Back to top

Historisch Centrum Overijssel

Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Het HCO heeft op de website een overzichtspagina van bronnen die gaan over de Tweede Wereldoorlog in Overijssel. Deze bronnen zijn te vinden binnen het HCO, maar ook bij instellingen daarbuiten.

Van Wevelinkhovenstraat
8021 WX Zwolle
Nederland
038 - 4266300

Oorlogsbronnen Historisch Centrum Overijssel

Correspondentie inzake herstel van verkeerswegen
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Nasleep - overig
 • Vervoer
 • Nasleep
 • Economisch leven
Correspondentie inzake herstel van verkeerswegen
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2143499108
Historisch Centrum Overijssel
Gemeente Zwolle, Gemeentepolitie
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Openbare orde en veiligheid
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Een jaar na de Duitse inval in mei 1940 vond er een commandowisseling plaats. De toenmalige commissaris werd door de bezetter in 1941 uit z'n functie ontheven, aangezien hij gevaarlijk werd geacht voor de openbare orde en veiligheid. Hij werd vervangen door een N.S.B.-commissaris. De Duitse autoriteiten hadden geen enkel vertrouwen in de Zwolse politie en plaatsten leden van de zogenaamde Schalkhaarpolitie bij het korps. Op 30 april 1943 weigerde de Zwolse politie op te treden tegen stakers in verschillende bedrijven en openbare diensten. In 1945 vluchtten de N.S.B.-commissaris en enkele leden van de Schalkhaarpolitie naar Groningen; de afgezette commissaris trad in mei 1945 weer in functie. Vijf politiemensen werden gestaakt (op non-actief gesteld) op grond van onbetrouwbaarheid; drie van hen werden na de Zuivering wederom in het korps opgenomen. Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren jaarverslagen, maand- en weekrapporten, dag- en nachtrapporten, personele stukken, arrestantenregisters, processenverbaal, etc.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1246518658
Stukken betreffende de sluiting van bedrijven in opdracht van de Duitse aut[...]
trefwoorden
 • Duitse overheid en instellingen
 • Economisch leven - overig
 • Economisch leven
Stukken betreffende de sluiting van bedrijven in opdracht van de Duitse autoriteiten, 1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2054952291
Stukken betreffende de liquidatie van twee Joodse ondernemingen, 1943, 1944
trefwoorden
 • Vervolging
 • Economisch leven - overig
 • Jodenvervolging
 • Economisch leven
Stukken betreffende de liquidatie van twee Joodse ondernemingen, 1943, 1944
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2093094966
(Gemeenschappelijke) alfabetische registers voor ingeschrevenen voor de lic[...]
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Krijgsverrichtingen
(Gemeenschappelijke) alfabetische registers voor ingeschrevenen voor de lichtingen 1930-1938, 1929-1937
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2135062679
download