Back to top

Gemeentearchief Voorst

Een gedeelte van de archiefinventarissen van het gemeentearchief van Voorst zijn gedigitaliseerd en te raadplegen via de website. Op de website van het gemeentearchief zijn lijsten opgenomen van de oorlogsslachtoffers in de gemeente Voorst.

Rol in netwerk: 
H.W. Lordensweg 17
7391 KA Twello
Nederland
0571 - 279258

Oorlogsbronnen Gemeentearchief Voorst

Extracomptabele rekeningen ten behoeve van de kosten van de wederopbouw van de gemeente Voorst. 1945-1954
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII
 • Nasleep - overig
 • Dagelijks leven - overig
 • Nasleep
 • Dagelijks leven
 • Economisch leven
Extracomptabele rekeningen ten behoeve van de kosten van de wederopbouw van de gemeente Voorst. 1945-1954
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147451975
Historische bijzonderheden van na de bevrijding 1945 Landverraders, tribunalen, enz. De openbaarheid van de stukken is beperkt.
trefwoorden
 • Nationaal-Socialisme
 • Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII
 • Nasleep
 • Geallieerden
 • NSB
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Historische bijzonderheden van na de bevrijding 1945 Landverraders, tribunalen, enz. De openbaarheid van de stukken is beperkt.
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147451962
Naamlijsten/graven van Duitse en geallieerde militairen. Grafonderhoud/herbegraving, 1943-1963
trefwoorden
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
 • Geallieerden
 • Krijgsverrichtingen
 • Krijgsverrichtingen - overig
Naamlijsten/graven van Duitse en geallieerde militairen. Grafonderhoud/herbegraving, 1943-1963
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147451954
Gebruik en herstel van het bevolkingsregister. Inventarisatie van bevolkingsarchieven, 1943-1950
trefwoorden
 • Vervolging - overig
 • Vervolging
 • Vermiste personen
 • Nasleep
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
 • Evacuatie en vluchtelingen
Gebruik en herstel van het bevolkingsregister. Inventarisatie van bevolkingsarchieven, 1943-1950
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147451945
Drukpersvrijheid. Colportage door N.S.B. en Nederlandse Unie, 1940
trefwoorden
 • Nationaal-Socialisme
 • Dagelijks leven - overig
 • Dagelijks leven
 • Media en communicatie
 • NSB
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Drukpersvrijheid. Colportage door N.S.B. en Nederlandse Unie, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147451944
download