Back to top

Gemeentearchief Wageningen

De archiefinventarissen van het gemeentearchief Wageningen zijn gedigitaliseerd en op de website van het gemeentearchief te raadplegen. In het gemeentearchief Wageningen ligt de capitulatieakte van 5 mei 1945. De tekst van deze akte is te vinden in de Historische Beeldbank Wageningen.

Rol in netwerk: 
Markt 22
6701 CZ Wageningen
Nederland
0317 - 492911

Oorlogsbronnen Gemeentearchief Wageningen

Stukken betreffende het herstellen en vergoeden van oorlogsschade aan gebouwen en hulpmiddelen van bijzondere scholen. 1941-1952
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Dagelijks leven
 • Onderwijs
 • Economisch leven
Stukken betreffende het herstellen en vergoeden van oorlogsschade aan gebouwen en hulpmiddelen van bijzondere scholen. 1941-1952
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/718504480
Brief aan Mr. Dr. G.L. van Oosten Slingeland te 's-Gravenhage, ingekomen van Ir. S.D. Rispens, "Gemachtigde voor de Wageningsche studentenverenigingen", betreffende de gedragingen van zijn zoon J.F. van Oosten Slingeland als President van het WSC. 1942
trefwoorden
 • Verenigingsleven
 • Dagelijks leven
Brief aan Mr. Dr. G.L. van Oosten Slingeland te 's-Gravenhage, ingekomen van Ir. S.D. Rispens, "Gemachtigde voor de Wageningsche studentenverenigingen", betreffende de gedragingen van zijn zoon J.F. van Oosten Slingeland als President van het WSC. 1942
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1579203217
Stukken betreffende het declareren bij het D.B.V.O. (DistrictsBureau Verzorging Oorlogsslachtoffers) van gemaakte onkosten en verleende voorschotten. 1944-1949
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
Stukken betreffende het declareren bij het D.B.V.O. (DistrictsBureau Verzorging Oorlogsslachtoffers) van gemaakte onkosten en verleende voorschotten. 1944-1949
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/445005602
Kaartsysteem van de leden van de luchtbeschermingsdienst, z.d. (ca. 1941)
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Luchtbescherming
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Kaartsysteem van de leden van de luchtbeschermingsdienst, z.d. (ca. 1941)
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/697145078
Register betreffende opkomst onder de wapenen voor herhalings- of eerste oefeningen. 1910-1939
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Krijgsverrichtingen
Register betreffende opkomst onder de wapenen voor herhalings- of eerste oefeningen. 1910-1939
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/403132163
download