Back to top

Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken is een regionaal archief en beheert de historische collecties van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Noordwijk, Teylingen, Zoeterwoude en voor de Omgevingsdienst West-Holland.

Boisotkade 2A
2311 PZ Leiden
Nederland
071-5165355

Oorlogsbronnen Erfgoed Leiden en Omstreken

Stukken betreffende de steun aan vluchtelingen uit Den Helder en Rotterdam, 1940
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Evacuatie en vluchtelingen
Stukken betreffende de steun aan vluchtelingen uit Den Helder en Rotterdam, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2131365836
Archief van de gemeentelijke brandweer 1935-ca.1970
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Het personeel van de gemeentelijke brandweer behoorde formeel onder de gemeentepolitie. In het archief van de gemeentepolitie zullen zich ook bescheiden met betrekking tot de gemeentelijke brandweer bevinden. Per 1 maart 1943 werd op bevel van de bezettende macht de koppeling van politie en brandweer overal opgeheven, ook in Leiden. Op administratief gebied schijnt dit echter maar weinig gevolgen gehad te hebben. Inventarisnummers 2-3 bevatten brievenboeken met betrekking tot de jaren 1939-1946. Mogelijk bevindt zich hierin oorlogsgerelateerde informatie.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1626266189
Archieven van de Meelfabriek "De Sleutels" B.V. v/h De Koster & Co te Leiden (1773) 1884-1988 (1998)
trefwoorden
 • Economisch leven - overig
 • Economisch leven
Inventarisnummer 14 bevat notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders, 1928-1955. Hoofdstuk D bevat financiële stukken van het bedrijf. Opmerkelijk is het bestaan van een geheime administratie van kasboeken, journalen en grootboeken in de oorlogsperiode. Inventarisnummers 526-528 bevatten jaarverslagen van de jaren 1939-1940 en 1943. In het gedeponeerde archief van de Stoommeelfabriek v/h Fa. Nicola Koechlin & Co N.V./C.V. te Voorburg/Leiden bevindt zich een rubriek Financiën (rubriek D) met onder andere geheime administratie van grootboeken en journalen uit de oorlogsperiode. In het gedeponeerde archief van de Maatschappij tot exploitatie van de Koninklijke brood- en beschuitfabriek Lensvelt Nicola N.V. sedert 1959 Lenca N.V. te Den Haag bevinden zich onder inventarisnummer 1203 stukken met betrekking tot het beheer van de aandelen 1943-1952 en onder inventarisnummer 1204 registers van aandeelhouders, 1942-1959. Van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Fabrieken v/h Paul C. Kaiser N.V. te Den Haag en Leiden bevinden zich onder inventarisnummer 1276 notulen van vergaderingen 1942-1957.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1949438295
Archief van de Nederlands Hervormde wijkgemeente Staalwijk (wijk V), 1914-1965
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-2112799294
Archief van het Bureau Massavoeding van het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, afdeling Leiden, 1944-1945 (1948)
trefwoorden
 • Steun en opvang
 • Distributie en schaarste
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
 • Economisch leven
Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, afdeling Voedingsvraagstukken, onderafdeling Massavoeding was een bureau van het departement van Landbouw en Visserij te Den Haag. Onder dit rijksbureau ressorteerden de provinciale voedselcommissaris in de provincie Zuid-Holland en diens vertrouwensmannen: de regionale en plaatselijk leiders en de inspecteurs van het bureau Massavoeding. Het bureau voor Leiden (en omgeving) zetelde op het adres Breestraat 125 en de directeur was sedert eind september 1944 de heer W.A. Kasteleyn. Hij ontving de aanwijzingen voor het vrijgeven van voedsel van de regionaal leider, die ook zetelde in de Breestraat 125. De taak van het Bureau Massavoeding omvatte onder meer de keuze van de keukens en de grondstoffeninkoop. De bereiding va het voedsel geschiedde op de door het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd te Den Haag voorgeschreven wijze. Het toezicht op het verwerken van de grondstoffen tot de gevraagde porties en de distributie van de maaltijden werd gedaan door het bureau Massavoeding. Het voedsel werd in Leiden uitgedeeld op 20 (later 27) uitdeelposten. ER waren 27 uitreikposten van bonnen. Het aantal deelnemers aan de massavoeding was in de week van 19-25 november 1944 18.440 en liep op tot 56.600 in de week van 11-17 februari 1945. 12 maart 1945 werd de voeding aangevuld door zendingen van het Zweedse Rode Kruis, die in de haven van Delfzijl werden gelost. Ook de distributie van dit voedsel werd verzorgd door het bureau Massavoeding evenals de distributie van de grote hoeveelheden levensmiddelen die door de geallieerde vliegtuigen werden afgeworpen op vliegveld Valkenburg met ingang van 29 april 1945. Het archief bevat onder andere informatie over: de organisatie van het Bureau Massavoeding (waaronder personeel); gebouw en voorzieningen (waaronder brandstof); financiën; de (werkzaamheden van de) verschillende keukens en vervangingskeukens; de voedselbereiding; distributie en vervoer (bevoorrading); voedsel- en bonnenverstrekking (uitdeelposten van voedsel, uitreikposten van bonnen, bonloze voedselverstrekking; samenwerking met het Rode Kruis; airdroppings door de geallieerden. Zie ook: Archief van de Stichting Verzorgingsraad voor Leiden, 1944-1951 (archiefblok 257)!
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-818087036
download