Back to top

Historische Collectie Regiment Stoottroepen Prins Bernhard

In de JWF-kazerne in Assen bevindt zich de “Historische Collectie Regiment Stoottroepen Prins Bernhard”  ook wel bekend als het “Stoottroepenmuseum”. 
De collectie in het museum volgt het Regiment vanaf de oprichting tot heden. 

Rol in netwerk: 
Balkenweg 3
9405 CC Assen
Nederland
059-2358163