Back to top

Gemeente Het Bildt

De diverse inventarissen van het gemeentearchief van Het Bildt zijn te raadplegen op FriesArchiefnet en in te zien in de studiekamer van het gemeentehuis.

Rol in netwerk: 
Van Harenstraat 47
9076 BT St.-Annaparochie
Nederland
0518 - 409234

Oorlogsbronnen Gemeente Het Bildt

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het in bewaring nemen van vuurwapens ingevolge de Vuurwapenwet 1919. 1930-1949
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Openbare orde en veiligheid
 • Nasleep - overig
 • Vordering en Inname
 • Nasleep
 • Krijgsverrichtingen
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Economisch leven
Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het in bewaring nemen van vuurwapens ingevolge de Vuurwapenwet 1919. 1930-1949
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1011181613
Stukken betreffende het stellen van voorwaarden voor het beslaan van paarden en het hebben van radiodistributieleidingen nabij de openbare weg. 1929-1945
trefwoorden
 • Vervoer
 • Media en communicatie
 • Economisch leven
Stukken betreffende het stellen van voorwaarden voor het beslaan van paarden en het hebben van radiodistributieleidingen nabij de openbare weg. 1929-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-513287078
Processen-verbaal ingekomen van de gemeentepolitie inzake buitengewone voorvallen. 1939-1943
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Illegaliteit
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Krijgsverrichtingen
Processen-verbaal ingekomen van de gemeentepolitie inzake buitengewone voorvallen. 1939-1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2035363385
Registers van door de gemeentepolitie opgemaakte processen-verbaal van overtredingen. 1922-1943
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Registers van door de gemeentepolitie opgemaakte processen-verbaal van overtredingen. 1922-1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1482290781
Brieven en rapporten opgemaakt of ontvangen door burgemeester K. van der Vlis in de periode van 20 september 1944 tot 24 februari 1945, als waarnemend burgemeester van het Bildt. 1944-1945
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Brieven en rapporten opgemaakt of ontvangen door burgemeester K. van der Vlis in de periode van 20 september 1944 tot 24 februari 1945, als waarnemend burgemeester van het Bildt. 1944-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-825417102
download