Back to top

Hans Groeneweg (Neede, 1964) studeerde geschiedenis en maatschappijleer aan de Nieuwe Leraren Opleiding Ubbo Emmius in Leeuwarden. Na de studie kwam hij in dienst van het Fries Verzetsmuseum als educatief medewerker en assistent-conservator. In de loop van zijn verbondenheid aan het museum werkte hij mee aan projecten op het gebied van educatie, collectie en exposities. Hij was onder andere betrokken bij de herinrichting van het museum in 1995 en curator van de tentoonstelling Fries Verzetsmuseum in 2013.

Naast het  werk voor het Fries Museum, waar het Fries Verzetsmuseum onderdeel van uitmaakt, is Hans bestuurslid van het Kazemattenmuseum Kornwerderzand, waar hij op dit moment de projectleiding van de herinrichting onder zijn hoede heeft. Verder is hij bestuurslid van St. Provinciale Herdenking 4 mei, het Bevrijdingsfestival Fryslân en voorzitter van de Missing Airmen Memorial Foundation. De laatste organisatie richt zich op het levend houden van de geschiedenis van de luchtoorlog boven de provincie. Ook is Hans op dit moment de conservator van de Mata Hari collectie van het Fries Museum.  

Als lid van de Stichting Musea en Herinneringscentra WO2 (SMH) is Hans actief op het gebied van collecties en mede namens de SMH lid van de Stuurgroep NOB.