Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Burgerkampen Diversen 3. Plattegronden, Tekeningen, Teksten. H-Se. Burgerkampen Diversen 3. Plattegronden, Tekeningen, Teksten. H-Se.

Archiefdoos gemerkt: Burgerkampen Diversen 3. Plattegronden, Tekeningen, Teksten. H-Se. Inhoud: 1. Kaäten. Andere benaming was Louwerierschool. Het kamp was een kampong in Tomohon, Noord-Celebes. Diverse foto’s van tekeningen, afkomstig van de Zusters van JMJ. 33 A4-tjes, ongeveer evenveel A5-jes. 2. Kaäten. Plattegrond Manado. Bron RIOD 033.431. In zesvoud. 3. Kalitjaret. Plattegrond in drievoud. Bron: Zwitser, pag. 352. 4. Kampili. Plattegrond van het vrouwenkamp Kampili, Celebes. In negenvoud. 5. Kampili. Kopieën van foto’s, 10 A4-tjes. Kopie van tekening van Kampili, van Tineke Stolk “Hoe het ons verging” pag. 83. 6. Kampili. Twee A4-tjes; één van een bladzijde uit het boek “Geroepen, gezonden en gezegend” van A.G. van der Klift-Snijder; één blad tekst met de beschrijving van de toestand in vrouwenkamp Kampili. 7. Kampong Makassar. Twee plattegronden van Kampong Makassar; één met als bron H.A.M. Liesker (in vijfvoud); één met als bron “Atlas Japanse Kampen, deel II, pag. 86. 8. Kampong Makassar. Kopie van een foto van woonbarakken in Kampong Makassar in tweevoud; vier kopieën in tweevoud van tekeningen van J. Vrouwes-Pieters. 9. Karangpanas. Drietal plattegronden; één afkomstig van Wiert Krijgsveld; één met als bron “W.R, van der Vlugt, 2000” in 16-voud; één met als bron “W.R. van der Vlugt (1992)” in twaalfvoud. 10. Karangpanas. Foto’s, kopieën van foto’s en tekeningen: o Viertal originele foto’s van Karang Panas in envelop uit 1982, bron W.R. van der Vlugt. o A4-tje met kopieën van deze foto’s in tweevoud. o Twee kopieën van tekeningen uit 1944, bron W.R. van der Vlugt. o Kopieën van bladzijde 1 t/m 19 van “Semarang, Karangpanas, JAVA III.5. Bronnen: “R.K. Weeshuis te Semarang” en “Zr. Josepha Cornelia, Archief Zusters van het Arme Kind Jezus”. 11. Karangpanas. Twee A-4-tjes tekst over interneringskamp Karangpanas. Bron; “De Japanse Burgerkampen” van Dr. D. van Velden. 12. Kareës. Drie plattegronden in drievoud. Bronnen: H van Raalte-Geel; H.A.M. Liesker en mevrouw R. van Iterson- de Hartog, kampleidster van Kareës te Bandoeng. 13. Kareës. Kopie van een tekening (tijdsbeeld) uit Kariés 1943 in viervoud. 14. Kawarasan. Kopie van plattegrond Kediri Kawarasan. 15. Kedoengbadak. Kopie van plattegrond Buitenzorg Kedoengbadak in viervoud. 16. Kedoengbadak. Kopieën van tekeningen Kedoengbadak in twee- en drievoud, bron J. Vrouwes-Pieters. 17. Kedoengdjati. Kopie in tweevoud van plattegrond. Bron: H.D.J. Steijn, kampnummer 9225. 18. Kedoengdjati. Twee A4-tjes met kopieën van tekeningen, bron Wiert Krijgsveld uit Haren; Vijf originele prentbriefkaarten(niet verzonden) in vier- en vijfvoud over Kamp Kedong Badak Buitenzorg/Tjimahi kamp in 1942-’45. Getekend door J.H. Otto, datum prentbriefkaarten onbekend. 19. Kesilir. Drie kopieën van plattegronden van Kolonie Kesilir. Bronnen Joh. A.G. Warner; Broeders van Dongen. 20. Keudah-kamp, Kota Radja. Twee A4-tjes, met kopieën van één foto en twee tekeningen uit de 19-e eeuw. 21. Koeta-Alam kamp, Kota Radja. Kopie foto van het kampement omstreeks 1894. Bron: C.A. Heshusius, Soldaten van de Kompenie. 22. Kota Paris. Drie kopieën van plattegronden, bronnen : J. van Dulm et al.; Pieter Smit, kleinzoon van mevrouw Akkerman, kampleidster. 23. Kramat. Kopie plattegrond van Kramat in zesvoud. Bron: H.A.M. Liesker. 24. Lampersari. Kopieën van vier plattegronden. Bronnen: C. Vermeer- van Berkum, ISBN 9010 02939 5; W. Postuma (in vijfvoud; onbekend (in drievoud). 25. Lampersari. Kopieën van een gedeelte van een dagboek met tekeningen (9 pagina’s); kopieën (3 pagina’s) van tekeningen met gedichtjes, bron Zr. Josepha Cornelia, archief Zusters van het arme kind Jezus; 2 kopieën van foto’s van kamp Lampersari, bron: Nederlanders in Japanse kampen; kopie van plattegrond(in tweevoud) van vrouwen- en kinderkamp Lampersari-Sompok in Semarang. 26. Lampersari. Teksten: o Twee exemplaren van de krant Lampersari ’90, uitgegeven in oktober 1990 ter gelegenheid van de Lampersari-Sompok reünie in oktober 1990 o Twee exemplaren van de krant Lampersari ’92, uitgegeven in oktober 1992 ter gelegenheid van de Lampersari-Sompok reünie in oktober 1992. o Reconstructie kamprapport, bron: Kawatberichten 1995. o Vreselijk herinneringen door Tineke Doorenbos-Swaving. Bron: Kawatberichten. o Kopie krantenartikel NRC 14-05-2004: “Laveren tussen de grillen van Nippon”, over Wil van der Poel, hoofd van het Lampersari gevangenkamp in Nederlands-Indië. 27. Landbouwschool, Soekaboemi. Kopie van foto van De Landbouwschool (ook: Cultuurschool) in vijfvoud. Bron: J.M. Knaud, Herinneringen aan Soekaboemi. 28. Lawe Si Galagala. Kopie in tweevoud van het mannenkamp op Noord-Sumatra. 29. Leuwigadja. Kopie van situatieschets van de boerderij op Leuwigadja. 30. Log Bandoeng. Kopie plattegrond in drievoud. Bron: Klaas Liesker. 31. Log Bandoeng. Kopie van foto van het Lands Opvoedings Gesticht te Bandung in 1935. 32. Log Bandoeng. Drie kopieën van plattegronden in tweevoud van Tangerang. 33. LOG (Tangerang). Twee kopieën van foto’s van Opvoedingsgestichten voor Meisjes en jongens van Pro Juventute te Tangerang (West-Java); kopie twee tekeningen. 34. Lowokwaroe. Kopie van plattegrond van de strafgevangenis Lowokwaroe (Malang). Bron: H.E. Wolff. 35. Lowokwaroe. Lege envelop. 36. Malino. Kopie plattegrond in drievoud en tekening. Bron: KIT Kaartenkamer; Tineke Stolk. 37. Malino. Kopie tekening. 38. Mater Dolorosa. Plattegrond, bron: Hans Liesker. 39. Militair hospitaal Tjimahi. Twee A4-tjes met kopie foto’s Militair hospitaal en station. 40. Militair hospitaal Tjimahi. Kopie plattegrond. 41. Missiecomplex Padang. Kopie plattegrond (zesvoud) missiecomplex; kopie plattegrond fraterscomplex (viervoud); kopie schets van het missie-terrein (noordelijke helft). 42. Missiecomplex Padang. Kopie foto’s van zustercomplex, fraterscomplex. 43. Moentilan. Kopie plattegrond in eenentwintigvoud. 44. Moentilan. Kopie tekening in tweevoud van de toegangspoort van kamp Moentilan; drie kopieën van foto’s uit een boek van Moentilan. 45. Moentilan. Kopie van het blaadje “Moentilan Nieuws” van 5 september 1987, met teksten over kamp Moentilan en foto’s/plattegronden. Ook een resumé van een vonnis van de krijgsraad te Batavia op 21 november 1947. 46. Muloschool Palembang. Kopie van plattegrond uit Kampatlas II pagina 69. 47. MV-gebouw Padang. Drie kopieën van foto’s van het MV-gebouw. 48. Padalarang. Blaadje met notities over vrouwenkamp Padalarang. 49. Palace hotel. Kopie van een tekening van het kamp Palace hotel (Kebon Djati) in Bandoeng. 50. Paréparé. Kopie plattegrond in negenvoud van interneringskamp Paréparé in zuid-Celebes. 51. Paréparé. Kopie in drievoud van tekening van ziekenhuisje; kopie in tweevoud van foto’s van detachement Paréparé. 52. Paréparé. Kopie van een tekst, waarin de heer Huissen zijn belevenissen in Paréparé beschrijft. 53. Poelau Brayan. Kopieën van vier plattegronden van vrouwenkamp Poelau Brayan te Medan. 54. Politiebureau Batavia. Plattegrond van politie sectie II op Pasar Baroe, Sawah Besar. 55. Rama. Kopie in vijfvoud van een schets van het Rama kamp te Bandoeng. 56. Sentono Pande. Kopie van een plattegrond. DUT
Blijf tweewekelijks op de hoogte
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media