Back to top

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is op 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie tussen het hoogheemraadschap van Schieland, het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard en een deel van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. 
Zowel de collectie van beeldmateriaal als het archief zijn online te raadplegen.

Rol in netwerk: 
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam
Nederland
010-4537200

Oorlogsbronnen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Stukken betreffende het herstel van de door de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Schielands Hoge Zeedijk toegebrachte schade, 1945-1946
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Duitse overheid en instellingen
 • Economisch leven
Stukken betreffende het herstel van de door de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Schielands Hoge Zeedijk toegebrachte schade, 1945-1946
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1590566126
Stukken betreffende beveiliging van waterstaatswerken tegen luchtaanvallen, 1939-1940
trefwoorden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Luchtbescherming
 • Openbare orde en veiligheid - overig
Stukken betreffende beveiliging van waterstaatswerken tegen luchtaanvallen, 1939-1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/892541383
Brieven van opzichter Buurman met opgaven van uitgaven ten gevolge van oorlogsschade en inundatie, 1945-1952
trefwoorden
 • Oorlogsschade
 • Nasleep - overig
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Nasleep
 • Economisch leven - overig
 • Krijgsverrichtingen
 • Economisch leven
Brieven van opzichter Buurman met opgaven van uitgaven ten gevolge van oorlogsschade en inundatie, 1945-1952
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/1736526350
Verklaringen van bestuurs- en personeelsleden, van niet afkomstig te zijn van joodse voorouders, 1940
trefwoorden
 • Vervolging
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Jodenvervolging
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Verklaringen van bestuurs- en personeelsleden, van niet afkomstig te zijn van joodse voorouders, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1981270610
Aanwijzingen betreffende de houding van overheidspersoneel in oorlogstijd, 1940
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Aanwijzingen betreffende de houding van overheidspersoneel in oorlogstijd, 1940
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2114150044
download