Back to top

Gemeentearchief Bunschoten

Een bezoek aan het gemeentearchief Bunschoten kan op afspraak. De archiefinventarissen zijn te vinden op de website van de gemeente of op de website van Archief Eemland.

Rol in netwerk: 
Stadsspui 1
3752 CL Bunschoten-Spakenburg
Nederland
14 - 033

Oorlogsbronnen Gemeentearchief Bunschoten

Verzoekschrift van de Rijksinspecteur van de Kunstbescherming (Monumentenzo[...]
trefwoorden
 • Vordering en Inname
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Krijgsverrichtingen
 • Economisch leven
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Verzoekschrift van de Rijksinspecteur van de Kunstbescherming (Monumentenzorg) aan militairen van andere mogendheden om de klok van de gemeentetoren te sparen, 1940.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1244745611
Stukken betreffende inlevering en terugontvangst van fietsen en radiotoeste[...]
trefwoorden
 • Vordering en Inname
 • Vervoer
 • Media en communicatie
 • Economisch leven
Stukken betreffende inlevering en terugontvangst van fietsen en radiotoestellen, 1942-1945.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1566251896
Rapport over de verzorging en uitlevering van een gewonde Engelse parachuti[...]
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Distributie en schaarste
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
 • Krijgsgevangenen
 • Geallieerden
 • Krijgsverrichtingen
 • Geallieerde Krijgsgevangenen
 • Economisch leven
Rapport over de verzorging en uitlevering van een gewonde Engelse parachutist op 6 maart 1944, illegaal slachten en illegaal vervoer van aardappelen, [1945].
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-955115419
Verslagen van de dienstverrichtingen van de marechaussee ter handhaving van[...]
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Duitse overheid en instellingen
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Verslagen van de dienstverrichtingen van de marechaussee ter handhaving van het politiestandrecht, 1943.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1532614593
Brieven met opgave van de stagnatie bij de knopenfabriek in verband met het[...]
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Economisch leven - overig
 • Krijgsverrichtingen
 • Economisch leven
Brieven met opgave van de stagnatie bij de knopenfabriek in verband met het uitbreken van de oorlog, 1940.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-158294955
download