Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Bevrijding Gouda

Bevrijding Gouda

De bevrijding van Gouda vond plaats op 5 mei 1945. Gouda was, naast Zaandam, de enige stad waar de bevrijding van 5 mei wel spoedig verliep. Burgemeester James keerde terug in het stadhuis. Pas op 7 mei zag men voor het eerst de bevrijders. Een kleine kolonne van 21 RAF medewerkers die op doorreis waren naar vliegveld Valkenburg bij Den Haag kregen een groot ontvangst op de markt. Op 8 mei trokken een aantal voertuigen van het Royal Canadian Army Medical Corps Gouda binnen.

Filter op
Geen filters gevonden
Geen filters gevonden
Geen filters gevonden
Geen filters gevonden
Gouda, monument voor Toon Pille

Het monument voor Toon Pille herinnert de inwoners van Gouda aan alle verzetsmensen uit de stad die in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen, en in het bijzonder aan verzetsman Toon Pille uit Waddinxveen. Anthonie Hendrikus Pille werd geboren op 18 augustus 1921. Toen de oorlog uitbrak, sloot Pille zich via de Jongerenvereniging van de Gereformeerde Kerk aan bij het verzet. Hij hield zich vooral bezig met het boodschappen doorgeven aan andere verzetsmensen en aan onderduikers. In de ochtend van 29 september 1944 heeft Pille een lijst met namen van onderduikers naar het verzet in Bleiswijk gebracht. Kort daarop vroeg de SS'er Balvert, ook wel 'de schrik van Gouda genoemd, in Waddinxveen naar Pille. Een 11-jarig meisje probeerde Pille tevergeefs te waarschuwen. In de werkplaats van Van der Oest werd Pille samen met twee vrienden aangehouden. De arrestanten werden naar het brugbedieningshuisje van de Waddinxveense hefbrug gebracht, waar zij werden ondervraagd. De twee jongens mochten weer weg, maar Pille werd overgebracht naar het bureau van de Sicherheitsdienst in Gouda. Op 30 september 1944 hoorde een spoorwegwachter een woordenwisseling en schoten. Later vonden enkele mannen het met negen kogels doorboorde lichaam van Toon Pille. Oprichting Na de bevrijding plaatsten een aantal verzetsvrienden een herdenkingskruis op de plaats waar Pille overleed. Onthulling Het monument is onthuld in 1946.

Organisatie
Nationaal Comité 4 en 5 mei
SD
SS
Gereformeerde Kerken in Nederland
Monument
Bevrijding (inclusief herdenkingen): Greetings from liberated Holland / Groeten uit bevrijd Nederland. Briefkaart met tekst, z.d.
Archiefstuk

Bevrijding (inclusief herdenkingen): Greetings from liberated Holland / Groeten uit bevrijd Nederland. Briefkaart met tekst, z.d. (1944 - 1945). Oproep van de burgemeester van Gouda om de voormalige zogenaamde "moffenmeiden" die optrekken met geallieerde soldaten niet te molesteren, daar dit de betrekkingen met de geallieerden in de stad kan verstoren, 23 mei 1945; Programma met tevens de tekst van de liederen ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding door de Goudse jeugdorganisaties in de St.-Janskerk, juli 1945; Programma met tevens de tekst van de liederen ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding in de schouwburg te Gouda; gedrukt, augustus 1945; Dankstond voor de bevrijding ! Programma van een dankdienst ter gelegenheid van de bevrijding te Gouda; gedrukt, 5 mei 1945; Uitnodiging van het bestuur van de vereniging van Vrijzinnig Hervormden aan de leden te Gouda om deel te nemen aan een dankdienst ter gelegenheid van de bevrijding; gedrukt, 6 mei 1945; De Kleiweg verwelkomt onze mannen. Strooibiljet, 10 juni 1945; Tekst van een door burgemeester K.F.O. James van Gouda gehouden toespraak, 5 mei 1945; Programma van de eerste beiaardbespeling in Gouda na de bevrijding, met toelichting, 5 mei 1945; Programma van de herdenkingsavond, georganiseerd door het dagblad Trouw, in de schouwburg te Gouda. Juli 1945; Uitnodiging met tevens het programma van een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door de Landelijke Organisatie voor hulp en steun aan onderduikers (LO), district Gouda, juli 1945; Bevrijding van Indië. Feestelijke viering ...Programma van de feestviering op het Marktplein te Gouda ter gelegenheid van de bevrijding van Indië, augustus 1945; Stukken betreffende de begroeting van de geallieerde soldaten te Gouda, mei 1945; Programma van een concert in de St.-Janskerk te Gouda, juli 1945; A hearty welcome. Strooibiljet uitgegeven door het illegale blad "Trouw" waarin de geallieerde soldaten welkom worden geheten, (1945); Circulaire (met intekenstrook) van de Commissie voor Oranje- en andere Openbare Feesten om geld te schenken ten behoeve van de herdenking van de bevrijding, mei 1945; Programma van de buurtvereniging "De Zeugestraat" ter gelegenheid van het bevrijdingsfeest en de verjaardag van de koningin, augustus - september 1945; Nederland en Indonesië bevrijd. Programma van de door de Commissie van Oranje- en andere Openbare Feesten georganiseerde feestelijkheden en herdenkingen van de bevrijding van Nederland en Indië, augustus - september 1945; Herdenking ter nagedachtenis aan hen die gevallen zijn voor het Vaderland. Programma van een voordrachtsavond door Charlotte Köhler ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding, met voorwoord van Anton van Duinkerken, (1945); Oproep tot het Nederlandsche volk. Oproep van de algemene synode van de Nederlandse Hervormde Kerk om een einde te maken aan zwarte handel en corruptie, de uit Duitsland teruggekeerde dwangarbeiders weer in het arbeidsproces in te schakelen en niet terug te keren naar de vooroorlogse klassentegenstellingen, (na mei 1945); Programma van de K.P.-revue (afdeling Boskoop), (na mei 1945);

Organisatie
Streekarchief Midden-Holland
Noodmortuarium Zuiderkerk Amsterdam
Wapendropping bij Eibergen
Trouw
Getuigen Verhalen, Anna's Stille strijd: Doven in de oorlog, interview 10
Audio

De geïnterviewde is geboren op 22 augustus 1929 in Rotterdam. Hij is een dove. Van 1933 tot 1946 heeft hij in Rotterdam op school gezeten. Daarna is hij gaan werken. Hij was 9 jaar toen de oorlog begon, hij begreep toen totaal niet wat er gebeurde. Hij maakte de bombardementen in Rotterdam erg bewust mee. Hij schuilde op school in de schuilkelder. Hij zag dat de huizen in zijn woonbuurt deels waren verwoest. Er was brand en chaos. Zijn vader had geweigerd voor de Duitsers te werken. Daarom moest hij naar een strafkamp in Groningen. Daar zat hij toen al 3 jaar. De geïnterviewde besloot met zijn broer naar zijn vader te gaan. Ze gingen via Gouda en Zwolle naar Groningen. Ze kregen te horen dat hun vader inmiddels in Delfzeil zat. Ze gingen naar Delfzeil en vonden daar hun vader en broer. De broers moesten daarna ergens anders verblijven omdat er anders niet genoeg eten was. Ze gingen turf steken op een boerderij. De geïnterviewde had het vreselijk zwaar, het was zwaar werk en hij werd geslagen als hij iets verkeerd deed. Op 14 april gingen ze terug naar Groningen. Daar vochten de Canadezen tegen de Duitsers. Te voet en met gestolen fietsen gingen ze weer richting Rotterdam. Daar vonden ze hun moeder en uiteindelijk kwam de hele familie weer bij elkaar in hun huis. Van zijn 9e tot 14e jaar had de geïnterviewde heel weinig informatie over de oorlog. Hij wist ook weinig af van de Jodenvervolging, pas na de bevrijding werd dat allemaal duidelijk.

Vervaardiger
AVA filmproducties
Datum
1929
Oral history
Tweede Wereldoorlog
Canadese strijdkrachten
Nederlandse militaire zaken, inclusief Indië
Archiefstuk

Nederlandse militaire zaken, inclusief Indië (in overleg met de Nederlandse regering): Aanbieding van een torpedojager ...Tekst van een radiotoespraak van prins Bernhard op 26 augustus 1941, met oproep om het Prins Bernhard Fonds financieel te steunen ten behoeve van een geschenk voor koningin Wilhelmina; De overweldiging der Nederlanden (The rape of the Netherlands). Illegaal gepubliceerde vertaling van het in 1940 verschenen boek van minister E.N. van Kleffens, ca. 1941; Krantenknipsel met een bekendmaking van de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland, dat de leden van het voormalige Nederlandse leger opnieuw in krijgsgevangenschap zullen worden geïnterneerd; , april 1943; Circulaire van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag, aan familieleden of gevolmachtigden van de sinds 7 mei 1943 naar Duitsland getransporteerde Nederlandse krijgsgevangenen, betreffende de verzending van pakketten aan de gevangenen, juli 1944; Circulaire van M.R. de Bruine, kolonel van de mariniers, aan de reserve-officieren van het voormalige Nederlandse leger betreffende een nieuw te vormen leger en tevens met mededelingen omtrent de Duits-Zwitserse betrekkingen en marinevrijwilligsters, (1944 - 1945); Bevrijding van Indië. Feestelijke viering ...Programma van de feestviering op het Marktplein te Gouda ter gelegenheid van de bevrijding van Indië, 1945 augustus; Enquêteformulier betreffende het actief deelnemen van het Nederlandse volk aan de bevrijding van Indië; gedrukt. z.d. (1945); Bevelschriften van de minister(s) van marine en / of oorlog aan de voormalige militairen van de Nederlandse strijdkrachten om zich ter registratie aan te melden in de regio Gouda, juni - juli 1945; De Wehrmachtsbezirkverwaltung te Gouda in bezettingstijd. Aantekeningen van H. Meindert (Kobus Kool) en J.L.A. Mimpen (Leo) betreffende het ditrict Gouda van de Wehrmachtsbezirkverwaltung, z.d. (1945). Met een krantenknipsel uit Het Parool met uittreksel uit deze aantekeningen, (1945); Krantenknipsels betreffende Gouwenaars in Indië, 1946; Vergunning van de minister voor C.A. Geverding te Gouda tot het dragen van het mobilisatie-oorlogskruis, 1949.

Organisatie
Streekarchief Midden-Holland
Nederlandse Rode Kruis
Nederlandse strijdkrachten
Koninklijk Huis
Getuigen Verhalen, Reis van de Razzia, interview met Henk Apon
Audio

Op de avond van 9 november 1944 werd er een cordon rond Rotterdam en Schiedam gelegd door het Duitse leger. Alle belangrijke bruggen en strategische punten waren afgezet, trams reden niet meer en het telefoonverkeer was geblokkeerd. Op de twee daarop volgende dagen werden ruim 52.000 Rotterdammers en Schiedammers tussen de zeventien en veertig jaar oud opgepakt en afgevoerd richting Duitsland om daar dwangarbeid te verrichten in veelal beroerde omstandigheden. De Razzia van Rotterdam is een van de grootste klopjachten die het Duits Nationaalsocialistische regime heeft gehouden. Het verzetsblad Vrij Nederland reageerde dan ook geschokt, het schreef op 14 december 1944: ‘Vijftigduizend Nederlandse mannen laten zich als schapen wegvoeren en evenzoveel vrouwen zien toe hoe hun mannen en zoons weerloos naar Hitlers slachtbank worden geleid’. Het project Reis van de Razzia is gebaseerd op gefilmde getuigenissen van mannen die de razzia en de daaropvolgende reis hebben meegemaakt, om een hiaat in de geschiedschrijving te vullen en om inzicht te geven in de gebeurtenissen aan de hand van het thema "Handelingsruimte van een individu in een samenleving onder druk". Henk Apon Henk Apon zat nog in de vijfde klas van de HBS toen hij opgepakt werd bij de razzia. Twee van zijn broers waren al ondergedoken, en ze durfden het risico op een huiszoeking niet te lopen. Vanaf het Feijenoordstadion is hij samen met zo’n duizend andere mannen richting Waddinxveen en Utrecht gelopen om uiteindelijk tewerkgesteld te worden bij Ede in de buurt. Daar heeft hij loopgraven moeten graven in het gebied dat nog alle sporen droeg van de Slag om Arnhem. Ook nu werd er nog geschoten, ook op hen. Nadat er bij hem geelzucht werd geconstateerd, kreeg hij met drie anderen toestemming om terug naar huis te gaan. Onderweg kregen de mannen te maken met geallieerden die wegen bombardeerden. Bij thuiskomst bleek dat zijn vader een hongeroedeem had, één zus getrouwd was en de twee andere zussen op hongertocht waren gegaan. Zelf heeft hij de bevrijding, die vanaf begin mei werd gevierd, uitbundig meegevierd. Hij vertelt over de voedseldroppings en over zijn school en verdere opleiding, militaire dienst en werk na de bevrijding.

Vervaardiger
Jager, MA E. J. de (Stichting Reis van de Razzia)
Vrij Nederland
Oral history
Tweede Wereldoorlog
Getuigen Verhalen, Burgerarbeiders in kamp Vught, interview 10
Audio

Herinneringen van inwoners uit Vught en Cromvoirt aan het bestaan van een concentratiekamp in hun directe omgeving en aan de hulp die aan gevangenen kon worden verleend door personen die vanwege hun dagelijks werk regelmatig in het kamp kwamen. Geïnterviewde 10 (* 1933) heeft de bouw van het kamp gezien, en ook de aankomst van de eerste gevangenen meegemaakt. Hij beschrijft dit als indrukwekkend en stil. Veel mensen uit Vught waren hier getuige van. Volgens geïnterviewde waren de Nederlandse SS-ers de ergste. Zijn vader zat bij de politie en kwam zodoende wel in het kamp om zwarthandelaren te verhoren. Hij nam wel eens pakketjes mee in het zijspan van zijn motor, maar dat werd te link. Enkele collega-politieagenten werden betrapt en moesten zich meteen omkleden en in het kamp blijven. Geïnterviewde is 5-6 keer in het kamp geweest. De lijfelijke mishandeling maakte de meeste indruk, en verder de troosteloosheid en naargeestigheid van het kamp. Hij kon soms wel eens mondelinge berichten doorgeven. Geïnterviewde vertelt over de vrijwillige melding van Joden uit Amsterdam. Zijn vader waarschuwde nog een vrouwelijke gevangene voor ze het kamp in ging, maar ze luisterde niet en geloofde niet dat ze haar kleding en sieraden zou moeten afgeven. Natuurlijk gebeurde dit wel. Bij geïnterviewde thuis werd veel over de oorlogsgebeurtenissen gepraat, ook ten tijde van de oorlog. Geïnterviewde vertelde dan ook wat hij in het kamp zag. Zijn ouders beantwoordden zijn vragen zo goed als ze konden op een feitelijke, korte manier “zonder drama”. Dit vond geïnterviewde heel fijn. Hij denkt wel dat dat heel bijzonder was, omdat de meeste mensen zwegen over wat ze gezien hadden. Geïnterviewde vindt dat hij te jong teveel dingen heeft gezien, waardoor zijn gevoel is afgestompt. Hij heeft het gevoel dat hij vrienden en familie bij verdriet minder kan steunen dan hij wel zou willen. Hij is wel eens terug geweest naar het kamp, waar hij met een oudere vrijwilliger herinneringen aan toen heeft opgehaald.

Vervaardiger
Stichting Nationaal Monument Kamp Vught ©
Mishandeling
Kamp Vught
Jodenvervolging
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awardsDeze website is bekroond met 4 Lovie awards