Back to top

Gemeente Littenseradiel

Het archief van de gemeente Littenseradiel bestaat uit het archief van de voormalige gemeenten Hennaarderadeel en Baarderadeel en het archief van de huidige gemeente Littenseradiel. Inventarissen zijn te vinden op de website van de gemeente of op FriesArchiefnet.

Rol in netwerk: 
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
Nederland
0515 - 332385

Oorlogsbronnen Gemeente Littenseradiel

Proces-verbaal van een overval op het distributiekantoor te Wommels op 23 oktober 1942 en rapporten van inbraak en diefstal, 1942
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Distributie en schaarste
 • Economisch leven
Proces-verbaal van een overval op het distributiekantoor te Wommels op 23 oktober 1942 en rapporten van inbraak en diefstal, 1942
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-954628377
Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen en verklaringen over overleden, vermiste of gesneuvelde militaire- en burgerpersonen. 1943-1952
trefwoorden
 • Nasleep - overig
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Nasleep
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
 • Krijgsverrichtingen
Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen en verklaringen over overleden, vermiste of gesneuvelde militaire- en burgerpersonen. 1943-1952
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2073849240
Stamkaarten van opgenomen evacués, met namen en adressen van kwartiergevers en ingekwartierden. Zj.
trefwoorden
Evacuatie en vluchtelingen
Stamkaarten van opgenomen evacués, met namen en adressen van kwartiergevers en ingekwartierden. Zj.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2116549077
Dossier inzake de opsporing van een Engels vliegenier. 1946-1947
trefwoorden
 • Nasleep - overig
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Nasleep
 • Geallieerden
 • Krijgsverrichtingen
Dossier inzake de opsporing van een Engels vliegenier. 1946-1947
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1258178078
Stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst. 1941-1949
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Luchtbescherming
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst. 1941-1949
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/398154918
download