden zullen moeten verrichten voor de Duitsche Weermacht"; * Nood-Drinkwatervoorzieng voor de wijk Marlot", gedateerd: Den Haag, Juni 1944; * "Atlantic Charter / Atlantisch Handvest", gedateerd: Washington: 14 augustus 1941; * "Schijndel". Naar aanleiding van het wederom opblazen van 1 rail in het baanvak Schijndel-Veghel gelast de Duitsche Stationshef te Boxtel de burgemeesters van Veghel en Schijndel een groep van 20 burgers en 1 politieman samen te stellen voor het bewaken van het baanvak; * "Duitschland behaalt de overwinning - dat is onze overtuiging.!" Redevoering van Adolf Hilter op 30 januari in het 5e oorlogsjaar; * "Manifest" van het Vrouwencomité te Leiden; * Een bruine strook papier met daarop: "Spoorwegstaking? Niet kan worden ingevoerd levensmiddelen en rundvleesch. Wel kan worden weggevoerd machines, jassen, dekens en menschenvleesch"; * Mededeling van de gemeente Den Haag voor de "Uitreiking Noodkaarten. Tweede serie". Gedateerd: "'s-Gravenhage, 3 October 1944"; * Richtlijn van het "Departement van Binnenlandsche Zaken. Betreffende: Rijwielvordering door Duitsche Weermacht". Gedateerd: Apeldoorn, 14 November 1944; * "Ernstige waarschuwing !! Arbeidsinzet". "Daar oproeping onder huidige omstandigheden geen resultaat zal opleveren zullen razzia's worden gehouden!!" "Weest op u hoede!!". -Prentbriefkaart: * "Waste the Food and Help the Hun"; * "Wag. 9/7 '45. De gedenkplaat Hotel de Wereld onthuld"; * "Wageningen 9/7 '45. Prins Bernhard komt in Wag. aan voor de onthulling der gedenkplaat capitulatie (voor stadhuid op de markt); * "Den Hague May 1945. Best wishes to Annie & Victor from two English Tommies"; * "Ehem. Hitlerbunker"; - Verklaring: * "Bescheinigung; Im Einvernehmen mit dem Verb.off. Major Scholz (Rotterdam) ist das Fahrrad des Angestellten H. Mak von der Beschlagnahme freigestellt", gedateerd: Den Haag, 15 september 1944; * "Ausweis befristet bis zum 30. September 1944" op naam van A.W.H. Schut, waarbij wordt verklaard dat hij "ist bis 30. September 1944 von der Rüstungsinspektion für kriegentscheidende arbeiten eingesetzt" en daardoor voor geen andere arbeid kan worden ingezet. Afgegeven te Den Haag op 16 september 1944.; * "Bescheinigung. Dem Schut wohnhaft Bloklandeplein 8 wird hiermit bescheinigt, dass er bei der Textilerfassung für die Wehrmacht seiner Ablieferungspflicht genügt hat. Wassenaar, den 9 November 1944" samen met een identiek, maar leeg formulier. De laatste is wel afgestempeld; * "Bescheiningung". Waarbij A.H.W. Schut, werknemer bij "Ned. Siemens-Mij., Den Haag" zijn fiets niet hoeft in te leveren. Deze vrijbrief is geldig toto 15 mei 1945.; * Verklaring opgemaakt door het hoofd van de meetkundige dienst van Rijkswaterstaat te Delft op naam van I. Hage, geboren op 8 juli 1914, met een verzoek hem vrije doortocht te verlenen "Opdat hij ook verder zijn onmisbaren arbeid kan verrichten". Gedateerd: Delft, 17 september 1944; * Afgestempelde, maar niet ingevulde, vrijstelling "von de Erfassungsaktion" op grond van gezondheidsredenen; * Oningevulde vrijstelling van arbeidsdienst in Duitsland; * Oningevulde verklaring van de "Kreisleitung der NSDAP Lingen-Ems" dat een Nederlander voor "Schanzarbeiten" niet geschikt is en weer terug wordt gestuurd; * Oningevulde verklaring van "Der Reichskommissar für die besetzten niederl. Gebiete. Einsatzstab Westwallbau" dat iemand verzekerd was voor ziektegeld en medische behandeling bij de "Deutschen Krankenkase, Den Haag/Groningen; * Verklaring van "Der Reichskommissar für die besetzten Niederländische Gebiete. Der generalkommissar für Finanz und wirtschaft. Betr.: Arbeitseinsatz". Afgegeven te Amersfoort en verzonden naar Drogisterij de Klaproos, Azaleastraat 44, Den Haag; * Oningevulde "Genehmigung zur Einreise und zum Aufenthalt". "Nicht gültig für das Überflutungsgebiet". Plaats van afgifte: Den Haag; * "Ausweis" opgesteld op naam van A.W.H. Schut, geboren op 29-3-1904 in Lochem en nu wonende te Den Haag, Bloklandplein 8, 'Kenkarte' nr. G 41/326213 werkzaam bij de Firma Siemens te Den Haag. Waarbij de betreffende persoon niet voor andere arbeid mag worden ingezet. De verklaringi opgemaakt te Meppel op 29 November 1944 uit naam van "Der Höhere SS- und Polizeiführer beim Reichskommissar für die besetzten niederländische Gebiete"; * Bewijs van vrijstelling voor de arbeidsdienst uitegegeven te Leeuwarden op 18 december 1944 op naam van I. v.d. Krieke, geboren op 3 oktober 1928; * Vrijstelling van inbeslagname van een fiets op naam van D.J.S. v.d. Wal, werknemer van de P.T.T. afgegeven te Den Haag op 20 december 1944; - Wenskaart: * "A Better '44" gericht aan: "C. v.d Vlugten, E. Snel, Surinamestraat 2. - Zwart-wit foto: * 2 kopieën van foto's waarop gedode Duitse militairen naast hun vervoermiddel liggen; * 5 foto's met onderschrift: "Verwarde terugtocht der Duitschers - 3 Sept. 1944"; "De terugtocht der Duitschers - 4 Sept. 1944"; "Zij zijn trotsch op hun vangst! Oct. 1944"; "Worden deze dieren voor oorlogsgeweld beschermd?? Oct. 1944"; "Ronselen en razzia's in October 1944". * Een portretfoto van "Sgt. James Stoddart Klay". -Overig: * "Kontrollkarte für den Auslandsbriefverkehr" afgegeven op 3 februari 1944 op naam van Christian de Vlieger, geboren op 3 november 1919, wonende te Neurenberg aan de Sandstrasse 27; * "Wochenkarte für ausländische Zivilarbeiter. Gültig vom 17.1. bis 23.1.944"; * Een formulier van het "Gemeentelijk Bureau voor evacuatie-aangelegenheden Leiden (Stadhuis)" met "Algemeene aanwijzingen voor afvoer der burgerbevolking in het geval van een evacuatie"; * Een Telegram gedateerd op 25 mei 1944 met een verzoek om hulp bij evacuatie; * 7 gedrukte gekleurde reclameplaatjes "Geschiedenis in kleuren van de Tweede Wereldoorlog. De landing in Europa in een reeks van 48 platen" uitgegeven door "Confiserie L'Abeille-de Bie, Lokeren": "De landingsboten no.8"; "Aanval vanuit de lucht, no.16"; "Duitse artillerie in het gevecht, no. 32"; "Cherbourg, no. 33"; "La Haye-Du- Puits, no. 37"; "Paton , no. 39"; "Von Kluge, no. 41"; * Twee noodgeldbonnen: "Gemeente 's-Gravenhage. Noodgeldbon ter waarde van f10. Tien gulden", Serie A. No. 130055 en no. 130149. Beide gedateerd: 14 October 1944; * Drie potloodtekeningen voorzien van tekst: 1. "Ik wil eerlijk bekennen dat ik hem kneep"; 2. "Kom maar man het alarm is voorbij"; 3. "D'er was eens een Bey in Tunis ..."; * Een gebruiksaanwijzing voor "Die Panzerfaust"; * "Urlaubsschein" afgegeven op naam van Albert Struijk, uit Ede in Gelderland, geboren op 24 december 1918 en "beschäftigt als Hilfsarbeiter". Hij krijgt verlof van 1september tot 9 september 1944. "Grund des Urlaubs: Tod des Vaters"; * Een inschrijformulier voor de "Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten" met het jaartal:1945; * Twee maaltijd(?)kaarten van "Organisation Todt. Einsatzgruppe hansa. Einsatz Holland. Bauleitung 4" op naam van: Ids van der Krieke, geboren op 3-10-1928. Eén voor de week van 5 november tot 12 november 1944 en één voor de week van 27 november tot 3 december 1944; * Twee doorlagen met nieuwsberichten door de "R.R.I.D.H.H." uit Sliedrecht, Hardinxveld, Giessendam, Hollandsche Biesbos en omgeving. Gedateerd: 1 december 1944 en 4 december 1944; * Kaartje met een kerstmenu voor Kerstmis 1944 met op de achterkant diverse handtekeningen; * Twee oningevulde formulieren uit 1945 met als kop: "L.O. Friesland Duik-kaart";

Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awardsDeze website is bekroond met 4 Lovie awards