Back to top

Hoge Raad van Adel

De Hoge Raad van Adel is ingesteld in 1814 en is het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en heraldiek.
 Het archief vormt de neerslag van de werkzaamheden van de Raad tijdens zijn meer dan 200-jarig bestaan.  Het archief bevat onder andere raadsbesluiten met bijlagen, correspondentie van de Raad en de secretaris met instellingen en particulieren, wapenregisters van de Nederlandse adel en publiekrechtelijke lichamen.

Rol in netwerk: 
Nassaulaan 2-b
2514 JS Den Haag
Nederland
070-3614281

Oorlogsbronnen Hoge Raad van Adel

Het archief van de Hoge Raad van Adel 1814-1984
trefwoorden
  • Nederlands bestuur in Nederland
  • Nederlands bestuur tijdens WOII
De Hoge Raad van Adel werd in 1814 opgericht. Sinds omstreeks 1860 adviseert de Hoge Raad van Adel over naamswijzigingen, waarbij namen van adellijke geslachten, heerlijkheden e.d. betrokken zijn. In de periode 1941-1947 heeft de Raad echter geadviseerd ten aanzien van alle naamswijzigingen. Eveneens in de periode 1941-1947 heeft de Raad een door de overheid gelast onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van het voeren van samengestelde geslachtsnamen. Zie hiervoor paragraaf V 'Naamswijzigingen' van de inventaris.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1219838227
download