Back to top

Fries Filmarchief

De collectie van het Fries Filmarchief bestaat uit ruim 8.000 films en video’s die voor een deel ook digitaal beschikbaar zijn. Online kan in de collectie worden gezocht naar onder andere beeldmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog.

Rol in netwerk: 
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
Nederland
058-7890714

Oorlogsbronnen Fries Filmarchief

Nieuw Stadsweeshuis 1941
Vervaardiger, datum
Piet Plantinga
beschrijving
Bouwwerkzaamheden aan het Nieuwe Stadsweeshuis in Leeuwarden. 4 augustus: de evacuatie van de wezen naar Veenklooster omdat het gebouw door de Duitse bezetter gevorderd was. Beelden van de aankomst en eerste dag in Veenklooster.
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759208
Fries Film Archief (1941-01-01)
Landbouw in Friesland (1941-01-01)
Vervaardiger, datum
P. Suir, 1941-01-01
beschrijving
Documentaire. De film toont een aantal aspecten van de landbouw in Friesland. In het begin zien we het koolzaad wat op een kar geladen wordt en vervolgens elders uitgespreid. Met een zware rol wordt er gedorst. Het koolzaad wordt gezeefd en in zakken gedaan. Dan wordt er getoond hoe de erwten, die op het land zijn gedroogd, bij elkaar gehaald worden en naar de boerderij worden gebracht. Het maaien van tarwe gebeurt nog met de hand. Het wordt opgeladen. Het paard zoekt de overgebleven korrels op. Ook het vlas trekken met de hand is in beeld gebracht. De schoven worden tegen elkaar gezet. Later wordt de oogst opgehaald. Het dorsen gebeurt machinaal. Bij het schakelvissen wordt een net in het water gehangen. De vis wordt opgejaagd door met een touw in het water te slaan. We zien een close-up van een zieltogende vis. De buit wordt getoond. Het laatste deel van de film gaat over witlof. De lof wordt schoongemaakt en van de wortel ontdaan, die naar de drogerij gaat. Een arbeider laat ons een stuk witlof zien.
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759214
Fries Film Archief (1945-01-01)
De bevrijding van Noordoost-Friesland (1945-01-01)
Vervaardiger, datum
Jan Numan, 1945-01-01
beschrijving
Op 14, 15, 16 april 1945 werd Noordoost Friesland bevrijd. Er is daarbij aan de Soensterdijk nabij Dokkumer Nieuwe Zijlen hevig gevochten. Daarbij zijn aan de zijde van de binnenlandse strijdkrachten vier doden gevallen.
De film begint met beelden van Duitsers die bij Dokkumer Nieuwe Zijlen waren gevangen genomen.
Onder deze gevangenen bevonden zich ook veel NSB’ers. De gevangenen werden verzameld in de melkfabriek van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Op zondagmiddag 15 april werden ze onder begeleiding van de BS naar Kollum werden gebracht.
Vervolgens toont de film beelden van een aantal leden van de BS groep Noordoost Friesland met een aantal koeriersters. Het militaire hoofdkwartier was gevestigd in Metslawier. Van hieruit kreeg de BS de instructie voor verder handelen.
Op 17 april, de derde dag van de bevrijding, werden de gevechtswagens van de Canadezen met veel gejuich Dokkumer Nieuwe Zijlen binnen gehaald. Toen zowel mens als voertuig van het nodige was voorzien werd vertrokken richting Oostmahorn. Het bevrijden van Schiermonnikoog liet nog op zich wachten.
Met de schepen, die voor de sluizen in Dokkumer Nieuw Zijlen lagen, probeerden de Duitsers te ontsnappen. Deze schepen waren gevuld met goederen die door de Duitsers buitgemaakt waren en naar Duitsland getransporteerd moest worden. Dit werd door de sluiswachters verhinderd.
Omke Freerk bij zijn puinhopen. De beelden laten de Familie Leystra zien bij de resten van hun huis in Birdaard. Dit huis is door de Duitsers in brand gestoken als represaille voor het verbergen van onderduikers.
Op 11 juni reden de Canadezen naar Oostmahorn om de Duitse militairen op te wachten die per boot van Schiermonnikoog kwamen om zich over te geven. Alle Duitse militairen werden streng gecontroleerd. Er waren SS’ers van het vasteland naar Schiermonnikoog gevlucht en de Canadezen wilden deze personen niet laten ontsnappen.
De laatste beelden die worden getoond zijn van een feestelijke optocht van de bevolking met muziekkorps in Engwierum en als laatste een parade van Canadezen op de markt in Dokkum.
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759613
Fries Film Archief (1941-01-01)
Elfstedentocht (1941-01-01)
Vervaardiger, datum
Gerrit Aalfs, 1941-01-01
beschrijving
Een verslag van de Elfstedentocht van 1941.
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759221
Fries Film Archief (1945-01-01)
Bolsward, bevrijding (1945-01-01)
Vervaardiger, datum
Mol, Klaas, 1945-01-01
beschrijving
Verschillende indrukken van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Bolsward. Twee mannen halen klokken van de kerktoren en pakken deze op straat in. Mensen wachten in rijen op de straat voor de gaarkeuken. De Canadezen trekken in tanks door de versierde straten in een bevrijdingsoptocht. Duitse (?) militairen worden onder schot de brug over gestuurd. Verschillende gebombardeerde gebouwen. Begrafenis van de zeven mensen die op de valreep van de vrede gefussieëerd werden. Voetbalwedstijd van Canadezen tegen C.A.B. De krant kwam opnieuw uit. Duitse militairen in verschillende voertuigen, waaronder paard en wagen gaan op terugtocht. Schotten met doedelzakken en Canadeze soldaten trekken in optocht naar het stadshuis.

http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759211
download