Back to top

Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de tweeëntwintig waterschappen die Nederland telt. 
Naast archieven en kaarten heeft het Waterschap tevens een verzameling foto's en een bibliotheek. De fotoverzameling omvat ruim 1900 foto's. De bibliotheek bevat 9000 titels op het gebied van waterstaat, zowel van historische als moderne aard. De catalogus van de foto's en de bibliotheek is digitaal te raadplegen in de studiezaal aan de Phoenixstraat 32 in Delft.
Veel foto's en kaarten zijn gescand.

Rol in netwerk: 
Phoenixstraat 32
2611 AL Delft
Nederland
015-2608108

Oorlogsbronnen Hoogheemraadschap van Delfland

Verordening voor het dijkleger, 1940
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Openbare orde en veiligheid
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Krijgsverrichtingen
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Verordening voor het dijkleger, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-844737616
Verordening op het dijkleger tevens houdende wijzigingen, 1940-1941
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Openbare orde en veiligheid
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Krijgsverrichtingen
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Verordening op het dijkleger tevens houdende wijzigingen, 1940-1941
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1284719432
Dienstorder voor en enkele dienstroosters van het dijkleger, 1940
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Openbare orde en veiligheid
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Openbare orde en veiligheid - overig
 • Krijgsverrichtingen
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Dienstorder voor en enkele dienstroosters van het dijkleger, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-95405406
Stukken betreffende de politieke zuivering van bestuursleden en ambtenaren, 1945
trefwoorden
 • Nasleep
 • Zuivering
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Stukken betreffende de politieke zuivering van bestuursleden en ambtenaren, 1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/389649363
Ariërverklaringen van bestuursleden en ambtenaren, met bijlagen, 1940
trefwoorden
 • Vervolging - overig
 • Vervolging
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
 • Jodenvervolging
Ariërverklaringen van bestuursleden en ambtenaren, met bijlagen, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-539211686
download