Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Capitulatie van Duitse troepen in Nederland

Capitulatie van Duitse troepen in Nederland

De Capitulatie van Duitse troepen in Nederland vond plaats op 5 mei 1945. Generaal Charles Foulkes bereikte met de Duitse bezettende macht een overeenkomst over de overgave van de Duitse strijdkrachten in Nederland.

Filter op
Geen filters gevonden
Geen filters gevonden
Geen filters gevonden
Geen filters gevonden
Capitulatie in Hotel de Wereld te Wageningen

Lithografie van het schilderij van W.J. van de Kerke in het stadhuis te Wageningen Capitulatie in Hotel de Wereld te Wageningen. vl.nr Generaal Charles Foulkes, D.B., C.B.E., D.S.O. (Eerste Canadese Legerkorps), accepteert de overgave van het vijfentwintigste Duitse Leger (Kol. Gen. J. Blaskowitz) Wageningen, Hotel "De Wereld", 5 mei 1945 rechts van het midden aan de bovenkant: W.J. van de Kerke fecit A.D. 1953 onder links: Naar het schilderij van W.J. van de Kerke. 150 x 200 cm. Stadhuis te Wageningen onder rechts: Fotolithografische reproductie H. Veenman & Zonen, Wageningen tekst op achterkant: "Het hier gereproduceerde schilderij stelt voor de onderhandelingen over de capitulatie van het 25ste Duitse leger, zoals die 5 Mei 1945 in Hotel de Wereld te Wageningen plaats vonden. Getracht werd dit belangrijke historische gegeven op monumentale wijze uit te beelden. Hiertoe moest uiteraard afgezien worden van een al te letterlijke weergave van de feitelijke situatie, die overigens uitgangspunt van de voorstelling bleef. Bij de schikking der figuren is aan Z.K.H. Prins Bernhard een centrale positie gegeven als bevelhebber der Binnenlandse Strijdkrachten in Nederland, zonder dat hij evenwel direct aan de onderhandelingen deelneemt. Deze spelen zich af tussen de luitenant-generaal Charles Flulkes van het eerste Canadese legerkorps en kolonel-generaal Blaskowitz van het 25ste Duitse leger, beiden gesecondeerd door een hoge officier van hun staf. Een "gemeen soldaat" op de achtergrond completeert de compositie. Het gedempte kleurengamma is afgestemd op de uitbeelding van de ernst van het ogenblik zowel als van de desolate sfeer van het gebombardeerde Wageningen van 1945. De opdracht voor het schilderij werd gegeven in het najaar an 1952 door het plaatselijk comité tot oprichting van het Nationaal Bevrijdingsmonument te Wageningen, onder voorzitterschap van Prof. Dr H.J.C. Tendeloo. Het doek werd onthuld en overgedragen aan de gemeente Wageningen in December 1953. W.J. van de Kerke (Amsterdam, April 1955)"

Vervaardiger
Kerke, W.J. van de
Datum
1945
Organisatie
Erfgoed Gelderland
Amsterdam
Wageningen
Binnenlandse Strijdkrachten
Object
Den Haag, 'Grenadiers en Jagers'

Het monument 'Grenadiers en Jagers' in Den Haag is opgericht ter nagedachtenis aan alle leden van dit Nederlandse Garderegiment die sinds de meidagen van 1940 zijn gesneuveld. In de meidagen van 1940 hebben de Grenadiers en Jagers een felle strijd geleverd tegen de Duitsers. Inzet waren de vliegvelden Ypenburg en Ockenburg. Bij deze slag om Den Haag sneuvelden bijna honderd Grenadiers en Jagers. Het lukte de Grenadiers en Jagers om de vliegvelden te heroveren op de Duitse parachutisten en luchtlandingstroepen. Zo werd het plan van de Duitsers verijdeld om koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering gevangen te nemen en konden zij naar Engeland uitwijken. De Grenadiers en Jagers waren legeronderdelen die vanaf de 19e eeuw tot in de Tweede Wereldoorlog in Den Haag gelegerd waren en die een duidelijke stempel op de stad drukten. Op 10 mei 1940 raakten deze militairen betrokken bij hevige gevechten tegen de bezetter op de Grebbeberg, in Brabant, Delft, Waalhaven, Overschie en in de omgeving van de vliegvelden Ypenburg en Ockenburg. Na de Nederlandse capitulatie in 1940 sloten velen zich aan bij het verzet. Na de Tweede Wereldoorlog werden de troepen ingezet in het voormalige Nederlands-Indië. Ook is een aantal militairen naar Korea vertrokken, waar van 1950-1953 een oorlog woedde. De volgende gesneuvelde Gardeleden worden herdacht: Meidagen 1940: 53 Grenadiers en 99 Jagers; Voormalig Nederlands-Indië (1945-1949): 102 Grenadiers en 107 Jagers; Korea (1951-1953): vijf Grenadiers en vier Jagers. Onthulling Het monument is onthuld op 6 oktober 1951 door generaal H.G. Winkelman, oud-opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht. Aan het defilé dat na de onthulling werd gehouden, namen vier Grenadiers deel die nog onder koning Willem III hadden gediend. Nadat het monument naar Ypenburg is verplaatst, werd het opnieuw onthuld op 10 mei 2010 door burgemeester Jozias van Aartsen en luitenant-kolonel Maurice Timmermans, commandant van het Garderegiment Grenadiers en Jagers. Dit in aanwezigheid van leerlingen van basisschool 'De Startbaan', die het monument hebben geadopteerd.

Vervaardiger
Dirk Bus (1907-1978)
Organisatie
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Meidagen 1940
Nederlandse capitulatie
Monument
Ridderkerk, 'Generaal H.G. Winkelman'

Het monument 'Generaal H.G. Winkelman' herinnert de inwoners van Ridderkerk aan de Nederlandse opperbevelhebber van land- en zeemacht, die op 15 mei 1940 de capitulatieoverdracht ondertekende in de Johan Postschool. Op 14 mei 1940 hield generaal Winkelman voor de Nederlandse radio een capitulatietoespraak, waarin hij zei: 'Onze soldaten hebben gestreden met een moed die onvergetelijk zal blijven. Maar de strijd was te ongelijk; onze troepen stonden tegenover technische middelen waartegen de grootste menselijke moed niet is opgewassen. Bij duizenden zijn zij gevallen voor de vrijheid van Nederland. Wij hebben de strijd gestaakt.' Eerder was in een telexbericht van het Algemeen Hoofdkwartier 'aan troepencommandanten' al verzocht 'mede te deelen dat ik vervuld ben van diepe bewondering en dankbaarheid voor hetgeen door u en door onze troepen commandanten en troepen is verricht. Slechts wanverhouding in het bezit van materieele middelen is -een enkele maal- gepaard aan verraad oorzaak geweest dat niet op alle plaatsen waar zulks dezerzijds was gelast stand is kunnen worden gehouden. Aan de soldateneer is door u ten volle voldaan.' Kort daarop werden in een korte plechtigheid 'de gevallenen van beide wehrmachten' geëerd. Dit gebeurde in de buurt van de Grebbelinie, die na de Duitse inval het belangrijkste steunpunt voor de verdediging van het hart van Nederland vormde. Na een toespraak van de Duitse kapitein Von der Decken werd door de eerste luitenant dr. Wiardi Beckman 'een laatste groet' uitbracht 'namens het Nederlandsche leger aan strijdmakkers'. Op de Grebbeberg zijn in de meidagen van 1940 in zes graven -vier voor Nederlanders en twee voor Duitsers- ongeveer 425 gesneuvelden ter aarde besteld. 'Nederlandsche en Duitsche helmen hangen aan de kruisen en paaltjes vredig naast elkaar op het eerste Nederlandsche oorlogskerkhof, onder de ruischende boomen van den Grebbeberg,' aldus het Friesch Dagblad . In de eerste oorlogsdagen hebben in totaal circa 2.200 Nederlandse militairen het leven verloren. Ruim 2.700 soldaten liepen verwondingen op als gevolg waarvan circa 850 voor de rest van hun leven invalide werden. Onthulling Het monument is onthuld in 1973. Oorspronkelijk stond het beeld in de Winkelman-kazerne te Nunspeet. Inmiddels is de kazerne gesloten, waardoor het gedenkteken is verplaatst naar de huidige locatie. Op 16 mei 2002 is het monument opnieuw onthuld door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal C. de Veer. Bij de plechtigheid was een kleindochter van generaal Winkelman aanwezig. Na de onthulling werd de capitulatie herdacht, die precies 62 jaar geleden plaatsvond.

Organisatie
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Grebbelinie
Monument
Bevrijdingskalender 1944/1994 - 1945/1995. Free Holland welcomes the soldiers of the Allieswelkom in Nederland !

Bevrijdingskalender 1944/1994 - 1945/1995 Free Holland welcomes the soldiers of the Allies welkom in Nederland ! . "de bevrijding van Nederland en Nederlands-Indië 1944/1945"  "pagina 1 : 6 juni 1944 de bevrijding van West-Europa met een invasie vanuit zee - met een afbeelding van Militairen van de derde Canadese Divisie komen op D-Day aan land bij Bernieres-sur-Mer"  "pagina 2 : Tal van openbare gebouwen worden door de bezetter in gebruik genomen. Duitse verkeersborden verwijzen naar de Duitse militaire instanties die in elke Nederlandse stad zijn gevestigd - een afbeelding van Duitse borden in een straat in Eindhoven"  "pagina 3: Op 8 augustus 1944 landt de brigade in Normandië - afbeelding van Militairen van de Prinses Irene Brigade in Normandië"  "pagina 4 : op 17 september 1944 begint de zeer gewaagde militaire operatie Market Garden - afbeelding van Amerikaanse gewondenverzorgers van de 101 Airborne Divisie met Nederlandse verzetsstrijders in Veghel"  "pagina 5 - de bittere strijd in Zeeland september 1944 - afbeelding van Luchtopname van het onder water gelopen eiland Walcheren"  "pagina 6 - in september 1944 wordt oostelijk Zeeuws-Vlaanderen door de eerste Poolse Pantserdivisie bevrijd - afbeelding van Tanks van de eerste Poolse Pantserdivisie in Terheyden"  "pagina 7 - op 3 december 1944 wordt door de Britse troepen de aanval op Blerick ingezet - afbeelding van Britse militairen van 44ste Lowland brigade in de straten van Blerick"  "pagina 8 - de Brabantse Stoottroepen worden na een korte opleiding ingezet in het Land van Maas en waal en in 1945 langs de Maas in Zeeland - afbeelding van Nederlandse Stoottroepen aan de Waal"  "pagina 9 - de winter van 1944-45 is koud en nat Op 7 februari begint de operatie Veritable - afbeelding van Brits luchtafweergeschut in het rivierengebied'  "pagina 10 - Venlo wordt na de bevrijding van Blerick een stad aan het front - afbeelding van een Amerikaanse gevechtsgroep van de 35ste infanterie Divisie bevrijdt Venlo"  "pagina 11 - op 30 maart 1945 bereiken Canadese troepen vanuit het Zuiden de Achterhoek - afbeelding van De bevrijding van Oost en Noord-Nederland : Rijssen verwelkomt de Canadezen"  "pagina 12 - op 25 april 1945 komt de Canadese opmars in Midden-Nederland tot stilstand - afbeelding van Duitse militairen leveren na de capitulatie hun wapens in bij Canadese Militairen"  "pagina 13 - het einde van de oorlog is het begin van de grote volksverhuizing - afbeelding van de terugkeer van Nederlandse gevangen uit Duitsland"  "pagina 14 - van begin mei tot eind juli 1945 neemt een compagnie van het KNIL deel aan de herovering van Tarakan - afbeelding van een KNIL militair en twee Australische militairen tussen de ruïnes van Balikpapan"  "pagina 15 - de wederopbouw van Nederland - afbeelding van Herstel van de oorlogsschade op Schiphol"  "pagina 16 - de capitulatie van Japan kent een verwarrend verloop - afbeelding van de overgave van de Japanse troepen te Timor"  "pagina 17 - Koningin Wilhelmina keert op 6 juli 1945 na vijf jaar weer terug in haar residentie in Den Haag - afbeelding van de Koningin waar zij generaal Eisenhower ontvangt"  "pagina 18 - de repatriëring van voormalige KNIL-krijgsgevangen komt moeizaam op gang - afbeelding van een defilé van bevrijde KNIL militairen te Saigon kort voor hun transport naar Nederlands-Indië"  "pagina 19 - op tal van Nederlandse begraafplaatsen bevinden zich graven van militairen die vanuit heel de wereld deelnamen aan de oorlog tegen Duitsland - afbeelding van een eerbetoon aan de Britse en Poolse gesneuvelden op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek op 17 september 1953"

Datum
1944
Organisatie
Erfgoed Gelderland
Operatie Market-Garden
Britse strijdkrachten
Canada
Object
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awardsDeze website is bekroond met 4 Lovie awards