Back to top

Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland beheert de archieven en verzamelingen van dit voormalige eiland. Hieronder vallen onder andere de archieven van de voormalige gemeenten Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen en Westerschouwen en de voormalige stadsarchieven van Brouwershaven en Zierikzee.

Laan van St. Hilaire 2
4301 SH Zierikzee
Nederland
0111 - 452000

Oorlogsbronnen Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Bevolkingsstaten met overzichten van de sterkte van de bevolking, gemaakt op verzoek van de Duitse bezetter, 1944 - 1945 NB. Opgesteld wegens de evacuatie voor de inundatie in 1944 en bijgehouden rond bombardementen en gevechten. Het betreft: dubbelstaat bevolking, overzichten o.a. brandweer, medische dienst; meisjes en jongens op leeftijd, lijsten van achterblijvers; sterktestaten achterblijvende bevolking, beroepsgroepen; huizenregister, bewoonde panden, ingekomen en vertrokken, verblijfsvergunningen; totaaloverzichten.
trefwoorden
 • Gezondheidszorg
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dagelijks leven
 • Duitse overheid en instellingen
 • Economisch leven - overig
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Krijgsverrichtingen
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Evacuatie en vluchtelingen
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
 • Economisch leven
Bevolkingsstaten met overzichten van de sterkte van de bevolking, gemaakt op verzoek van de Duitse bezetter, 1944 - 1945 NB. Opgesteld wegens de evacuatie voor de inundatie in 1944 en bijgehouden rond bombardementen en gevechten. Het betreft: dubbelstaat bevolking, overzichten o.a. brandweer, medische dienst; meisjes en jongens op leeftijd, lijsten van achterblijvers; sterktestaten achterblijvende bevolking, beroepsgroepen; huizenregister, bewoonde panden, ingekomen en vertrokken, verblijfsvergunningen; totaaloverzichten.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2136283395
Archief gemeente Bruinisse over de jaren 1940 t/m 1970
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.55 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755/56 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1861616141
Archief Gemeente Zierikzee, (1898) 1940-1996 (1999)
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
In 1943 werd er door de NSB een poging gedaan tot herindeling van Schouwen-Duiveland. Deze gemeentelijke herindeling is niet doorgegaan. Vanaf maart 1944 werd Schouwen-Duiveland door de Duitse bezetter onder water gezet om een invasie door de geallieerden te bemoeilijken. Als gevolg hiervan werd het overgrote deel van de bevolking geëvacueerd. Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Zierikzee in de periode 1940-1995. Het bevat tevens gedeponeerd archief van J.J. de Bruijne. Commies J.J. de Bruijne bleef, na de evacuatie van Zierikzee in 1944, als enige ambtenaar achter ter behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden. De gemeente secretarie werd tijdelijk verplaatst naar Kloetinge. Het door hem gevormde archief is als afzonderlijk archief behandeld en opgenomen in de inventaris. In rubriek I vindt u notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad en agenda's en besluitenlijsten van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders uit de oorlogsjaren. Onder rubriek II vindt u stukken met betrekking tot de gemeentelijke financiën, waaronder begrotingen, rekeningen met bijlagen en financieel beheer betreffende de oorlogsjaren. Inventarisnummers 1796-1866 bevatten personeelsdossiers, onder andere van personeel dat tijdens de oorlog in dienst van de gemeente was.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1975084427
Archieven van de voormalige gemeente Bruinisse, (ca. 1635) 1683-1940 (1986)
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 40-87 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W t/m 1941 te vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-2093670281
Archieven van de gemeente Nieuwerkerk (1760) 1811-1960 (1962)
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-21 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 984-1011 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 364-384 en 465-485 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/100703696
download