Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Bron delenBron delen

Compilatie, waarin fragmenten

Compilatie, waarin fragmenten uit films van Heemaf in Hengelo over de productie van elektromotoren voor de Zuiderzeewerken, de productie van draaistroomgeneratoren, de officiële opening van het nieuwe laboratorium in 1938 en de toepassing van producten in fabrieken in Nederlands-Indië en Argentinië, worden afgewisseld met tekstfragmenten uit nieuwjaarsredes van dr. H. Colijn, dr. ir. M.H. Damme, directeur van Werkspoor N.V., minister-president jhr. D.J. de Geer en de Amerikaanse president F.D. Roosevelt. 00.33.38 Tekst: “Aan onze bezoeksters en bezoekers. Na de bezichtiging van ons Heemaf-huishouden zullen zij, die met de dagelijksche zorgen hunner eigen huishouding belast zijn, zich kunnen voorstellen, wat er voor noodig is om een gemeenschap van bijna 1300 medewerkers in de gelegenheid te blijven stellen om regelmatig de grootendeels uit het buitenland in te voeren grondstoffen tot eindproducten te verwerken en aan den man te brengen. Ook al zullen wij daarbij allen méér hebben te presteeren en daarvoor op den duur minder zullen ontvangen, de noodige blijmoedigheid en het onontbeerlijke doorzettingsvermogen, om zulks nog zoo goed mogelijk te bereiken, zullen ons - mits wij op aller medewerking mogen rekenen, dus ook op die van ‘het gezin’- niet ontbreken. De Directie.” 00.34.28 Beeld: Opnames van water met de tekst: “Bedrijven kunnen zich moeilijk boven water houden.” 00.34.40 Een plaatje van een wandbord met een oud zeilschip en de tekst: “Met vereende krachten!” 00.34.48 Tekst: “Eenige fragmenten uit de film van de drie motoren 850 pk, 88 omw./min, voor de Zuiderzeewerken.” 00.34.57 Beeld: Het boren van gaten in het statorhuis met een langzaam draaiende kolomboor. 00.35.16 Twee technici staan in de ring van de stator, die een doorsnede heeft van circa 7 meter, en leggen de statorplaten op elkaar. 00.35.30 Het monteren van de statorspoelen in het statorhuis, waarbij een man de gleuven in de pakken openhoudt en en ander de benen van de statorspoel in de gleuven schuift. 00.36.12 Monteurs werken aan het statorhuis, waarvan de twee helften in een S-vorm zijn neergelegd ten behoeve van een betere bereikbaarheid aan beide kanten. Draadeinden van de statorspoelen worden omgebogen, aan elkaar gesoldeerd en afgeïsoleerd. 00.36.42 Een langzaam ronddraaiende beitelmachine tijdens het afdraaien van het motorhuis. 00.37.09 Tekst: “Uit de Nieuwjaarsrede van Dr. H. Colijn (N.R.C. van 2 Jan. 1940.): Als de werkelijkheidszin in deze onheilvolle dagen niet gepaard gaat met zelfverloochening, met verantwoordelijkheidsgevoel, met opofferingsgezindheid, met berusting in wat God over ons laat gebeuren, dan zijn we nog lang niet waar we wezen moeten. Dan blijven we een negatieve factor in ons volksleven. Willen we meer zijn of meer worden dan dat, dan zullen we, met het oog op God gewend, alle vezelen van onze kracht moeten spannen om te doen wat onze hand vindt om te doen, om na te laten wat niet past bij den ernst van dezen tijd.” 00.37.48 Tekst: “Eenige kijkjes in de Heemaffabrieken tijdens de fabricage van andere groote motoren en generatoren.” 00.37.55 Beeld: Een machine, die wordt bediend door een jonge vrouw, producteert spoelen. 00.38.20 Een arbeider werkt achter een stansmachine. 00.38.42 Een spoel wordt omgebogen 00.38.55 Arbeidsters zijn in een grote fabriekshal bezig met onder meer isolatiewerkzaamheden. 00.39.29 Arbeiders wikkelen isolatiemateriaal rond een stang en monteren deze in een onderdeel van een motor. 00.40.03 Werkzaamheden aan een grote, ronddraaiende motor. 00.40.57 Een bedrijfsklok wijst 6 uur aan. 00.41.01 Een grote stroom personeelsleden verlaat de fabriek. 00.41.32. Een toegangspoort met het embleem van Heemaf wordt geopend en mensen fietsen weg. 00.42.10. Tekst: “Uit de Nieuwjaarsrede van Dr. Ir. M.H. Damme (Tel. ochtendbl. van 3 Jan. 1940.): De toekomst is verontrustend. Maar ondanks het feit dat we allemaal een stuk achteruit gaan, veel moeten verliezen, behouden wij ook veel, waarvoor wij dankbaar kunnen zijn, en waaraan wij onze beste krachten kunnen geven.” 00.42.30 Tekst: “Tijdens de officieele opening van het nieuwe laboratorium op 24 November 1938.” 00.42.36 Beeld: Een grote mand met bloemen wordt hangend aan een kraan door een fabriekshal vervoerd en daalt neer op een tafel bij een zittend gezelschap. 00.42.52 Tekst: “Uit de Nieuwjaarsrede van Minister-President De Geer (N.R.C. avondbl. van 3 Jan. 1940.): In den nood van deze dagen hebben wij allen een taak van redding. In kleinen of in grooten kring. Tegenover eigen omgeving of tegenover het volksgeheel. Wie zich het ijverigst daaraan wijdt, zal het minst gevaar loopen zijn kalmte te verliezen.” 00.43.13 Tekst: “Een greep uit de toepassingen van HEEMAF fabrikaten over de geheele wereld.” 00.43.25 Tekst: “Suikerfabriek Tasikmadoe in Ned. Oost-Indië.” 00.43.31 Beeld: Gezicht op een fabrieksgebouw. 00.43.37 Opnames van diverse machines. 00.43.46 Tekst: “HEEMAF draaistroomgeneratoren 175 en 290 kVA, 375 omw./min, 6000 volt, gekoppeld met WERKSPOOR Dieselmotoren in de centrale Trenque Lauquen (Argentinië).” 00.43.55 Beeld: Machines in een fabriekshal. 00.44.05 Een elektrisch aangedreven locomotief rijdt over een spoor. 00.44.22 Een dieseltrein met passagiers rijdt door een vlak landschap. 00.44.40. Tekst: “Uit de Boodschap van President Roosevelt (Tel. van 4 Jan. 1940.): Met het oog op de onzekerheid, die in de wereld bestaat, verzoek ik het Congres de uitgaven voor leger en vloot te verhoogen. Dat is geen uitvloeisel van paniek, maar van gezond verstand. Bovendien vraag ik het Congres de belastingen voldoende te verhoogen. Zoo ver weg, en ... toch ook!” 00.45.03 Tekst: “Conclusie: Mogen wij het bij het goede voorbeeld van onze gemobiliseerden ons allen tot een plicht rekenen om zooveel méér te doen en ons het noodige te ontzeggen tot het behoud onzer vrijheid!” 00.45.19 Einde
Datum
  • 1938 - 1940
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media