Back to top

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een museum, kampterrein en monument. Het wil het voormalig kampterrein en de sporen in het landschap die herinneren aan de gelaagde geschiedenis van dat kamp, alsmede de collectie die het bronmateriaal over deze geschiedenis vertelt en illustreert in stand houden, beheren en op een hedendaagse manier presenteren aan een breed publiek. Op die manier draagt het Herinneringscentrum bij aan de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de holocaust in het bijzonder, waar reflectie, zingeving en historische verdieping onderdeel van uitmaken. Het Herinneringscentrum kreeg in 2013 het Europees Erfgoedlabel toegekend.

Oosthalen 8
9414 TG Hooghalen
Nederland
0593 - 592600

Oorlogsbronnen Herinneringscentrum Kamp Westerbork

http://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/9e55d2ee-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/2b34dc9c-8b99-e5ff-dba2-b7515f42af10
http://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/9e075e0c-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/b691a144-c835-3b96-c344-0bbbbcf38776
http://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/9e7d6a34-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/229d9c63-c59f-fa21-36b4-d083559c0bb6
http://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/9e268322-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/63f4ffaa-a73a-6510-8a56-9f60cc08872d
http://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/9e31ff86-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/2951c3b7-125a-9129-ed59-7befc5db8443
download