Back to top

Gemeente Zuidhorn

Het gemeentearchief Zuidhorn is te bezoeken op afspraak. Naast de archieven van de huidige gemeente, zijn ook de archieven van de voormalige gemeenten Aduard, Grijpskerk en Oldehove hier te vinden. De archiefinventarissen zijn te vinden op GroningerArchiefnet.

Rol in netwerk: 
Hooiweg 9
9801 AJ Zuidhorn
Nederland
0594 - 508888

Oorlogsbronnen Gemeente Zuidhorn

Kennisgeving van in concentratiekampen in Duitsland overleden ingezetenen. 1946
trefwoorden
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Kampen en gevangenissen
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
 • Kampen en gevangenissen - overig
Kennisgeving van in concentratiekampen in Duitsland overleden ingezetenen. 1946
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/107389324
Stukken betreffende de opvang van geëvacueerde kinderen uit de getroffen delen van het land tijdens de tweede wereldoorlog. 1941-1943
trefwoorden
Evacuatie en vluchtelingen
Stukken betreffende de opvang van geëvacueerde kinderen uit de getroffen delen van het land tijdens de tweede wereldoorlog. 1941-1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1181788933
Stukken betreffende de verstrekte voorschriften die betrekking hebben op handelingen en eigendommen van de Nederlandse krijgsmacht. 1940-1945
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Krijgsverrichtingen
Stukken betreffende de verstrekte voorschriften die betrekking hebben op handelingen en eigendommen van de Nederlandse krijgsmacht. 1940-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-352785589
Stukken betreffende de opvang van geëvacueerde gezinnen uit de getroffen delen van het land tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1943-1945
trefwoorden
Evacuatie en vluchtelingen
Stukken betreffende de opvang van geëvacueerde gezinnen uit de getroffen delen van het land tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1943-1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/864986898
Stukken betreffende de plaatsing van landarbeiders in Duitsland. 1936-1944
trefwoorden
 • Arbeid
 • Duitse overheid en instellingen
 • Arbeid - overig
 • Economisch leven
Stukken betreffende de plaatsing van landarbeiders in Duitsland. 1936-1944
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/107255541
download