Back to top

Gemeente Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten is een gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente, zoals de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W en stukken betreffende de bevolkingsregistratie. 

Rol in netwerk: 
Breusterhof 2
6245 EL Eijsden
Nederland
043-4588488

Oorlogsbronnen Gemeente Eijsden-Margraten

Levering van hooi aan Nederlandse militairen in 1940
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Vordering en Inname
 • Krijgsverrichtingen
 • Economisch leven
Levering van hooi aan Nederlandse militairen in 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2093870294
Vordering van paarden door de Duitsers gedurende de bezettingstijd 1940-1944
trefwoorden
 • Vordering en Inname
 • Vervoer
 • Duitse overheid en instellingen
 • Economisch leven
Vordering van paarden door de Duitsers gedurende de bezettingstijd 1940-1944
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1940608659
Burgerwacht, opgeheven in 1940, bescheiden uit de jaren 1934-1941
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Burgerwacht, opgeheven in 1940, bescheiden uit de jaren 1934-1941
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/262700363
Geldinzameling in 1940 in Eijsden gehouden t.b.v. oorlogsslachtoffers
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Economisch leven - overig
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
 • Economisch leven
Geldinzameling in 1940 in Eijsden gehouden t.b.v. oorlogsslachtoffers
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-728752287
Maatregelen t.a.v. Joden genomen door de Duitsers gedurende de bezettingsti[...]
trefwoorden
 • Vervolging
 • Duitse overheid en instellingen
 • Jodenvervolging
Maatregelen t.a.v. Joden genomen door de Duitsers gedurende de bezettingstijd 1940-1944
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1797770780
download