Back to top

Gemeente Súdwest-Fryslân

Het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân bestaat uit de archieven van de voormalige gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. De archieven zijn in te zien op afspraak en de archiefinventarissen zijn te raadplegen via FriefArchiefnet.

Rol in netwerk: 
Marktstraat 15
8601 CR Sneek
Nederland
14 - 0515

Oorlogsbronnen Gemeente Súdwest-Fryslân

Stukken betreffende rapportages over aangetroffen bomscherven, bommen en andere objecten afkomstig uit vliegtuigen, 1940-1945
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Krijgsverrichtingen
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Stukken betreffende rapportages over aangetroffen bomscherven, bommen en andere objecten afkomstig uit vliegtuigen, 1940-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2146306722
Archief gemeentebestuur Hemelumer Oldeferd
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie ook de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/325787210
In hechtenis nemen van Nederlanders 1943-1945
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Ned. rechtspraak in Nederland
 • Rechtspraak tijdens WOII
 • Openbare orde en veiligheid - overig
In hechtenis nemen van Nederlanders 1943-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2064221961
Correspondentie betreffende de afvoer van de burgerbevolking en de opvang van evacués, 1940-1947
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Evacuatie en vluchtelingen
Correspondentie betreffende de afvoer van de burgerbevolking en de opvang van evacués, 1940-1947
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2121760778
Archief van de secretarie van de gemeente Wymbritseradeel 1923 - 1983
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 2.1.3.1 en 2.1.3.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het gedeponeerd archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, hoofdstuk 3.1). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1393573585
download