Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Stabelan fotomap 6 KNIL - 1945-1950, inclusief Australië Stabelan fotomap 6 KNIL - 1945-1950, inclusief Australië

Stabelan fotomap 6: KNIL 1945-1950, inclusief Australië. "105 bladen" 1 Insteekhoes met 2 foto's a. Groepsfoto, reproductie, aug. 1937 Nijmegen, met A4 met namen en informatie over vertrek Johan de Witt op 1 sept. 1937 vanuit Amsterdam b. Foto: van Dam. Foto uitstalling t.g.v. het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Gen. Spoor. 2 Luchtfoto, reproductie. 10 sept 1945. Voedseldropping bij het kamp Bangkinang op Sumatra. Bij het pijltje op de foto is 'n dalende parachute te zien. 3 Foto, reproductie, peloton militairen in demonstratieve aanvalshouding opgesteld op sportterrein voor hoge tribune. 4 Foto, reproductie, peloton militairen in zigzaglijn opgesteld op sportterrein voor hoge tribune. 5 2x fotokopie: a. Op de Buitengewesten was een ziekenzaal op een militaire post van die dagen zeker geen supergebouw. Maar Javaanse sergeant Karmin knapte er wel geheel van op van zijn hachelijke avontuur met de tijger (foto collectie C.P. de Boer) b. Saroelangoen (Djami-Sumatra) augustus 1929. Midden voor staat Sambijo. Rechts luitenant de Vries die het KB voorleest. Bij hem staat de sergeant-administrateur van het detachement (foto-collectie mevr. M. Merkelbach-de Vries) 6 4 foto's: Singapore 1946. Geniekantoor Haigroad. Singapore 1946-Jail. / Singapore Changi-Jail, Hoofdingang / Changi-jail 7 4 foto's: Het tentenkamp op het strand bij Changi / Het Prins Bernhard(tenten)kamp / Het Wilhelminakamp / De cantine van het Wilh.-kamp. 8 5 foto's en fotoreproductie van tekening: een doorgraving / Na het werk even baden in de kali / Het Wilhelminakamp voor opvang vrouwen en kinderen in Singapore in afwachting evacuatie naar Nederland / Een Chinees opende een cantine in Simeroad kamp / Het Simeroad-kamp in Singapore. 9 Foto, De Japanse capitulatie te Singapore 10 2 foto's, Herbegrafenis door Legergravendienst van geëxecuteerde en gestorven krijgsgevangenen in Balikpapan, op het Ereveld in Bandjirmasin. 1948 11 2 foto's, idem 12 foto, idem 13 leeg vel 14 2 foto's, reproducties, uitgeknipt plaatje met krijgsgevangenen / detachement militairen krijgt instructie in hantering van wapen 15 3 foto's, kleur, ceremonie/herdenking met militaire muziekgroep; herdenking "1946-1986, 9e Afd. Veldartillerie" 16 6 foto's: Inlichtingengroep (Ambon.) garoet. / Galunggung bioscoop / groep militairen voor Administrateurswoning Soekaboemi / Klaar voor actie Serang 1948 / zwembad Bandoeng / De 1e politionele Actie in zicht 17 4 foto's; Eur. Korp. Inf. VIII Versteegh P. Pinang Riouw / Passencontrole Piered / Soekaboemi 1948 / Ereveld Tasikmalaja 18 2 foto's, luchtfoto's [Nigel G Foster], kleur: Kijkje op de Baai van Ambon. Links Ambon stad, rechts Laha, waar in 1942 het vliegveld werd verdedigd door Austr. En KNIL troepen. Hevige tegenstand werd geboden. Na de overgave aan Jap. stoomden twee mijnenvegers de Baai in, beide gingen de lucht in door mijnen. De Jap dacht dat zij vanuit Laha tot zinken werden gebracht. De gehele bezetting werd gefusileerd. / Ambonstad. 19 4 foto's, kleur [Nigel G Foster]: 2x overzicht erekerkhof Ambon / 2x viering bij Laha-monument voor 257 Australiërs 20 2 foto's, kleur: reis met 45 deelnemers naar 3 Pagodenpas op de grens van 18 oktober t/m 16 november 1980. Acht Thaise militairen voor beveiliging gingen mee / Jungle Rafts, ons verblif op de Rivier Kwai (Rin-Tin). 21 3 foto's, kleur: Foto 3 t/m 6: De tocht van hotel (River Kwai Village) circa 210 km van Bangkok zou ongeveer 20 uur duren. Ong. 12 km voor de 3 Pagodenpas verzonken de bussen in de modder door de moessonregens. Een wanhopige en niet geslaagde tocht. 22 3 foto's, kleur: 1 foto vervolg van vorige blad, reis en modder / Ontvangst van "Pagoda-Group", 27-10-1980 te Lokseumwa Sum. / Ontvangst op het Gouv. Kantoor van Banda-Atjeh 23 Plastic documentmap met 4 bladzijden (dd. 21 januari 1983) manuscript tekst met toelichting bij foto's Thailand reis 3 Pagodenpas / 3 krantenknipsels uit Indonesische kranten over het bezoek van Nederlanders en een fotokopie van krantenartikel over Nederlands bezoek (1980) 24 2 foto's, kleur: Wenas van de OGS als tolk bij gesprek met de pers. / Groepsfoto van de groep in Bandoeng bij aanvang van de terugreis. 25 6 foto's, kleur: kiekjes van (onderdelen) van de Thai-Burma Railway Line: bord / brug / brug / locomotief / vrachtwagen / wielen 26 6 foto's, kleur: 2 foto's vervolg serie van vorige pagina / Passar Boemiaya / Selecta bij Malang / Diëng-plateau / Zuid-west Cornwall 27 2 foto's, kleur: beelden van NLse expositie over Nederlands-indië/KNIL/kampen 28 3 foto's, kleur: idem 29 3 foto's, kleur: idem 30 5 foto's (4x reproductie) KNIL 1945-1950. De Engelse 25 ponder op cirkelvormige grondplaat in actie. Een artillerie-officier wordt beëdigd. 31 foto, reproductie, van stuk veldgeschut (25 ponder) op cirkelvormige grondplaat opgesteld in openluchtmuseum 32 2 foto's: Mevr. Bouwmeester (thans Oma Paulus) overleefde de slachting door Indon. peloppers van inwoners van het Indische Bronbeek te Bandoeng op 27 november 1945. Oma woont thans in Limb. / Waterput met mensen: De put is gereed dankzij de gift van Stabelan. Hr. Schaap, Sylva, mevr. Schaap, Anneke 33 3 foto's: landende parachutist 34 2 foto's: parachutist sprint uit vliegend vliegtuig (Dakota van Militaire Luchtvaart, T 453); Training van de Paratroepen. 35 foto, reproductie van document; Wapenstilstand Indonesië - Overeenkomst gesloten 14 okt 1946 tussen Ned. en Indon. delegaties. 36 foto: overgave van Japan op dek Missouri: 2 september 1945, Dag van de overwinning op Japan. Overgave a/b van U.S.A. slagschip Missouri. De Jap. delegatie o.l.v. Min BuZ Marmoroe Shigemitsoe werd nog eens vernederd omdat generaal McArthur hen een tijd liet wachten alvorens hij hen het "Instrument of Surrender" liet ondertekenen. Nms. de Ned. Regering ondertekende lt admiraal Helfrich. 37 2 foto's: marcherende KNIL militairen in Australië, 1942 of 1943 / vrijwilligers van de Antillen in Australië 38 2 foto's, reproducties: 1944 - Melbourne, Kap. Der Inf. J. Breemouer met de Timorcompagnie tijdens een parade door de straten van de stad / militair met geweer in aanslag loopt door moerasachtige omgeving. 39 Fotokopie met 2 afbeeldingen: parachutisten staan in nacht van 18 op 19 december 1948 op Andir klaar om aan boord te gaan / Para's springen uit Dakota's met speciale herkenningskleuren 40 2 foto's, reproducties: resten van militaire voertuigen uit WOII op het strand bij Yayapura, Pantai Hamadi, Irian Jaya, juni 1993 41 Fotokopie van 2 afbeeldingen,bij "overdruk van artikel"uit Stabelan, maart 1994: Hr.Ms. Piet Hein in de haven van Hollandia / Fak Fak vanuit de lucht 42 Foto, reproductie, donkere momentopname van gevechtshandeling met slachtoffers 43 Fotokopie van voorpagina van artikel/rapport door Jan en Etty Dubois, Nederlands Nieuw Guinea, 15 januari 1951-15 oktober 1962. 44 3x fotokopie van foto's: Y-Brigade Politionele actie 5 juni 1947. Foto 1. Opmarcheren nabij Pendopo, Radja en bij veerpont Teloekloeboek. / 2 Inschepen t.o.v. de Benteng (Palembang peloton 1 inf X / 3 C Inf lt kol van Beek en elt Nolten 45 3x fotokopie van foto's (vervolg van serie hierboven): 4. een deel van de Ondersteuningscompagnie /5 .. / 6. Ons eerste bivak na landing bij Teloekloeboek. Handen in zij lt Nolten. 46 2x fotokopie van foto's (vervolg van serie hierboven): 7. Patrouille in de alang alang gehurkt sgt Vos / 8. Eet smakelijk lt Nolten kijkt toe en rolt een shagje. 47 Foto, kleur en negatief in plastic hoesje: man staat voor gebouw (aan Normandische kust) met opschrift: "6 Juin 1944 D Day" 48 2 foto's, reproducties: marcherende militairen met Nederlandse vlag / KNIL guerillastrijders Timor in Australië in 1943 of 1944, vooraan kapt. J. Breemouer 49 2 foto's: portretfoto, J. Hendrix thans wonende in Mexico / Met de 25-ponder in stelling 50 foto, reproductie, militairen door het water in de jungle "Timor" 51 2 foto's; groepsfoto militaire politie / gebouw met naam "verlof centrum" verwerkt in tuindecoratie 52 foto, reproductie: Melbourne 1944, Parade van de Timor-compagnie KNIL 53 foto: Batavia 1946. De chaos na beschieting en vernieling van een l(r)egeringsgebouw door een stel peloppers (bende). 54 2 foto's: (vervolg) beschadigingen en vernielingen aan kantoormeubilair 55 2 foto's (vervolg) beschadigingen aan gebouw en rommel in slaapzaal 56 2 foto's, begrafenis van Generaal Spoor 57 2 foto's,begrafenis Generaal S.H. Spoor op Menteng Poeloe Batavia 58 2 foto's, begrafenis Spoor 59 foto, begrafenis Spoor 60 foto, bloemenzee bij de begrafenis van Generaal Spoor op 3 juni 1949 te Menteng Poeloe Batavia, na diens overlijden op 28 mei 1949. 61 foto, Op een artillerie-affuit wordt de generaal naar zijn laatste rustplaats gereden op het Erekerkhof Menteng Poelo temidden van zijn soldaten. Generaal S.W. Spoor overleed op 25 mei 1949. 62 3 foto's: stapel fotoalbums / 2x Generaal Spoor bekijkt de fotoalbums die aan de Koninklijke familie zullen worden aangeboden i.v.m. het 50-jarig regeringsjubileum Kon. Wilhelmina. 63 Fotokopie van 7 afbeeldingen, met groepsfoto's van Vrouwenkorps KNIL 64 Fotokopie van 7 afbeeldingen, met actie- en groepsfoto's van Vrouwenkorps KNIL 65 Uitgeknipte A4 met tekst en afbeeldingen over De Verbindingsdienst (gebeurtenis en radioinstallaties) 66 Fotokopie luchtfoto Meester Cornelis en tekst met toelichting over gebeurtenis 67 3 foto's, reproducties: op grasveld zoals aangeduid op luchtfoto hierboven 'vond in de 2e helft van 1946 een plechtigheid plaats, waarbij KNIL-officieren werden beëdigd' - manschappen opgesteld op grasveld. 68 2 foto's, reproducties: vervolg ceremonie van hierboven, met 'onze mensen' sgt Verkuil en sgt Bijzitter', en contactgegevens P. van der Gaag 69 2 foto's, reproducties, Opleiding SROI-KNIL KMA Bandoeng januari 1947: Op patrouille / het aangetreden 1e peloton met op de achtergrond de gymzaal. 70 6 foto's, reproducties, serie met militairen in actie met landingsvaartuig 71 4 foto's, reproducties, vervolg serie, militairen in bivak, groepsfoto's 72 Knipsel, met kopie KB K 309, dd. 20 juli 1950, inz. Opheffing KNIL 73 3 foto's, reproducties, drie eendere foto's, van eresalvo tijdens eredienst 74 3 foto's, Nieuw-Guinea 1945: op patrouille / appel met toespraak / bivak 75 3 foto's: Nieuw Guinea Fak-Fak legeraalmoezenier, een gevangen genomen Indo. Para en resident Dubois / gevangen genomen Indon para's / Twee pelotons KL begeleiden de twee gesneuveld KL-militairen 76 Foto, reproductie, 1944: Het KNIL in Australië. Het Timor-detachement defileert onder daverend applaus in de straten van Melbourne 77 2 foto's, serie: landingsvaartuig: 25 okt 1946, Verplaatsing Y Brigade van Bali naar Lombok. Het landingsvaartuig steekt van wal op weg naar de Boissevain op de rede. / De Boissevain op de rede. 78 2 foto's, vervolg serie: Langzaam maar zeker komt ieder aan boord / Overste Mollinger, Cdt Y Brigade en Brigade-arts Dr. Majoor Maries klimmen aan boord 79 2 foto's, vervolg serie: de eerste chaos aan boord / Zet hem op. De tropen gaan aan boord.(1 juli 1946) 80 2 foto's, vervolg serie: Ook benedendeks is er vrolijkheid / Sommigen zoeken een schaduwplekje 81 2 foto's, vervolg serie: ... anderen maken muziek. De reis is een vakantietripje / Een LST komt langszij om troepen over te nemen van de Boissevain 82 2 foto's, vervolg serie: Overtse Mollinger in een speech, tijdens de overdracht van de beelden aan Kpt Staal / de door de Y Brigade [25-29 oct 46] aangeboden [Hindoeïstische] beelden [van Bali] 83 2 foto's, vervolg serie: marinepost van de TRI aan de Moesi-monding / Een LST met convooi in de Moesi-monding 84 2 foto's, vervolg serie: Op weg naar Palembang op de Moesi / Op de Moesi 85 2 foto's, vervolg serie: watervoorziening in Palembang / na openen van de LST-dueren kan de landing beginnen 86 2 foto's, vervolg serie: Passencontrole aan de ingang van de Concessie / Begin van de debarkatie 87 2 foto's, vervolg serie: Japanners leggen platen voor de uitrit van de LST / Op de kade veel belangstelling 88 2 foto's, vervolg serie: De haven van Palembang / Palembang, de 1e LST heeft aangelegd 89 3 foto's, vervolg serie: Indonesische belangstelling / Overste Dobbinga (poseert) / Een landingsvaartuig loopt op de kade 90 2 foto's, vervolg serie: De uitrit komt omlaag / De eerste bulldozer komt aan wal 91 2 foto's, vervolg serie: De deuren van de L75 gaan open / Wachtparade bij overname wacht Benteng Palembang 92 2 foto's, vervolg serie: Overste van Beek in gesprek met Lt. Kol. Mills / De Ned. vlag wordt gehesen 93 2 foto's, vervolg serie: Front van de Benteng te Palembang / De cdtn zien de wacht voorbijtrekken 94 2 foto's, vervolg serie: Overname van de Brits indische wacht [in de Benteng] 95 foto, reproductie: scene uit de film "The story of the Wassell", met Gary Cooper 96 prentbriefkaart en foto: kaart met KNIL politie (De cantinewagen kwam juist op tijd) / Scene uit de NOS-documentaire "De kampong staat in brand". KNIL-militairen arresteren een Ind. opstandeling 97 4 foto's, militairen (Nls'en inheems) onderweg, in actie en groepsfoto (op 1 foto 'Madoera 1947') 98 7 foto's, militairen met materieel, onderweg en poserend, 'Eerste Politionele actie vermoed. Op Madoera 21 juli 1947. Links granaatwerper (mortier)' 99 3 foto's, militairen met materiaal, onderweg en poserend, 'Eerste politionele actie 21 juli 1947 in Madoera, met het 25-ponder veldgeschut 100 foto, reproductie: appel/opstelling manschappen op plein, 'Nederlandse Antillen' 101 foto, Prins Bernhard in open auto tijdens rondrit, 'Z.K.H. Prins Bernhard bezocht in de oorlogsjaren d, e West' 102 foto, reproductie, KNIL in Suriname - Prinses Juliana decoreert -een militair 1943 103 foto, reproductie,militair met inheemse vrouw en kind, mogelijk in Suriname. De militair draagt een originele bamboehoed met r/w/b/-cocarde. Heeft Amerikaanse webbing vermoed behorende bij het Johnson-geweer.' 105 foto, reproductie: 1945, Australiërs bestoken Japanners in hun schuilplaats bij de herovering van Balikpapan (of Tarakan) 106 3 foto's, reproducties: landingsvaartuig en militairen (landing op Bali) / militairen pauzeren / landingsvaartuig en materieel (Bali-Lombok) 107 foto, reproductie: landing NICA-detachement Sansapore ' 44/4 108 foto, reproductie: Australië 1944, KNIL-troepen in opleiding 109 2 foto's, reproducties: 2 dezelfde (donkere) groepsfoto's 110 2 foto's, reproducties, manschappen in actie en een groep poserend 111 foto, reproductie: foto van afbeelding met tekst 'Nederlandse ex-krijgsgevangene kijkt op medelingenbord in '62nd Replacement Centre' in Manila. 112 Foto, militaire begrafenis 113 foto, militaire begrafenis 114 2 foto's: 1948, Renville-conferentie. Gen. S.H. Spoor in gesprek met Abdulkadir Widjojoadmodjo (foto C. van Dam, Fotodienst Welzijnszorg Batavia) / foto van gedenksteen 8 dec. 1947, gelegd door Spoor. Vermoedelijk erekerkhof te Medan 115 foto : militairen bij tafel met stapel fotoboeken en microfoon: De Fotodienst van de Dienst Welzijnszorg heeft t.g.v. het 50-jarig regereingsjubileum van Koningin Wilhelmina fotoalbums geschonken met het doen en laten van de gecombineerde strijdmacht KNIL en KL. Generaal en mevrouw Spoor (donkere japon) (foto C. van Dam) 116 foto, reproductie, 3 militairen worden gedecoreerd 117 multomapblad met (op voor- en achterzijde) opgeplakt knipsel met afbeelding over 'de geallieerde campagne voor de herovering van Borneo' 118 multomapblad met (op voor- en achterzijde) opgeplakte knipsels (vervolg), vier afbeeldingen en titel: 'Naar de bevrijding van Borneo'. DUT
Blijf tweewekelijks op de hoogte
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media