Back to top

Gemeente Menameradiel

Menaldumadeel is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente, zoals de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W, stukken betreffende personeelsaangelegenheden en stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Een gedeelte van de archieven is raadpleegbaar op Fries Archiefnet.

Rol in netwerk: 
Dyksterbuorren 16
9036 MS Menaam
Nederland
0518-452900

Oorlogsbronnen Gemeente Menameradiel

Stukken betreffende het vorderen van buitenboord- en dieselmotoren, draad, gebouwen/woningen, hooi, metalen, motorrijtuigen, paarden en rijwielen. 1942-1945
trefwoorden
 • Vordering en Inname
 • Vervoer
 • Economisch leven
Stukken betreffende het vorderen van buitenboord- en dieselmotoren, draad, gebouwen/woningen, hooi, metalen, motorrijtuigen, paarden en rijwielen. 1942-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1221446442
Stukken betreffende het vorderen van, het opnieuw aanbrengen van en het verstrekken van inlichtingen omtrent kerkklokken.1942-1984
trefwoorden
 • Vordering en Inname
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Economisch leven
Stukken betreffende het vorderen van, het opnieuw aanbrengen van en het verstrekken van inlichtingen omtrent kerkklokken.1942-1984
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-656671170
Stukken betreffende het inleveren van radiotoestellen. 1943-1945
trefwoorden
 • Vordering en Inname
 • Media en communicatie
 • Economisch leven
Stukken betreffende het inleveren van radiotoestellen. 1943-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1982981463
Bekendmakingen en oproepen aan de bevolking gedaan na de bevrijding. 1945
trefwoorden
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Media en communicatie
Bekendmakingen en oproepen aan de bevolking gedaan na de bevrijding. 1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1134742939
Archief van de gemeente Menaldumadeel, 1921-1989
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Bij de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W, stukken betreffende personeelsaangelegenheden en stukken betreffende de bevolkingsregistratie kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. LET OP: In 2010 worden de inventarisnummers vernummerd.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/735359300
download