Back to top

Gemeente Nijkerk

In de gemeentelijke archiefbewaarplaats worden de historische archieven bewaard van de gemeente Nijkerk en de voormalige gemeente Hoevelaken. Het archief is op afspraak in te zien en de inventarissen zijn te raadplegen via archieven.nl. 

Rol in netwerk: 
Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk
Nederland
14 - 033

Oorlogsbronnen Gemeente Nijkerk

Archief gemeentebestuur Nijkerk 1920 - 1947
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie ook de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W (zie bijv. dossiernr. 2: Gemeentebestuur algemeen. Oorlog en bevrijding 1920 -1946), het hoofdstuk betreffende personeelsaangelegenheden en stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1219822690
Algemene informatie en geschiedenis van de gemeente. Oorlog en bevrijding
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Krijgsverrichtingen
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Algemene informatie en geschiedenis van de gemeente. Oorlog en bevrijding
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2126159113
Archief van de Hervormde gemeente te Nijkerk 1594 - 1960
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1649899937
Stukken betreffende het gemeenteleven in de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945
trefwoorden
 • Dagelijks leven
 • Religie
Stukken betreffende het gemeenteleven in de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1971865542
Werkstakingen 1938-1947
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Economisch leven - overig
 • Economisch leven
Werkstakingen 1938-1947
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2024493512
download