Back to top

Etty Hillesum Centrum

Het EHC wil een bijdrage leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar samenleven. Deze doelstelling wil het EHC bereiken met als uitgangspunten de dagboeken die Etty Hillesum schreef voor en tijdens de Tweede wereldoorlog, haar gedachtegoed en de vervolging van de Joodse gemeenschap in Deventer.

In het documentatiecentrum van het EHC is informatie te vinden over de geschiedenis van Etty Hillesum, de onderwerpen die voortvloeien uit het gedachtegoed van Etty Hillesum, de geschiedenis van de Deventer joden vanaf ca. 1815 tot heden en de geschiedenis van het EHC.

Rol in netwerk: 
Roggestraat 3
7411 EP Deventer
Nederland
0570-641003

Oorlogsbronnen Etty Hillesum Centrum

Archief Deventer Joden
trefwoorden
  • Illegaliteit
  • Vervolging
  • Jodenvervolging
Het archief is samengesteld door vrijwilligers van het Etty Hillesum Centrum en bestaat uit 3 delen: 1. Algemene thema's gericht op de Deventer Joodse Gemeenschap, zoals de synagoge, de joodse school, de begraafplaats, joodse verenigingen, de Deventer Vereniging tot vakopleiding van Palestinapioniers, Joodse vluchtelingen voor de oorlog, de Tweede Wereldoorlog (anti-joodse maatregelen, onderduiken, verzet) en herdenkingsmonumenten. 2. Beschrijving van alle joodse families in Deventer vanaf ca. 1850 tot heden, met de nadruk op de gemeenschap voor de oorlog. Met verwijzing naar gezinshoofdnamen, bijbehorende partners, kinderen, laatst bekende woonadres etc. 3. Beeldmateriaal op video, gefilmd door de videowerkgroep van het Etty Hillesum Centrum, van bovengenoemde families. Met unieke foto's van personen en documenten (afgewisseld met interviews met nazaten) en beelden van huidige situaties).
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-268486158
download