Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Rooze

De collectie bestaat uit een onderzoeksarchief dat door Rooze werd samengesteld. Het gaat hierbij om onderzoeksmateriaal ter voorbereiding van een door hem voorgenomen publicatie over de Slag om de Schelde. Door zijn vroegtijdig overlijden werd dit werk nooit werd voltooid. Onder de stukken bevinden zich artikelen en notities betreffende de geallieerde operaties rondom de verovering van de Scheldemonding. Daarnaast bevat de collectie specifieke aantekeningen betreffende de opmars van de geallieerden door Noordwest Frankrijk en West-België. Dit wordt nader toegelicht door de vele kaarten en situatieschetsen. De looptijd van de collectie omvat de jaren 1939 t/m 1978. De collectie is volledig openbaar.

Op 6 juni 1944 (D-day) vond de landing van de geallieerde legers plaats aan de kust van Normandië. Na zware gevechten wisten de geallieerden eind juli 1944 uit te breken vanuit het bestaande bruggenhoofd. De Canadese en Britse troepen trokken het binnenland in richting het zuiden naar Caen, waar zware gevechten werden geleverd met Duitse eenheden. Uiteindelijk lukte het hen de Duitse weerstand eind augustus bij Falaise te breken. In de Slag om Normandië werd het gros van de Duitse divisies in Frankrijk vernietigd, waarmee de ruggengraat van het Duitse leger in het westen werd gebroken. De geallieerde strijdkrachten vormden een te sterke overmacht voor het Duitse leger. Daarnaast had het grootschalige geallieerde luchtoverwicht de Duitse troepen ernstig verzwakt. Na de val van Falaise eind augustus werd in de hierop volgende weken, afgezien van enkele havensteden die als vesting stand hielden, geheel Frankrijk en een groot gedeelte van België bevrijd. Zo werd Brussel op 3 september en Antwerpen op 4 september bevrijd.

Hierna stokte de geallieerde opmars. Dit was onder meer te wijten aan de te lange aanvoerlijnen, waardoor de bevoorrading van de troepen tot steeds grotere problemen leidde. Weliswaar was de havenstad Antwerpen al veroverd, maar door de ligging was het onmogelijk haar te gebruiken. Het 15e Duitse leger raakte door de razendsnelle opmars van de geallieerde legers ingesloten, in het westen door de zee en in het oosten door de geallieerde troepen. Omdat de Duitsers zich terug hadden getrokken langs de kust werd de toegang naar Antwerpen aan beide oevers van de Westerschelde afgesloten. Voor een succesvolle opmars was het echter noodzakelijk dat de geallieerden gebruik konden maken van de haven van Antwerpen. Om de haven operationeel te krijgen was het noodzakelijk dat de oevers van de Westerschelde werden veroverd op de daar gelegerde Duitse eenheden. De Westerschelde zelf lag overigens vol met mijnen. Dit was de reden dat het Canadese 1e leger in september 1944 de opdracht kreeg om Zeeland te veroveren. Hitler zag het belang van de Westerschelde in en gaf zijn mannen opdracht zich tot de laatste snik te verdedigen. De Slag om de Schelde werd voor de geallieerden één van de zwaarste gevechten in West-Europa. De Slag om de Schelde kent vier episodes: oost Zeeuws-Vlaanderen 16-21 september 1944; Switchback zuidwest Vlaanderen 6 oktober-2 november 1944; Vitality-Zuid-Beveland 24-30 oktober 1944; Infatuate - Walcheren 1-8 november.

Voor nadere informatie zie: J. van Damme (red.), De Slag om de Schelde. Geallieerden bevrijden Zeeland, september-november 1944, Werkendam 2009, p.7

Majoor M. (Marinus) W. Rooze werd geboren te Yerseke op 15 februari 1927. Hij trad als oorlogsvrijwilliger in dienst op 17 november 1944 te Sint-Niklaas in België. Vervolgens werd hij bevorderd in de rang van tijdelijk sergeant en verbleef vanaf september 1945 een half jaar in Engeland. Na terugkeer in Nederland doorliep hij in de jaren 1946 en 1947 de School voor Reserveofficieren waarop hij bij het 3e Regiment Infanterie werd geplaatst. Op 1 september 1947 volgde zijn bevordering tot reserve 2e luitenant. Aan het begin van 1948 vertrok Rooze naar Nederlands-Indië, waar hij ernstig gewond raakte. Deze verwonding zou ingrijpende consequenties hebben voor zijn verdere loopbaan. Na in 1949 wederom terug gekeerd te zijn in Nederland werd hij bevorderd tot reserve 1e luitenant en in 1952 kreeg hij een aanstelling als beroepsmilitair. Gedurende zijn plaatsing bij diverse territoriale- en garnizoenscommando's doorliep hij de school voor de Militaire Inlichtingen Dienst en werd uiteindelijk bevorderd tot kapitein. In 1958 volgde Rooze de cursus ABC oorlogsvoering en werd daarna overgeplaatst naar de Stafcompagnie van de 4e Infanteriedivisie als commandant van het 123e Contra-Inlichtingendienst Detachement. In 1960 werd hij gedetacheerd bij de Hogere Krijgsschool (HKS), waar hij de cursus staftechniek volgde. Na het behalen van het Brevet Bekwaamheid Generale Staf werd hij overgeplaatst naar de Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten. Op 1 maart 1965 werd Rooze bevorderd tot majoor. Op 23 november 1968 werd Rooze eervol ontslag verleend uit de militaire dienst. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 'met de zwaarden'. Hij was drager van het Ereteken van Oorlog en Vrede met de jaargespen 1948 en 1949. Na zijn militaire loopbaan maakte hij nog carrière als bouwkundig tekenaar, daarnaast verdiepte hij zich als amateur historicus in de krijgsgeschiedenis. Majoor b.d. M.W. Rooze overleed te Oosterland op 21 februari 1978.

De collectie dient in de studiezaal van het NIMH als volgt te worden aangevraagd: Collectie: Rooze Toegangsnummer: 412

Bij het citeren van stukken in publicaties dient men de vindplaats ten minste eenmaal volledig en zonder afkortingen te vermelden, vervolgens kan volstaan worden met een verkorte titel.

Volledig: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag, Rooze, toegang 412, inventarisnummer ...

Verkort: NIMH, Rooze, 412, inv. ...

Datum
1 januari 1944
Type
  • Archief
Collectie
  • Archieven NIMH
Datum
  • 1944-01-01
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media