Back to top

Gemeente De Marne

De gemeente De Marne is ontstaan uit het samengaan van de gemeenten  Leens, Eenrum, Ulrum en Kloosterburen. In het gemeentelijk archief zijn ook de archieven van deze voormalige gemeenten te vinden.

De archiefinventarissen zijn in te zien op de website en de archiefstukken kunnen onder toezicht van een archiefmedewerker worden bekeken in het gemeentehuis.

Rol in netwerk: 
R. Ritzemastraat 2
9965 TD Leens
Nederland
0595-575500

Oorlogsbronnen Gemeente De Marne

Verklaringen van leden van commissies en organen inzake hun politieke gezindheid, 1941
trefwoorden
 • Verenigingsleven
 • Dagelijks leven
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Verklaringen van leden van commissies en organen inzake hun politieke gezindheid, 1941
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-852451257
Register van vluchtelingen voor oorlogsgeweld, 1945
trefwoorden
Evacuatie en vluchtelingen
Register van vluchtelingen voor oorlogsgeweld, 1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/619344813
Processen-verbaal van lijkvinding van militairen, inrichting van militaire graven met lijsten van begraven militairen, 1940-1949
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Nasleep - overig
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Nasleep
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
 • Krijgsverrichtingen
Processen-verbaal van lijkvinding van militairen, inrichting van militaire graven met lijsten van begraven militairen, 1940-1949
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-997662115
Stukken betreffende inzet van arbeidskrachten in Duitsland (Organisatie Todt), 1943-1945
trefwoorden
 • Arbeid
 • Arbeidsinzet
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Duitse overheid en instellingen
 • Economisch leven - overig
 • Krijgsverrichtingen
 • Economisch leven
Stukken betreffende inzet van arbeidskrachten in Duitsland (Organisatie Todt), 1943-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-939828772
Register van gevangenen en personeel van het interneringskamp "De Slikken" te Westernieland, 1949-1950
trefwoorden
 • Rechtspraak tijdens WOII
 • Nasleep
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Register van gevangenen en personeel van het interneringskamp "De Slikken" te Westernieland, 1949-1950
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/59822926
download