Back to top

Gemeente Delfzijl

Het archief van Delfzijl is een gemeentelijk archief. Het omvat de archieven van de gemeente Delfzijl en van de voormalige gemeenten Bierum, Termunten en de oude gemeente Delfzijl.

De archieven kunnen worden ingezien na een afspraak te hebben gemaakt, maar de inventarissen zijn online te doorzoeken via GroningerArchiefnet.

Rol in netwerk: 
Johan van der Kornutplein 10
9934 EA Delfzijl
Nederland
14-0596