Back to top

Gemeente Beek

Beek is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. 
Het archief is online raadpleegbaar, waarbij de nadruk ligt bij Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland. Zo beheert men de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van B&W, de bevolkingsregisters en het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Rol in netwerk: 
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek
Nederland
046-4389222

Oorlogsbronnen Gemeente Beek

Voeren van correspondentie betreffende bewakingsdiensten. 1939-1945
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Voeren van correspondentie betreffende bewakingsdiensten. 1939-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-596418183
Vordering van hooi en stro. 1940
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Vordering en Inname
 • Distributie en schaarste
 • Krijgsverrichtingen
 • Economisch leven
Vordering van hooi en stro. 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/582422184
Onderbrenging van evacués uit de verschillende gemeenten. 1943-1946
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Evacuatie en vluchtelingen
Onderbrenging van evacués uit de verschillende gemeenten. 1943-1946
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/968314001
Verwijderen van oranjegezinde pamfletten. 1941
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Koninklijk Huis
 • Openbare orde en veiligheid
 • Media en communicatie
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Verwijderen van oranjegezinde pamfletten. 1941
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-751372749
Verstrekken van inlichtingen inzake de aanwezigheid van oorlogsgraven. 1946-1963
trefwoorden
 • Nasleep - overig
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Nasleep
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
 • Krijgsverrichtingen
Verstrekken van inlichtingen inzake de aanwezigheid van oorlogsgraven. 1946-1963
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-576645519
download