Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden 1940-1945

Literatuur en verwante archieven: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende archieven en literatuur.
periode van ontstaan

Het archief is gevormd in de periode 1966-1995.

beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD

Na bijeenbrenging door de Kontaktgroep is het archief aan het NIOD overgedragen. De precieze datum hiervan is niet bekend.

Over het archief: Bij de in 1965 opgerichte Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden (LKG), konden de communistische verzetsstrijders terecht die zich elders miskend voelden. De LKG heeft zich actief politiek ingezet, niet alleen voor verzetspensioenen maar ook voor maatschappelijke misstanden.
Openbaarheid: Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
Het archief van de Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerde bestaat voor een groot gedeelte uit bestuursstukken en correspondentie. Zoals vele archieven van verenigingen zijn opgebouwd, kunt u ook in dit archief notulen en ledenadministratie terugvinden. Maar daarnaast was de LKG ook actief met betrekking tot de pensioenwetgeving. De LKG probeerde de wetgeving te verduidelijken voor haar leden, en genereerde daarmee veel correspondentie en ander materiaal.
Geschiedenis

Oprichting en doelgroep In 1965 werd de Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden (LKG) opgericht. Dit gebeurde uit onvrede met de situatie zoals die zich had ontwikkeld bij de Stichting '40-'45, die van de overheid de taak had gekregen de uitvoering van de Wet Buitengewoon Pensioen te ondersteunen. Volgens de LKG was de Stichting '40-'45 verworden tot een instelling die ver af stond van hun doelgroep, de verzetsgepensioneerden. De Stichting '40-'45 stond eind jaren '60 en begin jaren '70 onder hevige kritiek. Zo zou 40% van de uitkeringen bij de verkeerde mensen terechtkomen en zou sprake zijn van wanbeleid en vriendjespolitiek. Verzetsgepensioneerden werden mondiger en wilden zichzelf verenigen en een vuist maken ten opzichte van de Stichting '40-'45. Daarbij kwam ook dat vele voormalige leden van het communistisch verzet zich niet gerespecteerd en zelfs gediscrimineerd voelden. In het licht van de Koude Oorlog werden (oud-)communisten buitengesloten bij grote oud-verzetsstrijdersorganisaties als de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland en Expogé. De LKG stond wel open voor (oud-)communisten, en velen vonden dan ook hun weg naar de LKG, na uit Expogé te zijn gezet. Op deze manier konden ze hun oorlogsverleden en hun identiteit als verzetsstrijder verbinden aan de actuele politiek. Pensioenen De LKG heeft zich op het gebied van de oorlogspensioenen enorm geprofileerd. Voor de doelgroep was de vereniging vooral bij de Wet Buitengewoon Pensioen enorm betrokken. Het pensioen voor verzetsstrijders werd vrijwel direct na de oorlog ingesteld, maar diverse aspecten van de wet zijn in latere jaren ter discussie gesteld of aangepast door de overheid. De LKG heeft zich daartegen verzet en heeft geprobeerd de Wet Buitengewoon Pensioen voor meer oud-verzetsstrijders toegankelijk te maken. In het debat over de diverse aspecten van de Wet Buitengewoon Pensioen is de LKG specifiek bezig geweest met onder andere de vereveningsbijdrage

, de bevriezing van pensioenen, de medische aspecten van pensioenen, de commissie Van Dijke, de Indische pensioenen en de verzetscriteria. Hieruit blijkt dat de LKG zich voor haar leden zeer actief heeft opgesteld en ook richting de regering druk heeft gezet. Dat de oud-verzetsstrijders in hun lobby succesvol waren mag blijken uit het regeringsstandpunt ten aanzien van het voorstel van de commissie Van Dijke; die was ingesteld om de pensioenen voor oorlogsgetroffenen te vereenvoudigen. Uiteindelijk is maar een zeer beperkt deel van het voorstel aangenomen en is er nauwelijks getornd aan de pensioenen, wat onder meer te danken was aan de inzet van de LKG. Demonstraties en Protest Druk oefende de LKG ook uit door middel van demonstraties en protesten, lang niet altijd naar aanleiding van de buitengewone pensioenen. Achter het LKG-spandoek demonstreerde men voor openheid in de zaak P. Menten en tegen een publieke functie voor W. Aantjes, de oorlog in Vietnam, de neutronenbom en de vrijlating van de Drie van Breda. Ook was de LKG nadrukkelijk betrokken bij de discussie rond de 4e en 5e mei, waarbij de gezamenlijke verzetsorganisaties uiteindelijk hebben bewerkstelligd dat zowel de 4e als de 5e mei een officiële herdenkingsdag werd.

Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden 1940-1945
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media