Back to top
Druplicon
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz
Auschwitz was, van mei 1940 tot de bevrijding door Russische troepen op 27 januari 1945, een concentratiekamp nabij de Poolse stad Auschwitz (Pools: Oświęcim). Het was het grootste van alle Duitse concentratiekampen en bestond uit Auschwitz I (Stammlager of basiskamp), Auschwitz II-Birkenau (Vernichtungslager of vernietigingskamp), Auschwitz III-Monowitz (een werkkamp) en een aantal subkampen. Naar Auschwitz werden ongeveer 1,3 miljoen mensen, voornamelijk Joden, gedeporteerd waarvan ongeveer 1,1 miljoen vermoord werden, een groot deel door vergassing.
Druplicon
Bergen-Belsen
Bergen-Belsen
Bergen-Belsen
Bergen-Belsen was van juni 1940 tot de bevrijding door Britse troepen op 15 april 1945 een krijgsgevangenkamp en vanaf april 1943 een concentratiekamp voor Joden, gelegen zestig kilometer ten noordoosten van Hannover, nabij de stad Celle. In Bergen-Belsen hebben in totaal ongeveer 120.000 personen gevangen gezeten, krijgsgevangenen, politieke gevangenen, verzetsmensen en vooral Joden, waarvan er meer dan 70.000 stierven. Anne Frank stierf in Bergen-Belsen.
Druplicon
Auschwitz-Birkenau
Auschwitz-Birkenau
Auschwitz-Birkenau
Auschwitz-Birkenau, ofwel Auschwitz II, gelegen in het op drie kilometer van Auschwitz gelegen Birkenau (Pools: Brzezinka) was het tweede van de drie grote kampen van Auschwitz. Auschwitz II was een vernietigingskamp. In de herfst van 1941 begonnen Russische krijgsgevangenen met de bouw van het kamp, vanaf de zomer van 1942 werd het kamp, met vier gaskamers, steeds belangrijker in de grootschalige vernietiging van Joden en Sinti en Roma.
Druplicon
Buchenwald
Buchenwald
Buchenwald
Buchenwald (aanvankelijk Konzentrationslager Ettersberg genoemd) was een concentratiekamp, gelegen bij de stad Weimar, aanvankelijk bedoeld voor politieke gevangenen en criminelen. Het was in gebruik vanaf 15 juli 1937 tot aan de bevrijding door Amerikaanse troepen op 11 april 1945. In Buchenwald hebben 238.979 personen gevangen gezeten, krijgsgevangenen, politieke gevangenen, verzetsmensen, Joden, Sinti en Roma, homoseksuelen en Jehova’s getuigen waarvan er 56.545 stierven, waaronder 11.000 Joden.
Druplicon
Kamp Erika
Kamp Erika
Kamp Erika
Kamp Erika te Ommen (Overijssel) werd in juni 1942 in gebruik genomen als Arbeitseinsatzlager Erika, een justitieel strafkamp om de overvolle gevangenissen te ontlasten. Van mei 1945 tot 31 december 1946 was het kamp in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Laan 1914
Kamp Laan 1914
Kamp Laan 1914
Kamp Laan 1914 was het bewarings- en verblijfskamp voor NSB'ers, collaborateurs en enkele SS'ers op de plaats van het voormalige Kamp Amersfoort, te Amersfoort van (officieel, maar vermoedelijk zaten er al eerder politieke delinquenten) 1 september 1945 tot 1 september 1946. In deze periode heette het kamp officieel Bewarings- en Verblijfkamp Laan 1914, hoewel ook wel werd gesproken over het Rode Kruiskamp en het Interneringskamp.
Druplicon
Mechelen
Mechelen
Mechelen
Mechelen (Duits: Sammellager Mecheln) was vanaf juli 1942 tot 4 september 1944 een doorgangskamp in de Kazerne Dossin in de Belgische stad Mechelen van waaruit 25.484 Joden en 352 Sinti en Roma werden gedeporteerd, waarvan 95% de oorlog niet overleefde.
Druplicon
Melk
Melk
Melk
KDO Melk was een nevenkamp van Mauthausen, opgericht op 11 januari 1944.
Druplicon
Neubrandenburg
Neubrandenburg
Neubrandenburg
Kamp Neubrandenburg was in 1939 opgericht als Oflag II A Neubrandenburg en werd in 1940 uitgebreid met Oklag II E Neubrandenburg om officieren onder te brengen. Later werd het nog meer uitgebreid en vanaf 1944 Oflag 671 Neubrandenburg genoemd. Het bestond uit houten barakken. Om het kamp was een muur met geschutstorens. De eerste gevangenen waren Polen, die op 12 september 1939 binnengebracht werden. In de loop van de oorlog werden gevangenen van tien verschillende nationaliteiten ondergebracht.
Druplicon
Neuengamme
Neuengamme
Neuengamme
Neuengamme was een concentratiekamp, gelegen ten zuidoosten van Hamburg. Het was in gebruik vanaf 13 december 1938, aanvankelijk als dependance van Sachsenhausen. Vanaf juni 1940 was Neuengamme een zelfstandig concentratiekamp, met zeer veel zogenaamde Buitenkampen verspreid door Noord-Duitsland. In Neuengamme hebben ongeveer 106.000 personen van vele nationaliteiten gevangen gezeten, krijgsgevangenen, gijzelaars, verzetsmensen, Joden, Sinti en Roma, homoseksuelen en Jehova’s getuigen, waarvan er meer dan 42.900 stierven.
Druplicon
Ravensbrück
Ravensbrück
Ravensbrück
Ravensbrück was een concentratiekamp voor vrouwen, in de buurt van Fürstenberg, 85 kilometer ten noorden van Berlijn. Het was in gebruik tussen 15 mei 1939 en de bevrijding door Russische troepen op 30 april 1945. In Ravensbrück hebben 132.000 vrouwen en kinderen en 20.000 mannen van meer dan veertig nationaliteiten gevangen gezeten, politieke gevangenen, verzetsmensen, Joden en Sinti en Roma, waaronder 900 Nederlandse vrouwen.
Druplicon
Kamp Schoorl
Kamp Schoorl
Kamp Schoorl
Kamp Schoorl (Duits: Polizeiliches Durchgangslager Schoorl) was van juni 1940 tot 26 oktober 1941 een concentratiekamp (het eerste van Nederland) en doorgangskamp bij Schoorl, Noord-Holland. Aanvankelijk werden in het kamp buitenlanders die ten tijde van de Duitse machtsovername in Nederland verbleven geïnterneerd en vervolgens Joden, politieke gevangenen (vooral communisten) en Nederlandse luchtmachtofficieren. De meeste gevangenen werden getransporteerd naar andere kampen. Van 1946 tot 1950 was het in gebruik als Verblijfs- en bewaringskamp voor van collaboratie verdachte personen.
Druplicon
Watenstedt
Watenstedt
Watenstedt
Aussenlager Watenstedt was een buitenkamp van KZ Neuengamme. Het was operationeel van mei 1944 tot en met maart 1945.
Druplicon
Banjoebiroe
Banjoebiroe
Banjoebiroe
Banjoebiroe was een burgerkamp (26 december 1942-23 augustus 1945) en opvangkamp (23 augustus 1945-1 december 1945), gelegen in Midden-Java, ten zuiden van Semarang. Tussen december 1945 en juni 1946 was het een Republikeins kamp.
Belawan
Belawan
Belawan
Belawan was een krijgsgevangenenkamp (1 april - 26 juni 1942) en een burgerkamp (12 april 1942 - 27 juli 1943) gelegen op het terrein van de gelijknamige tabaksonderneming op een eiland aan de oostkust van Sumatra, ten noorden van Medan, in de monding van de rivier Belawan.
Druplicon
Bogor
Bogor
Bogor
Buitenzorg (nu Bogor) is een plaats op West-Java, ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Batavia (Jakarta). Het was een burgerkamp (maart 1942 - augustus 1945), krijgsgevangenkamp (maart - juni 1942) en opvangkamp (17 oktober 1945 tot 1947). Sommige lokaties zijn gebruikt als Republikeins kamp in de periode 15 oktober 1945 tot 30 oktober 1945.
Druplicon
Padang
Padang
Padang
Padang is een plaats aan de westkust van Sumatra. De gevangenis in Padang, gelegen aan Moeara Goeroen (Sumatra), was een burgerkamp (7 april 1942-15 december 1943) en een krijgsgevangenkamp (18 maart 1942-17 juni 1942, 18 mei 1944-19 mei 1944 en 19 september 1944-22 september 1944). Een groot aantal andere lokaties waren ingericht als krijgsgevangenkamp, burgerkamp of opvangkamp.
Druplicon
Taloenkamp
Taloenkamp
Taloenkamp
Taloenkamp functioneerde van maart 1942 tot juli 1942. In de Normaalschool en de Hollands-Inlandse school (HIS) werden Australische krijgsgevangenen geinterneerd.
Druplicon
Dachau
Dachau
Dachau
Dachau was een concentratiekamp van de SS, gelegen bij de Zuid-Duitse stad Dachau. Het was onafgebroken in gebruik van 22 maart 1933 tot aan de bevrijding door Amerikaanse troepen op 29 april 1945. In Dachau hebben 206.000 personen van vele nationaliteiten gevangen gezeten, politieke gevangenen, verzetsmensen, Joden, Sinti en Roma, homoseksuelen en misdadigers, waarvan er zeker 41.500 stierven. Er hebben 1935 Nederlandse mannen en 200 Nederlandse vrouwen gevangengezeten.
Druplicon
Sobibor
Sobibor
Sobibor
Sobibór was van april 1942 tot november 1943 een vernietigingskamp, dat deel uitmaakte van de Aktion Reinhard, gelegen nabij het dorp Sobibór in Oost-Polen. Vrijwel alle gevangenen werden gelijk na aankomst vermoord. Enkele gevangenen werden tewerkgesteld in het Sonderkommando of in nabijgelegen werkkampen zoals Dorohucza. Er zijn ten minste 170.165 personen naar Sobibór gedeporteerd (waaronder ongeveer 35.000 Nederlandse Joden) die vrijwel allemaal zijn vermoord, voornamelijk Joden, maar ook Roma en niet-Joodse Polen.
Druplicon
Parepare
Parepare
Parepare
Parepare is een plaats in de regio Celebes waar een burgerkamp gelegen was gevestigd bij het infanteriekampement ongeveer 130 kilometer ten noorden van Makassar, aan de westkust van Zuid-Celebes (Sulawesi). Het kamp was in gebruik tussen september 1942 en 22 oktober 1944. Tussen 22 oktober 1944 en 3 juni 1945 was er ook een burgerkamp bij de Bojo-rivier ingericht. In enkele scholen waren er tussen 24 augustus 1945 en september 1945 opvangkampen gevestigd.
Druplicon
Bondowoso
Bondowoso
Bondowoso
Bondowoso is een plaats in Zuidoost-Java waar verschillende locaties (huizen, gevangenis, Europese lagere school) fungeerden als burgerkamp.
Druplicon
Westerbork
Westerbork
Westerbork
Kamp Westerbork werd in 1939 in gebruik genomen als Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork voor uit Duitsland gevluchte Joden. Vanaf 1 juli 1942 tot mei 1945 was het in gebruik als Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork. Vanaf mei 1945 tot december 1948 was het in gebruik als interneringskamp voor NSB'ers en collaborateurs.
Druplicon
Kamp Haaren
Kamp Haaren
Kamp Haaren
Kamp Haaren (Duits: Polizeigefängnis und Untersuchungs Gefängnis Haaren) was van 1941 tot 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) een gijzelaarskamp en huis van bewaring van de SD, gevestigd in het grootseminarie in de gemeente Haaren, Noord-Brabant. In Kamp Haaren zaten zowel gijzelaars als onderduikers, ontsnapte gevangenen, piloten, parachutisten en verzetsmensen, waaronder tientallen tijdens het Englandspiel opgepakte Nederlandse agenten.
Druplicon
Bozen
Bozen
Bozen
Polizei- und Durchgangslager Bozen in Zuid-Tirol bestond van juli 1944 tot 3 mei 1945.
Brens
Brens
Brens
Het Camp du Brens in de Tarn (Frankrijk) was achtereenvolgens een vluchtelingenkamp voor vluchtelingen uit de bezette zone van Frankrijk, vanaf november 1940 een 'centre d'hébergement pour réfugiés juifs étrangers' en vanaf februari 1942 tot juni 1944 een concentratiekamp voor vrouwen.
Druplicon
Harzungen
Harzungen
Harzungen
Harzungen was aanvankelijk een buitenkamp van Buchenwald en vervolgens een buitenkamp van Mittelbau-Dora. Vanaf herfst 1944 was de naam Mittelbau III. Ook werd de 'Tarnname' (schuilnaam) Hans gebruikt.
Druplicon
Saint-Sulpice-la-Pointe
Saint-Sulpice-la-Pointe
Druplicon
Kamp Onrust
Kamp Onrust
Kamp Onrust
Kamp Onrust was een kamp op het eiland Pulau Onrust bij West-Java met een interneringskamp voor NSB'ers en Duitsers.
Druplicon
Stalag 371 Stanislau
Stalag 371 Stanislau
Stalag 371 Stanislau
Kamp Stanislau (Stalag 371) in Stanislau was een Duits krijgsgevangenkamp in Stanislau, 130 km van het huidige Lwow. Vanaf augustus 1942 tot 1944 waren hier in totaal ongeveer 2.000 Nederlandse officieren gevangen. In 1944 worden de meeste Nederlandse gevangenen overgebracht naar Kamp Neu Brandenburg.
Druplicon
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley Civil Internment Camp in Hongkong was van januari 1942 tot augustus 1945 een interneringskamp voor mannen, vrouwen en kinderen.
Druplicon
Weferlingen
Weferlingen
Weferlingen
Het KZ Weferlingen was van augustus 1944 tot april 1945 een Buitenkamp van Buchenwald. De schuilnaam van het kamp was Gazelle. Ook waren hier Merwedegijzelaars geïnterneerd.
Druplicon
Nietleben
Nietleben
Nietleben
Lager Nietleben in Halle stond onder commando van de Luftwaffe. In dit werkkamp waren onder meer Merwedegijzelaars geïnterneerd.
Druplicon
Recklinghausen-Hillerheide
Recklinghausen-Hillerheide
Recklinghausen-Hillerheide
Het Interneringskamp Recklinghausen-Hillerheide (Camp Recklinghausen, Camp Hillerheide, Camp 4, Recklinghausen C.I.C.) was van 1945–1948 een kamp voor Duitse burgergevangenen.
Druplicon
Mauthausen
Mauthausen
Mauthausen
Mauthausen was een concentratiekamp, gelegen in Oostenrijk bij de plaats Mauthausen ten oosten van Linz. Het was in gebruik van 8 augustus 1938 tot aan de bevrijding door Amerikaanse troepen op 5 mei 1945. In Mauthausen hebben bijna 200.000 personen gevangen gezeten, vooral politieke gevangenen, verzetsmensen en Joden die als ‘strafgeval’ gedeporteerd waren maar ook krijgsgevangenen, Sinti en Roma, Jehova’s getuigen, homoseksuelen en criminelen, waarvan er meer dan 95.000 stierven.
Wöbbelin
Wöbbelin
Wöbbelin
Kamp Wöbbelin was een subkamp van concentratiekamp Neuengamme. KZ Wöbbelin was operationeel van 12 februari 1945 tot 2 mei 1945.
Druplicon
Aek Pamienke
Aek Pamienke
Aek Pamienke
Aek Pamienke was een burgerkamp, gelegen circa 30 kilometer ten noorden van Rantauprapat, aan de Zuid-Asahanlijn van de Deli Spoorweg Maatschappij. Het kamp was operationeel van 1 oktober 1944 tot 23 augustus 1945.
Bangka
Bangka
Bangka
Bangka was een burgerkamp in de Bangkastraat in het oosten van het centrum van de stad Bandoeng. Het was operationeel in de periode van 5 januari tot 5 april 1943.
Druplicon
Bangkinang
Bangkinang
Bangkinang
Bangkinang was een burgerkamp aan de westkust van Sumatra, ten noordoosten van Padang en circa 70 kilometer ten westen van Pakanbaroe. Het was operationeel tussen 18 oktober 1943 en 23 augustus 1945.
Druplicon
Baros
Baros
Baros
Baros 5 en Baros 6 waren vanaf april 1942 tot 23 november 1945 krijgsgevangenenkampen, burgerkampen en een opvangkampen, gelegen in Tjimahi (West-Java), ten noordwesten van Bandoeng.
Bolong
Bolong
Bolong
Bolong was een burgerkamp, gelegen op circa 1.300 meter hoogte in het Quarlesgebergte in Midden-Celebes (Sulawesi), ongeveer 250 kilometer ten noorden van Makassar. Het kamp was operationeel tussen 3 mei 1945 en 26 augustus 1945.
Druplicon
Gloegoer
Gloegoer
Gloegoer
Gloegoer, gelegen ten noorden van Medan (Sumatra), bestond uit twee delen. Gloegoer I was een burgerkamp in de periode van 12 april 1942 tot 29 mei 1942. Gloegoer II was een krijgsgevangenkamp in de periode van 26 juni 1942 tot 25 juni 1944 en een burgerkamp in de periode van 6 juli 1944 tot 17 juni 1945.
Druplicon
Halmaheira
Halmaheira
Halmaheira
Halmaheira was een burgerkamp gelegen nabij de Halmaheirastraat en het Halmaheiraplein lagen in het zuidoosten van Semarang (Midden-Java). Het kamp was in gebruik in de periode van december 1942 tot 23 augustus 1945. Tussen 23 augustus 1945 en januari 1946 was het een opvangkamp.
Druplicon
Pladjoe
Pladjoe
Pladjoe
Pladjoe was een burgerkamp, gesitueerd op het terrein van een olieraffinaderij ten oosten van Palembang. Het kamp was operationeel tussen 15 maart 1942 en april 1943.
Druplicon
Poerworedjo
Poerworedjo
Poerworedjo
Poerworedjo is een plaats op Midden-Java waar een burgerkamp gevestigd was in het militair kampement aan de zuidrand van de stad. Het was in gebruik in de periode november 1942-december 1942 en in augustus 1943. In de gevangenis was een Republikeins kamp in de periode tussen november 1945 en januari 1946. In het Klooster Missionarissen Heilig Hart van Jezus was een opvangkamp voor behoeftige inheemse en Indo-Europese vrouwen en kinderen in juli 1942. Het Militair ziekenhuis fungeerde als Republikeins kamp in de periode van november 1945 tot april 1946.
Druplicon
Soekamiskin
Soekamiskin
Soekamiskin
De Soekamiskin-gevangenis, gelegen ongeveer 8 kilometer ten oosten van Bandoeng, was een burgerkamp in de periode tussen maart 1942 en september 1945. In de periode 23 augustus 1945 tot 20 oktober 1945 was het een Republikeins kamp.
Druplicon
Tjideng
Tjideng
Tjideng
Tjideng was een kamp, gelegen in de 'Europese' wijk Tjideng ten westen van het centrum van Batavia. Als burgerkamp was het operationeel tussen augustus 1942 en 29 augustus 1945. In de periode 29 augustus 1945-juni 1946 was het een opvangkamp.
Druplicon
Tjihapit
Tjihapit
Tjihapit
Tjihapit was een kamp, gelegen in een 'Europese' wijk Tjihapit in het noordoosten van Bandoeng. Als burgerkamp was het operationeel tussen 17 november 1942 en augustus 1945.In de periode 23 augustus 1945-30 januari 1946 was het een opvangkamp.
Druplicon
Tjipinang
Tjipinang
Tjipinang
Tjipinang was een burgerkamp gevestigd in de Tjipinang-gevangenis in het zuiden van Batavia. Het kamp was operationeel in de periode 1944-1945.
Brastagi
Brastagi
Brastagi
Brastagi is een plaats ca. 60 kilometer ten zuiden van Medan (Oost-Sumatra). De bungalow van Harrison & Crosfield, Huize Tameling en het internaat van de Planters School Vereeniging fungeerden als burgerkampen.
Djoernatan
Djoernatan
Djoernatan
Djoernatan was een gevangenis gelegen aan de gelijknamige straat in het noordoosten van Semarang (Benedenstad). In de periode 19 maart 1942-10 februari 1943 was dit een krijgsgevangenkamp en in de periode 25 januari 1945-11 april 1945 een burgerkamp. Tussen 14 oktober 1945 en 16 oktober 1945 was de gevangenis een Republikeins kamp.
Druplicon
Haroekoe
Haroekoe
Haroekoe
Haroekoe had van 5 mei 1943 tot 1 augustus 1944 een krijgsgevangenkamp bij de plaats Palao (Pelauw). Van de circa 3000 mannen, die het tewerkgesteld werden bij de aanleg van een nieuw vliegveld, hebben er 386 het kamp niet overleefd.
Druplicon
Tjilatjap
Tjilatjap
Tjilatjap
Tjilatjap had tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende kampen in de omgeving.
Druplicon
Pematangsiantar
Pematangsiantar
Pematangsiantar
Pematangsiantar is een plaats aan de Oostkust van Sumatra waar een burgerkamp was gesitueerd in een gevangenis op de hoek van de Wilhelminastraat en de Cantonstraat in Pematangsiantar. Het kamp was in gebruik tussen 11 april 1942 en 15 april 1943. Tussen 13 maart 1942 en 21 december 1942 was er ook een burgerkamp gevestigd in het Centraal Ziekenhuis Siantar Dokter Fonds (SDF). Tussen april 1942 en juni 1942 was er een opvangkamp ingericht voor gezinsleden van krijgsgevangen inheemse KNIL-militairen in het Hospitaal Harrisons & Crosfield.
Druplicon
Amahei
Amahei
Amahei
Amahei had van 30 april 1945 tot 21 oktober 1943 een krijgsgevangenkamp. De 1026 krijgsgevangenen werden ingezet bij de aanleg van een vliegveld. 31 van hen hebben het kamp niet overleefd.
Druplicon
Werfstraatgevangenis
Werfstraatgevangenis
Werfstraatgevangenis
De Werfstraatgevangenis was een gevangenis in Soerabaja die tussen maart 1942 en maart 1944 functioneerde als burgerkamp. van 15 oktober 1945 tot 10 november 1945 zat er een republikeins kamp in de gevangenis.
Druplicon
Ziekenzorg
Ziekenzorg
Ziekenzorg
Ziekenzorg was van maart 1942 tot juni 1945 een interneringskamp te Soerakarta (Solo) op Midden-Java. Vanaf september 1943 was het een kamp voor vrouwen en kinderen.
Druplicon
Muntok
Muntok
Muntok
Muntok is een plaats op de zuidwestpunt van het eiland Bangka voor de oostkust van Sumatra. In februari 1942 was in de bioscoop, de limonadefabriek en de kazerne Veldpolitie krijgsgevangenkampen ingericht. Daarna waren er tot 16 april 1945 op verschillende lokaties burgerkampen gevestigd. Muntok was een verzamellocatie voor alle 'Europese' vrouwen en kinderen uit Zuid-Sumatra.
Druplicon
Struiswijk
Struiswijk
Struiswijk
Struiswijk in Batavia was van maart 1942 tot januari 1944 in gebruik als burgermannenkamp, van januari tot oktober 1944 onder de naam Bunsho 7 als krijgsgevangenkamp, van november 1944 tot augustus 1945 als vrouwenkamp, en van augustus 1945 tot november 1945 als opvangkamp. Tussen maart 1942 en 1943 werden hier ook Britse en Amerikaanse vrouwen gedetineerd.
Druplicon
Samarinda
Samarinda
Samarinda
Het Militair Kampement in Samarinda op Borneo was van 19 maart 1942 tot juli 1945 in gebruik als krijgsgevangenkamp.
Druplicon
Tarsao
Tarsao
Tarsao
Tarsao was een krijgsgevangenkamp in Thailand.
Druplicon
Tamuan
Tamuan
Tamuan
Tamuan was een krijgsgevangenkamp in Thailand.
Druplicon
Kesilir
Kesilir
Kesilir
Het landbouwkolonisatieproject Kesilir voor 'Europeanen' werd op 6 juli 1942 gestart aan de oostkust van Java. Ongeveer 3.000 mannen werden er geïnterneerd die bijna al hun onderkomens zelf moesten bouwen en te werk werden gesteld bij de ontginning en openlegging van ongeveer 2.500 hectare moerasland. Omdat het project niet levensvatbaar bleek, werd Kesilir in juni 1943 opgeheven en ontruimd.
Druplicon
Theresienstadt
Theresienstadt
Theresienstadt
Theresienstadt (Tsjechisch: Terezín) was een vestingstad die van november 1941 tot mei 1945 werd gebruikt als concentratiekamp en getto. Theresienstadt was vooral een doorgangskamp voor Joden die naar Auschwitz of andere vernietigingskampen werden gestuurd. In totaal hebben ongeveer 140.000 Joden in Theresienstadt gevangen gezeten, waarvan zo’n 5.000 uit Nederland.
Druplicon
Kamp Amersfoort
Kamp Amersfoort
Kamp Amersfoort
Kamp Amersfoort (Duits: Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort; PDA) was een concentratiekamp in Leusden aan de zuidrand van Amersfoort. Het kamp was in gebruik vanaf 18 augustus 1941 tot 19 april 1945 als concentratiekamp, doorgangskamp. In het kamp verbleven in de jaren 1941-1945 in totaal 37.000 geregistreerde gevangenen, voornamelijk politieke gevangenen, onderduikers en zwarthandelaren, waarvan er circa 20.000 werden gedeporteerd naar Duitse concentratiekampen of Westerbork. Daarnaast verbleven er 13.000 ongeregistreerde gevangenen in het kamp voor korte tijd. Vanaf mei 1945 tot 1951 was het in gebruik als verblijfs- en bewaringskamp onder de naam Bewarings- en verblijfskamp Kamp Laan 1914.
Druplicon
Fresnes
Fresnes
Fresnes
Fresnes is een gevangenis ten zuiden van Parijs, Frankrijk. Tijdens de Duitse bezetting zaten hier Britse SOE agenten en Franse verzetsmensen gevangen, en na de bevrijding werden er van collaboratie verdachte personen geïnterneerd.
Druplicon
Sachsenhausen
Sachsenhausen
Sachsenhausen
Sachsenhausen was van 1936 tot de bevrijding door het Rode Leger op 22 april 1945 een concentratiekamp, gelegen 35 kilometer van Berlijn in de stad Oranienburg. In Sachsenhausen hebben van 1939 tot 1945 ongeveer 200.000 mensen gevangengezeten, over de periode van 1936 tot 1939 zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar. Gevangen zaten politieke gevangenen, krijgsgevangenen, Joden, ‘A-socialen’, Sinti en Roma, homoseksuelen en Jehova’s getuigen.
Druplicon
Kamp Sint-Michielsgestel
Kamp Sint-Michielsgestel
Kamp Sint-Michielsgestel
Kamp Sint-Michielsgestel was een gijzelaarskamp in het internaat Ruwenberg en het kleinseminar Beekvliet te Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, waar vanaf 4 mei 1942 enkele honderden notabele Nederlanders gevangen werden gehouden. Een deel van deze mensen, de Indische gijzelaars, waren vanaf juni, september en oktober 1940 in gevangenschap. De meeste bewoners van kamp Sint-Michielsgestel zijn in september 1944 vrijgelaten.
Druplicon
Kamp Vught
Kamp Vught
Kamp Vught
Kamp Vught (Duits: Konzentrationslager Herzogenbusch) was een concentratiekamp en doorgangskamp bij Vught in Noord-Brabant. Het kamp was in gebruik van januari 1943 tot 4 september 1944. In Kamp Vught hebben ruim 31.000 personen gevangen gezeten, Joden, politieke gevangenen, Sinti en Roma, verzetsmensen, Jehova’s getuigen, homoseksuelen, zwervers, zwarthandelaren en criminelen. Vanaf de oktober 1944 was het tot 1949 in gebruik voor Duitse krijgsgevangenen en als verblijfs- en bewaringskamp voor van collaboratie verdachte personen.
Druplicon
Kolyma
Kolyma
Kolyma
Kolyma is de naam van een rivier in het Russische verre oosten. In het gebied rond deze rivier zaten 1932 en 1954 in meerdere kampen honderdduizenden mensen gevangen die in de goudwinning tewerkgesteld werden.
Druplicon
Kamp Conrad
Kamp Conrad
Kamp Conrad
Kamp De Conrad bij Rouveen (Overijssel) was in de periode 1929-april 1942 een werkkamp in het kader van de werkverschaffing. Van april 1942 tot 3 oktober 1942 was een een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders. Vanaf 1945 was het enige tijd in gebruik als Bewarings- en verblijfskamp voor NSB'ers.
Druplicon
Kamp De Beetse
Kamp De Beetse
Kamp De Beetse
Kamp De Beetse was van 1935 tot 1942 in gebruik in het kader van de werkverschaffing. Van januari 1942 tot 3 oktober 1942 was het in gebruik als werkkamp voor Joodse dwangarbeiders. Vanaf januari 1945 was het in gebruik als opvangkamp voor gevluchte en teruggekeerde NSB'ers. Van augustus 1945 tot februari 1948 was het in gebruik als interneringskamp voor NSB'ers en SS'ers. Kamp de Beetse lag bij het dorp Sellingerbeetse (provincie Groningen).
Druplicon
Langenstein-Zwieberge
Langenstein-Zwieberge
Druplicon
Levantkade
Levantkade
Levantkade
Kamp Levantkade was een Bewarings- en verblijfskamp aan de Levantkade in Amsterdam, in de periode juni 1945 tot 1 juli 1946. Het kamp staat bekend om zijn misstanden en wettenloosheid in de eerste maanden na de oorlog. Exacte aantallen politieke delinquenten zijn moeilijk te vinden, maar vermoedelijk zaten er maximaal 6000 mensen gevangen.
Druplicon
Pangkalpinang
Pangkalpinang
Pangkalpinang
Pangkalpinang is een plaats op het eiland Bangka voor de oostkust van Sumatra. In het noorden van Pangkalpinang werd de gevangenis tussen 9 april 1942 en 30 mei 1944 gebruikt als burgerkamp. In april 1942 werden 4 vrouwen uit Pangkalpinang geïnterneerd in een 'Europees' woonhuis, omheind met prikkeldraad.
Druplicon
Rama
Rama
Rama
Rama was een burgerkamp gelegen aan de Ramaweg in het westen van Bandoeng. Het was operationeel tussen december 1942 en 25 augustus 1943.
Druplicon
Tjiboenoet
Tjiboenoet
Tjiboenoet
Tjiboenoet was een burgerkamp, gelegen aan deTjiboenoetweg direct ten zuiden van de spoorlijn en ten oosten van het centrum van Bandoeng. Het kamp was operationeel tussen 23 maart 1943 en augustus 1945.
Druplicon
Tjitjalengka
Tjitjalengka
Tjitjalengka
Tjitjalengka was een burgerkamp ongeveer 30 kilometer ten oosten van Bandoeng (West-Java). Het burgerkamp was in gebruik tussen 15 juli 1945 en 19 augustus 1945. In de periode oktober 1945-08 november 1945 was er ook een republikeinskamp in Tjitjalengka.
Druplicon
Adek
Adek
Adek
ADEK (Algemeen Delisch Emigratie Kantoor) was een burgerkamp (juni 1942-februari 1944), krijgsgevangenkamp (februari 1944-mei 1944) en opvangkamp (1945-1946). Het kamp was gelegen aan de Sluisweg in het zuiden van Batavia.
Druplicon
Batu Lintang
Batu Lintang
Batu Lintang
Batu Lintang functioneerde van 14 juli 1942 tot 11 september 1945 als krijgsgevangen- en burgerkamp. De verschillende groepen werden gescheiden van elkaar ondergebracht.
Druplicon
Strafkamp Port Natal
Strafkamp Port Natal
Strafkamp Port Natal
Het Strafkamp Port Natal was vanaf omstreeks oktober 1944 tot de bevrijding van Assen (in de nacht van 12 op 13 april 1945) een strafkamp waar gevangenen in Assen en omgeving door de Organisation Todt werden ingezet voor het graven van stellingen, mitrailleurnesten, loopgraven en tankvallen. In totaal hebben waarschijnlijk ongeveer 1.000 mannen in Port Natal gevangen gezeten.
Druplicon
Crailoo
Crailoo
Crailoo
Kamp Crailoo was een Bewarings- en verblijfskamp te Laren (Noord-Holland) in de periode 1946-1951.
Druplicon
De Eese
De Eese
De Eese
Kamp De Eese op een landgoed bij Steenwijkerwold (Overijssel) was tijdens de Duitse bezetting een werkkamp van de Nederlandse Arbeidsdienst en in de periode 1947-1951 een Bewarings- en verblijfskamp voor van collaboratie verdachte personen.
Druplicon
It Petgat
It Petgat
It Petgat
Kamp It Petgat was van juni 1942 tot 3 oktober 1942 een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders. In 1946 is het kamp in gebruik geweest als Bewarings- en verblijfskamp voor NSB'ers. Het kamp lag in de gemeente Weststellingwerf (Friesland) bij het dorp Blesdijke.
Druplicon
Kamp Jodensavanne
Kamp Jodensavanne
Kamp Jodensavanne
Het Kamp Jodensavanne, gebruikt van september 1942 tot 15 juli 1946, was een barakkenkamp waarin 146 als onverzoenlijken aangemerkte geïnterneerden ondergebracht die afkomstig waren uit Nederlands-Indië, overwegend leden van de Indische NSB en enkele bij het uitbreken van de oorlog in Indië wonende Duitsers, voornamelijk leden van de NSDAP. Jodensavanne is een voormalige woonplaats van Sefardische Joden in Suriname, ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Paramaribo.
Druplicon
Kamp Kremboong
Kamp Kremboong
Kamp Kremboong
Kamp Kremboong was een werkkamp in 1941 gebouwd in het kader van de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Van januari 1942 tot de ontruiming in juli 1942 was het kamp een Joods werkkamp.
Druplicon
Lenzing
Lenzing
Lenzing
In Lenzing werkten dwangarbeiders en Russische krijgsgevangenen voor de Lenzinger Zellwolle AG, vanaf november 1944 was Lenzig tevens een buitenkamp van Mauthausen met voornamelijk vrouwelijke gevangenen.
Druplicon
Twilhaar
Twilhaar
Twilhaar
Twilhaar functioneerde van 1941 (de bouw begon in 1940) tot de sloop in 1949. In 1941 kwamen de eerste mannen in het kader van werkverschaffing voor werkloze mannen. Zij moesten in april 1942 plaats maken voor joodse mannen. Nadat deze groep in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 naar Kamp Westerbork werd gedeporteerd heeft het kamp nog tot de sloop in 1949 dienst gedaan als opvangkamp voor verschillende groepen.
Waldhof
Waldhof
Waldhof
Waldhof was een buitenkamp van KZ Natzweiler, waar dwangarbeiders van de Sprengstofffabrik Hessisch Lichtenau werden ondergebracht.
Druplicon
Wansleben
Wansleben
Wansleben
Aussenlager Wansleben was een buitenkamp van KZ Buchenwald.
Druplicon
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa is een plaats in Midden-Java, ten zuiden van Semarang. Het burgerkamp was operationeel in de periode van 18 december 1942 tot oktober 1945. Later waren er ook een opvangkamp (23 augustus 1945-10 december 1945)
Druplicon
Fort bij Vuren
Fort bij Vuren
Fort bij Vuren
Het Fort bij Vuren (Gelderland) was van 1946 tot 1951 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Mariënbosch
Kamp Mariënbosch
Kamp Mariënbosch
Kamp Mariënbosch te Nijmegen (Gelderland) was een legerkamp dat vooral diende als verzamelplaats voor Britse en Canadese militairen die gerepatrieerd moesten worden. Het was in gebruik van 1944 tot februari 1945. Vervolgens was het kamp een Bewarings- en verblijfskamp van 11 september 1946 tot 1 november 1948. In dit kamp werden vooral Rijksduitsers bijeengebracht die vanwege Operatie Black Tulip terug naar Duitsland moesten keren.
Druplicon
Kamp Avegoor
Kamp Avegoor
Kamp Avegoor
Kamp Avegoor bij Rheden en Ellecom (Gelderland) was vanaf mei 1941 onder de naam SS-Schule Avegoor in gebruik geweest als opleidingskamp voor de Nederlandsche SS. Van 3 september tot eind november 1942 werden er Joodse dwangarbeiders tewerkgesteld (Werkkamp Palästina). Na de slag om Arnhem werd het eerst een noodhospitaal en van 1945 tot 1949 een Bewarings- en interneringkamp.
Druplicon
Fort Honswijk
Fort Honswijk
Fort Honswijk
Fort Honswijk te Schalkwijk (provincie Utrecht) was van 1946 tot 1948 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp. In 1935 is Fort Honswijk korte tijd gebruikt als gevangenis voor uit Duitse communistische vluchtelingen, ontstaan nadat Nederland begin januari 1935 met de Gestapo in Berlijn had afgesproken inlichtingen uit te wisselen over communistische activiteiten van bepaalde personen.
Druplicon
Kamp Sluis/Groede
Kamp Sluis/Groede
Kamp Sluis/Groede
Kamp Sluis/Groede te Sluis (Zeeland) was een Bewarings- en verblijfskamp van 1946-1949.
Druplicon
Doelenkazerne
Doelenkazerne
Doelenkazerne
De Doelenkazerne te Leiden (Zuid-Holland) was van 1946-1951 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Fort Prins Frederik
Fort Prins Frederik
Fort Prins Frederik
Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat (Zuid-Holland) was van 1946-1951 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Stuifzand
Kamp Stuifzand
Kamp Stuifzand
Kamp Stuifzand aan de Wijsterseweg, iets ten noorden van Hoogeveen, was van 10 januari 1942 tot 3 oktober 1942 een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders.
Druplicon
Kamp Vledder
Kamp Vledder
Kamp Vledder
Kamp Vledder, bij het dorp Vledder (Drenthe), was van 1939 tot januari 1942 een werkkamp in het kader van de werkverschaffing. Van januari 1942 tot 3 oktober was het een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders. Vanaf 1944 was het in gebruik als werkkamp van de Nederlandsche Arbeidsdienst, waar in het kader van de ongewapende dienstplicht mannen tussen de 18 en 23 jaar werden getraind in graafwerkzaamheden.
Druplicon
Fort Zeelandia
Fort Zeelandia
Fort Zeelandia
Fort Zeelandia is een voormalig Nederlands fort in Paramaribo, Suriname, aan de linkeroever van de Surinamerivier. Tot 1967 was het in gebruik als gevangenis. In mei 1940 werden ongeveer 50 Duitse mannen hier geïnterneerd, alvorens zij een week later werden overgebracht naar Huize Melati, zo'n 15 km buiten Paramaribo.
Druplicon
Schloss Itter
Schloss Itter
Schloss Itter
In Schloss Itter was van 1943 tot 1945 een buitenkamp van Dachau gevestigd, waarin onder meer de Franse oud-premiers Édouard Daladier en Paul Reynaud gevangen zaten.
Druplicon
Werkkamp Betlem
Werkkamp Betlem
Werkkamp Betlem
Het Joodse werkkamp Betlem was bij Diemen (Noord-Holland)
Druplicon
Grossbeeren
Grossbeeren
Grossbeeren
Grossbeeren was van september 1942 tot april 1945 een Arbeitserziehungslager in het graafschap Brandenburg, Duitsland, waar in totaal ongeveer 45.000 mensen, voornamelijk politieke gevangenen en mensen die hadden getracht te ontsnappen aan de Arbeidsinzet, gevangen gezeten hebben.
Druplicon
Kamp Bruinhorst
Kamp Bruinhorst
Kamp Bruinhorst
Kamp Bruinhorst in Huize Bruinhorst te Ederveen (Gelderland) was vanaf 1942 een werkkamp in het kader van de werkverschaffing door de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Van begin 1942 tot 3 oktober 1942 was het een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders. Van oktober 1942 werd het kamp gebruikt om evacués uit het westen van het land te huisvesten.
Druplicon
Getto van Warschau
Getto van Warschau
Druplicon
Getto van Lemberg
Getto van Lemberg
Druplicon
Emslandlager
Emslandlager
Emslandlager
Emslandlager waren een groep van in totaal 15 concentratiekampen, strafkampen, krijgsgevangenenkampen en buitenkampen van Neuengamme in Noordwest-Duitsland. De eerste kampen werden in 1933 opgericht, aanvankelijk voor politieke gevangenen. In de Emslandlager hebben naar schatting 100.000 tot 180.000 krijgsgevangenen en 80.000 politieke en strafgevangenen gevangen gezeten, waarvan er 38.000 zijn vermoord, voor het merendeel Russische krijgsgevangenen.
Druplicon
Monowitz
Monowitz
Monowitz
Monowitz, ofwel Auschwitz III, was vanaf oktober 1942 het derde van de drie grote kampen van Auschwitz. Officieel was Auschwitz III een subkamp, maar vanwege de grootte werd het ook wel als hoofdkamp gezien. Auschwitz III was het werkkamp, waar bedrijven als IG Farben en Krupp Stahl vestigingen hadden.
Druplicon
Natzweiler
Natzweiler
Natzweiler
Natzweiler (of Natzweiler-Struthof) was van 21 mei 1941 tot 23 november 1944 een concentratiekamp gelegen bij de plaats Natzwiller, in de buurt van Straatsburg op huidig Frans grondgebied. Dit kamp was net als Gross-Rosen aangewezen als Nacht und Nebel-kamp, waar mensen spoorloos moesten verdwijnen. In totaal hebben ongeveer 52.000 personen, vooral verzetsmensen, in Natzweiler en buitenkampen gevangen gezeten, waaronder ongeveer 590 Nederlanders.
Druplicon
Treblinka
Treblinka
Treblinka
Treblinka was de naam van twee concentratiekampen, gelegen nabij het dorp Treblinka in het noordoosten van Polen. In het straf-werkkamp Treblinka I (vanaf de zomer van 1941 tot 1944) zaten zowel Joden als niet-Joden gevangen. In het vernietigingskamp Treblinka II (vanaf juli 1942 tot eind augustus 1943) dat deel uitmaakte van de Aktion Reinhard, werden ongeveer 900.000 Joden vermoord, een groot deel door vergassing.
Druplicon
Gross-Rosen
Gross-Rosen
Gross-Rosen
Groß-Rosen was van 1940 tot de bevrijding door het Rode Leger op 13 februari 1945 een concentratiekamp gelegen in Silezië bij de huidige Poolse stad Rogoznica. In 1940 was het een buitenkamp van Sachsenhausen, vanaf 1942 was het net als Natzweiler-Struthof aangewezen als Nacht und Nebel-kamp, waar mensen spoorloos moesten verdwijnen. In totaal hebben bijna 125.000 personen in Gross-Rosen of een van de tientallen buitenkampen gevangen gezeten, waarvan er zo’n 40.000 stierven.
Bangkong
Bangkong
Bangkong
Bangkong was een burgerkamp (11 juni 1943-24 augustus 1945) en opvangkamp (24 augustus 1945-18 januari 1946) gelegen in Semarang aan de noordkust van Midden-Java.
Druplicon
Benteng Tinggi
Benteng Tinggi
Benteng Tinggi
Benteng Tinggi was een burgerkamp, gelegen circa 3 kilometer ten westen van Malino, op de zuidwestpunt van Celebes (Sulawesi). Het was operationeel tussen 1942 en 1943.
Druplicon
Boeloe-gevangenis
Boeloe-gevangenis
Boeloe-gevangenis
De Boeloe-gevangenis, gesitueerd aan de gelijknamige straat in het westen van Semarang (Midden-Java) was een burgerkamp (september 1942-september 1945) en een opvangkamp (december 1945-1946). Van 14 oktober 1945 tot 16 oktober 1945 was het een Republikeins kamp.
Darmo-wijkkamp
Darmo-wijkkamp
Darmo-wijkkamp
Darmo-wijkkamp, gelegen in Soerabaja, was een burgerkamp in de periode juni 1942-27 april 1944 en mei-augustus 1945. Het was een opvangkamp in de periode september 1945-6 november 1945 en een Republikeins kamp van 6 tot 28 november 1945.
Druplicon
Kenongo
Kenongo
Kenongo
Kenongo was een burgerkamp gelegen op het terrein van de onderneming Kenongo ten zuidoosten van Kediri, 5 kilometer ten zuidoosten van Wlingi (Oost-Java). Dit kamp was operationeel in 1943.
Druplicon
Lampersari
Lampersari
Lampersari
Lampersari was een burgerkamp, gelegen nabij de Lampersariweg en Sompok in het zuidoosten van Semarang. Het was in gebruik tussen oktober 1942 en 23 augustus 1945. Van 23 augustus 1945 tot februari 1946 was het een opvangkamp.
Druplicon
Bełżec
Bełżec
Bełżec
Bełżec was van maart 1942 tot maart 1943 een vernietigingskamp in het district Lublin in Polen. In Belzec, dat deel uitmaakte van de Aktion Reinhard, werden 434.508 mensen, merendeels Joden maar ook enkele Roma, vermoord, voor een groot deel door vergassing. Van slechts twee gevangenen is bekend dat ze Bełżec hebben overleefd.
Druplicon
Heinkel-Werke Oranienburg
Heinkel-Werke Oranienburg
Druplicon
Hohnstein
Hohnstein
Hohnstein
Het KZ Hohnstein in Saksen was van maart 1933 tot augustus 1934. Van 1939 tot 1940 werd het als Oflag IV-A gebruikt als krijgsgevangenkamp.
Druplicon
Kamp Molengoot
Kamp Molengoot
Kamp Molengoot
Kamp Molengoot te Collendoorn (Overijssel) was aanvankelijk een werkkamp voor arbeiders die vanuit de Rijksdienst voor de Werkverruiming werk verrichtten voor de Heidemij. Vanaf maart of april 1942 tot de nacht van 2 op 3 oktober 1942 was het een Joods werkkamp waar Joodse mannen verplicht tewerkgesteld werden. Op 3 oktober 1942 (Jom Kipoer) zijn de inwoners van het kamp naar kamp Westerbork overgebracht. Daarna bood het kamp onderdak aan door bombardementen dakloos geworden mensen uit Den Haag en Rotterdam. Vanaf 1945 was het een Bewarings- en verblijfskamp voor NSB'ers.
Druplicon
Sakrau
Sakrau
Sakrau
Sakrau was een kamp voor Joodse dwangarbeiders.
Druplicon
Vittel
Vittel
Vittel
Vittel was een detentiekamp voor vreemdelingen.
Druplicon
Saint Cyprien
Saint Cyprien
Saint Cyprien
Saint Cyprien in de Franse Pyreneeën werd in 1939 ingericht als een interneringskamp voor mensen uit Spanje. Vanaf de Duitse bezetting van Frankrijk werd het ook gebruikt als concentratiekamp voor buitenlandse Joden.
Druplicon
Strafgevangenis en Huis van Bewaring Groningen
Strafgevangenis en Huis van Bewaring Groningen
Strafgevangenis en Huis van Bewaring Groningen
De Strafgevangenis en Huis van Bewaring te Groningen was van 1946 tot 1947 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp De Kruisberg
Kamp De Kruisberg
Kamp De Kruisberg
Kamp De Kruisberg te Doetinchem (Gelderland) was een opvoedingsgesticht en werd tijdens de Duitse bezetting als gevangenis gebruikt. Van 1946-1950 was het in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Fort bij Penningsveer
Fort bij Penningsveer
Fort bij Penningsveer
Het Fort bij Penningsveer te Haarlemmerliede (Noord-Holland) was van 11 november 1946 tot 29 februari 1948 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp, voor circa 225 gevangenen.
Druplicon
Kamp Cellenbarakken
Kamp Cellenbarakken
Kamp Cellenbarakken
Kamp De Cellenbarakken te Den Haag (Zuid-Holland) was een Bewarings- en verblijfskamp van 12 mei 1945 tot 1949.
Druplicon
Oflag V-A
Oflag V-A
Oflag V-A
Oflag V-A was tussen 1940 en 1945 een krijgsgevangenkamp bij Weinsberg in de buurt van Heilbronn , waar officieren en onderofficieren van verschillende nationaliteiten gevangen zaten. Na de Tweede Wereldoorlog diende het tot 1972 als vluchtelingenkamp.
Druplicon
Grini
Grini
Grini
Grini (Polizeihäftlingslager Grini) was van 1941 tot mei 1945 een Duits concentratiekamp in Bærum, Noorwegen, voor voornamelijk politieke gevangenen en criminelen.
Druplicon
Stalag 369 Kobierzyn
Stalag 369 Kobierzyn
Stalag 369 Kobierzyn
Stalag 369 Kobierzyn ofwel Stalag Koberczyn was een Duits krijgsgevangenenkamp in Kobierzyn in Polen.
Druplicon
Cabanatuan
Cabanatuan
Cabanatuan
Nabij Cabanatuan op de Filippijnen was in het voormalige militaire trainingskamp Camp Pangatian een krijgsgevangenkamp voor Amerikaanse soldaten gevestigd.
Druplicon
Zentsuji
Zentsuji
Zentsuji
In Zentsuji, Japan, was van januari 1942 tot september 1945 een krijgsgevangenkamp voor geallieerde militairen gevestigd.
Druplicon
Liang
Liang
Liang
In Liang aan de noordkust van Ambon was van mei 1943 tot augustus 1944 een krijgsgevangenkamp gevestigd waar de gevangenen tewerkgesteld waren aan de uitbreiding van het Vliegveld Liang.
Druplicon
Stalag 352 Masjukowtschina
Stalag 352 Masjukowtschina
Stalag 352 Masjukowtschina
Druplicon
Hamburg-Hammerbrook
Hamburg-Hammerbrook
Hamburg-Hammerbrook
In de wijk Hamburg-Hammerbrook was van oktober 1944 tot april 1945 in de Spaldingstrasse 152-162 in het gebouw Georgsburg een buitenkamp van Neuengamme gevestigd.
Druplicon
Kareës
Kareës
Kareës
Kareës was een burgerkamp in de wijk Kareës in het zuidoosten van Bandoeng (West-Java). Het kamp was operationeel in de periode van 4 december 1942-21 december 1944. Tussen oktober 1945 en 25 december 1945 was het een opvangkamp.
Druplicon
Fünfteichen
Fünfteichen
Fünfteichen
Het buitenkamp Fünfteichen lag in de buurt van Markstädt.
Druplicon
Wiesau
Wiesau
Wiesau
Werkkamp Wiesau was een buitenkamp van Gross-Rossen. Het vrouwenkamp ontstond in de tweede helft van 1944, zes kilometer ten noorden van Bunzlau.
Druplicon
Huis van Bewaring Zwolle
Huis van Bewaring Zwolle
Huis van Bewaring Zwolle
Het Huis van Bewaring te Zwolle (Overijssel) was in 1947 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Vliegveld Twente
Vliegveld Twente
Vliegveld Twente
Het Vliegveld Twente te Enschede (Overijssel) was in 1946-1951 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Wezep
Kamp Wezep
Kamp Wezep
Kamp Wezep te Wezep (Gelderland) was een Bewarings- en verblijfskamp van 1947-1950. In de zomer van 1947 waren in het kamp ongeveer 1400 gedetineerden ondergebracht. Naast tuberculose waren er ook veel gevangen die psychische hulp nodig hadden, maar dit niet kregen. Er kwamen veel zelfmoorden voor in dit kamp.
Druplicon
Fort De Bilt
Fort De Bilt
Fort De Bilt
Fort De Bilt bij De Bilt (provincie Utrecht) was van 1946 tot 1951 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Duinrust
Kamp Duinrust
Kamp Duinrust
Kamp Duinrust te Overveen (Noord-Holland) was een Bewarings- en verblijfskamp van 6 mei 1946 tot 1948.
Druplicon
Fort Erfprins
Fort Erfprins
Fort Erfprins
Het Fort Erfprins te Den Helder (Noord-Holland) was van 1947 tot 1951 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Balderhaar
Kamp Balderhaar
Kamp Balderhaar
Kamp Balderhaar bij Kloosterhaar (Overijssel) werd in 1938 voor de werkverschaffing gebouwd. In 1939 wordt het overgenomen door de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Vanaf januari 1942 tot de nacht van 2 op 3 oktober was het een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders, die werden ingezet bij graafwerkzaamheden. Tussen 1943 en 1945 werden in het kamp gezinnen uit de kuststreek ondergebracht die in verband met de aanleg van de Atlantikwall werden geëvacueerd.
Druplicon
Chungkai
Chungkai
Chungkai
Chungkai was een krijgsgevangenkamp in Birma.
Druplicon
Santo Tomas
Santo Tomas
Santo Tomas
Santo Tomas Internment Camp was van januari 1942 tot februari 1945 een interneringskamp in Manilla, Filipijnen, voor mannen, vrouwen en kinderen.
Druplicon
Gevangenis Crackstate
Gevangenis Crackstate
Gevangenis Crackstate
Gevangenis Crackstate te Heerenveen (Friesland) was van 1946-1948 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kramat
Kramat
Kramat
Kramat was een burgerkamp, gelegen in de gelijknamige 'Europese' woonwijk in het zuiden van het centrum van Batavia, aan weerszijden van de Raden Salehlaan. Het kamp was in gebruik van oktober 1942 tot 23 augustus 1945. Van 23 augustus 1945 tot 1946 was het een opvangkamp.
Druplicon
Pledang-gevangenis
Pledang-gevangenis
Pledang-gevangenis
De Pledang-gevangenis was een kamp, gelegen aan de Bantammerweg, in het westen van Buitenzorg (Bogor). Het was als burgerkamp in gebruik tussen maart 1942 en maart 1943. In de periode tussen 10 oktober 1945 en 17 oktober 1945 was het een Republikeins kamp.
Djatingaleh
Djatingaleh
Djatingaleh
Kampement Djatingaleh in Semarang (Midden-Java) was een burgerkamp in de periode van 10 april 1942 tot 9 augustus 1942.
Druplicon
Maoemere
Maoemere
Maoemere
Rondom Maoemere waren verschillende krijgsgevangenkampen die vaak als één groot kamp worden gezien. Kamp Blomkamp was het grootste kamp. 380 man hebben de verschillende kampen rond Maoemere niet overleefd.
Druplicon
Dampit
Dampit
Dampit
Dampit is een plaats ten zuidoosten van Malang (Oost-Java). De ondernemingen Kalibakar en Soemberagoeng waren in de periode maart 1942-april 1942 een krijgsgevangenkamp. De rubber- en koffieonderneming Soembergesing was tussen 15 september 1944 en 21 december 1944 een burgerkamp.
Druplicon
Lingkas
Lingkas
Lingkas
Lingkas was een burgerkamp, gelegen op het eiland Tarakan, voor de oostkust van Borneo. Het was in gebruik in de periode tussen 12 oktober 1943 en 29 november 1943.
Druplicon
Si Rengorengo
Si Rengorengo
Si Rengorengo
Si Ringo Ringo was een burgerkamp, gelegen circa 8 kilometer ten westen van Rantauprapat nabij de nog goeddeels onontgonnen onderneming van de Cultuur Maatschappij Si Ringo Ringo. Het kamp was operationeel tussen 1 oktober 1944 en 23 augustus 1945.
Tjikoedapateuh
Tjikoedapateuh
Tjikoedapateuh
Tjikoedapateuh, het Kampement 15de Bat. in Bandoeng was van maart 1942 tot januari 1944 een krijgsgevangenkamp, van januari 1944 tot augustus 1945 een interneringskamp voor burgermannen en jongens, en van een augustus 1945 tot 1946 een opvangkamp.
Druplicon
Kamp Buitensluis
Kamp Buitensluis
Kamp Buitensluis
Kamp Buitensluis in Fort Buitensluis te Numansdorp (Zuid-Holland) was in 1946-1949 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Korte Geer
Kamp Korte Geer
Kamp Korte Geer
Kamp Korte Geer te Delft (Zuid-Holland) was een Bewarings- en verblijfskamp van mei 1945 tot 1948. Er verblijven in het complex ongeveer 1700 gevangenen, die aan een ijzeren discipline onderworpen worden. Mannen en vrouwen zijn gescheiden, kinderen van de gevangenen worden in tehuizen of pleeggezinnen ondergebracht.
Druplicon
Cowra
Cowra
Cowra
Cowra was vanaf 1941 een krijgsgevangenkamp nabij Cowra, New South Wales, Australië waar, naast Japanse krijgsgevangenen, ook Italianen, Koreanen en Indonesische burgers gedetineerd werden. Op 5 augustus 1944 vond een grote uitbraak van gevangenen plaats.
Druplicon
Stalag 327 Jaroslau
Stalag 327 Jaroslau
Bandoengan
Bandoengan
Bandoengan
Bandoengan was een burgerkamp (24 september 1944-23 augustus 1945) en een opvangkamp (oktober 1945-16 november 1945). Bandoengan lag ruim 7 kilometer ten noordwesten van Ambarawa (Midden-Java). Het kamp in Pakong fungeerde in de periode 10 juni 1946-20 december 1946 als Republikeins kamp.
Druplicon
Kedoengbadak
Kedoengbadak
Kedoengbadak
Kedoengbadak was een burgerkamp, gelegen op het terrein van de rubberonderneming Kedoengbadak 6 kilometer ten noorden van Buitenzorg (Bogor). Het kamp was operationeel in de periodes september 1942-februari 1944, 3 maart 1944-12 oktober 1944 en 28 november 1944-16 maart 1945.
Druplicon
Poelaubrajan
Poelaubrajan
Poelaubrajan
Poelaubrajan was een burgerkamp, gelegen ca. 8 kilometer ten noorden van het centrum van Medan, aan de hoofdweg en spoorlijn naar Belawan. Het kamp was in gebruik tussen 11 maart 1942 en 20 juni 1945.
Druplicon
Leipzig-Schönefeld
Leipzig-Schönefeld
Druplicon
Pootung
Pootung
Pootung
Pootung was vanaf januari 1943 een interneringskamp voor voornamelijk Amerikanen en Canadezen bij Shanghai in China.
Druplicon
STOVIL
STOVIL
STOVIL
STOVIL (School tot Opleiding van Inlandse Leraren) was van 28 februari 1942 tot 28 december 1942 een burgerkamp in Ambon-stad, aan de Verlengde Hatiwestraat.
Druplicon
Missiestatie Ndona
Missiestatie Ndona
Missiestatie Ndona
De Missiestatie Ndona in Endeh op Flores was een burgerkamp waar van mei 1942 tot 15 juli 1942 alle geestelijken en religieuzen van Flores werden geïnterneerd.
Druplicon
De Kippe
De Kippe
De Kippe
Lager De Kippe, ook wel HöhenSonne genoemd, was een Arbeitserziehungslager in Lippendorf-Kieritzsch waar onder meer Merwedegijzelaars geïnterneerd waren.
Bloemenkamp
Bloemenkamp
Bloemenkamp
Het 'Bloemenkamp' was een burgerkamp, gevestigd in een woonwijk in het noordoosten van Bandoeng, waar de straten naar bloemen vernoemd waren. Het kamp was operationeel tussen augustus 1943 en november 1944.
Boeboetan
Boeboetan
Boeboetan
Boeboetan was een burgerkamp, gesitueerd in een gevangenis op de hoek van de straten Boeboetan en Koblen Kidoel, in het centrum van Soerabaja. Het kamp was operationeel tussen 9 maart 1942 en februari 1944. In 1945 was het een Republikeins kamp.
Druplicon
Grogol
Grogol
Grogol
Grogol was burgerkamp, gelegen net buiten Batavia, ongeveer drie kilometer ten noordwesten van Tjideng, aan de spoorlijn naar Tangerang. Het kamp was in gebruik in de periode van 1 juli 1943 tot 18 april 1945.
Druplicon
Karangpanas
Karangpanas
Karangpanas
Karangpanas was een burgerkamp, gesitueerd in het rooms-katholieke weeshuis en internaat voor inlandse jongens Tjandi van de Broeders van de Congregatie van St.-Louis (Broeders van de Congregatie van de heilige Aloysius Gonzaga) aan Karangpanas in de wijk Oud-Tjandi, het zuidoosten van Semarang. Het kamp was in gebruik in de periode van 10 februari 1944 tot 28 november 1944.
Druplicon
Tjitaroemplein
Tjitaroemplein
Tjitaroemplein
Tjitaroemplein was een burgerkamp in het noordoosten van Bandoeng. Het kamp was operationeel van november 1942 tot 13 oktober 1943.
Druplicon
Schafstädt
Schafstädt
Schafstädt
Lager Schafstädt bij Obhausen was een Arbeitserziehungslager waar onder meer Merwedegijzelaars geïnterneerd waren.
Druplicon
Föhrenwald
Föhrenwald
Föhrenwald
Föhrenwald was van 1945 tot 1957 een kamp voor Joodse Displaced Persons in Wolfratshausen in Beieren, Duitsland. Tijdens de oorlogsjaren was het gebruikt als een werkkamp voor dwangarbeiders voor IG Farben.
Druplicon
Duin en Bosch
Duin en Bosch
Duin en Bosch
Kamp Duin en Bosch was een Bewarings- en verblijfskamp te Bakkum (Noord-Holland) in de periode 1946-1950.
Druplicon
Lawesigalagala
Lawesigalagala
Lawesigalagala
Lawesigalagala was een krijgsgevangenkamp (maart-juli 1943) en een burgerkamp (13 augustus 1943 tot 10 oktober 1944), gelegen op het terrein van een verlaten vezelonderneming ruim 15 kilometer ten zuidoosten van Koetatjane in de Alasvallei (Noord-Sumatra), ten westen van de weg naar Kabandjahe.
Druplicon
Kamp Sparjebird
Kamp Sparjebird
Kamp Sparjebird
Kamp Sparjebird bij Hemrik (Friesland) was in 1940 gebouwd als kamp van de Nederlandsche Arbeidsdienst. De officiële naam van Kamp Hemrik Zuid was Kamp 113 Sparjebird. Kamp Christiaan de Weth was de erenaam van dit kamp. Van 1946-1951 was het kamp in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Rhynauwen
Kamp Rhynauwen
Kamp Rhynauwen
Kamp Rhynauwen in de gemeente De Bilt (provincie Utrecht) was een Bewarings- en verblijfskamp van oktober of november 19456 tot januari 1948. Circa 1000 politieke delinquenten werden in het kamp opgesloten in in de omgeving tewerkgesteld.
Druplicon
Fort Benoorden Purmerend
Fort Benoorden Purmerend
Fort Benoorden Purmerend
Het Fort Benoorden Purmerend bij Purmerend (Noord-Holland) was van 5 mei 1945 tot 26 september 1945 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp. Op 7 juli 1945 zaten er het maximaal aantal gevangen van 300, bewaakt door 30 man.
Druplicon
Kamp Duindorp
Kamp Duindorp
Kamp Duindorp
Kamp Duindorp te Scheveningen (Zuid-Holland) was een Bewarings- en verblijfskamp van mei 1945 tot 1951. De geïnterneerde werden ingezet om de wijk te herstellen. Het kamp, dat aanvankelijk heel Duindorp besloeg, werd steeds kleiner gemaakt, zodat de oorspronkelijke bewoners geleidelijk aan weer naar hun wijk konden terugkeren. In 1951 werd het kamp opgeheven.
Druplicon
Alpenrose
Alpenrose
Alpenrose
Lager Alpenrose in Peres was een Arbeitserziehungslager waar onder meer Merwedegijzelaars geïnterneerd waren.
Druplicon
Kamp Nuis
Kamp Nuis
Kamp Nuis
Kamp Nuis te Marum (Groningen) werd in 1941 gebouwd als een werkkamp in het kader van de Nederlandsche Arbeidsdienst. In 1944-1945 waren er NSB-vluchtelingen gevestigd en van 1946 tot 1949 was het kamp in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Groede
Kamp Groede
Kamp Groede
Kamp Groede bij Nijmegen (Gelderland) was een Bewarings- en verblijfskamp van 1946-1951.
Druplicon
Bindermichl
Bindermichl
Bindermichl
Bindermichl was een vluchtelingenkamp voor Displaced Persons in Opper-Oostenrijk.
Druplicon
Skarzysko-Kamienna
Skarzysko-Kamienna
Skarzysko-Kamienna
Skarzysko-Kamienna was een kamp voor Joodse dwangarbeiders.
Druplicon
Vapniarka
Vapniarka
Vapniarka
Vapniarka was een concentratiekamp onder Roemeens bewind in Oekraïne.
Druplicon
Rennersdorf
Rennersdorf
Rennersdorf
Het kamp Rennersdorf bestond van 23 februari tot 10 maart 1945.
Druplicon
Riespott
Riespott
Riespott
In het Lager Riespott was vanaf 1939 een krijgsgevangenenkamp, en vanaf november 1944 een werkkamp en buitenkamp van Neuengamme
Druplicon
Banjica
Banjica
Banjica
Banjica was van juli 1941 tot oktober 1944 een Duits concentratiekamp bij Belgrado in Servië, aanvankelijk voor het detineren van gijzelaars en vervolgens voor Serviërs, Joden, Roma, Partizanen, Četniks en andere tegenstanders van Nazi Duitsland.
Druplicon
Kamp 't Zand
Kamp 't Zand
Kamp 't Zand
Kamp ’t Zand was een werkkamp voor gemengd gehuwde Joden in ’t Zand, Noord-Holland. Het was in gebruik vanaf 23 april 1944 tot eind 1944. De werkomstandigheden waren er niet zeer slecht en de kampbewoners konden vrij bezoek ontvangen.
Druplicon
Risiera di San Sabba
Risiera di San Sabba
Druplicon
Belalau
Belalau
Belalau
Belalau was een burgerkamp gelegen in Loeboeklinggau ten noordoosten van Benkoelen in Midden-Sumatra. Het was operationeel tussen 1 maart en 23 augustus 1945.
Druplicon
Boekit Besar
Boekit Besar
Boekit Besar
Boekit Besar was een burgerkamp in de straat Boekit Besar in het westen van Palembang. Het kamp was operationeel tussen 3 maart en 1 april 1942.
Druplicon
Kampong Makassar
Kampong Makassar
Kampong Makassar
Kampong Makassar was een burgerkamp (januari 1945-augustus 1945) en een krijgsgevangenkamp (april 1942-januari 1945), gelegen ongeveer 6 kilometer ten zuiden van Batavia. Tussen augustus 1945 en 28 oktober 1945 fungeerde het als een opvangkamp.
Druplicon
Karangpandan
Karangpandan
Karangpandan
Karangpandan functioneerde als opvangkamp van 10 oktober 1945 tot 9 november 1945 voor zieke vrouwen en kinderen. Vanaf november 1945 tot ergens in 1947 was het een Republikeinskamp voor circa 250 mannen.
Druplicon
Keudah
Keudah
Keudah
Keudah was een burgerkamp, gelegen op het terrein van het kampement van het KNIL (voorheen Militaire Veldpolitie) aan de Keudahsingel, ten westen van de Atjehrivier, in het noorden van Koetaradja. Het was in gebruik tussen 11 juni 1942 en 23 september 1943.
Druplicon
Mater Dolorosa
Mater Dolorosa
Mater Dolorosa
Het klooster Mater Dolorosa was een ziekenhuis voor krijgsgevangenen (april 1943-februari 1945), een burgermannen (mei 1945-augustus 1945) en een opvangkamp/ziekenhuis (augustus 1945), gelegen aan de Pasarstraat 122 in het zuiden van Batavia.
Druplicon
Poentjak Sekoening
Poentjak Sekoening
Poentjak Sekoening
Poentjak Sekoening was een burgerkamp, gelegen in het westen van Palembang. Het kamp was actief van 16 januari 1943 tot 4 november 1944.
Druplicon
Soengeisengkol
Soengeisengkol
Soengeisengkol
Soengeisengkol was een burgerkamp (18 maart 1943-2 oktober 1944) en krijgsgevangenkamp (10 oktober 1944-26 oktober 1944), gevestigd op het terrein van de tabaksonderneming Soengeibras (voorheen Soengeikrio) van de NV Tabak Maatschappij Arendsburg, ca. 17 kilometer ten zuidwesten van Medan.
Druplicon
Talang Semoet
Talang Semoet
Talang Semoet
Talang Semoet was een kamp in een wijk in het westen van Palembang. Als burgerkamp was het operationeel tussen 1 april 1942 en 20 september 1943. In de periode september 1945-oktober 1946 was het een opvangkamp.
Druplicon
Tanahtinggi
Tanahtinggi
Tanahtinggi
Tanahtinggi was een burgerkamp in de jeugdgevangenis van Tanahtinggi waar vrouwen en kinderen uit geheel Java werden ondergebracht. Het kamp was in gebruik van september 1943 tot maart 1944.
Druplicon
Telogosari
Telogosari
Telogosari
Telegosari was een burgerkamp gelegen op het terrein van de rubber- en koffieonderneming Telogosari ten zuiden van Dampit. Het kamp was operationeel in juni 1944.
Druplicon
Tantoei
Tantoei
Tantoei
Tantoei ligt op het eiland Ambon, aan de noordkust van het schiereiland Leitimor, aan de Ambonbaai, ten noordoosten van de stad Ambon. Hier bevonden zich een krijgsgevangenkamp en burgerkampen. Door het harde regime hebben relatief veel gevangen het kamp niet overleefd (vooral in het krijgsgevangenkamp).
Druplicon
Strafkamp Wilhelmshaven
Strafkamp Wilhelmshaven
Strafkamp Wilhelmshaven
Het Strafkamp Wilhelmshaven (Lager Schwarzer Weg) in de Noord-Duitse marinestad Wilhelmshaven was van januari tot mei 1945 een strafkamp voor politieke gevangenen uit Nederland. In het Strafkamp Wilhelmshaven hebben ongeveer 1.000 personen, vooral afkomstig uit Groningen, Friesland en Drenthe gevangen gezeten.
Druplicon
Abteroda
Abteroda
Abteroda
Abteroda was een buitenkamp van kamp Buchenwald. In juli 1944 werd een mannenkamp (220 gevangenen) ingericht, 2 oktober 1944 ook een Frauenlager (250 gevangenen). Het werkkamp maakte onderdeel uit van de BMW Werke.
Druplicon
Achmetsjetka
Achmetsjetka
Achmetsjetka
Achmetsjetka was een concentratiekamp in de omgeving van Odessa.
Druplicon
Balki
Balki
Balki
Balki was een concentratiekamp in Transnistrië.
Druplicon
De Zomp
De Zomp
De Zomp
De Zomp bij Ruurlo was een werkkamp in het kader van de werkverschaffing. Het was een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders van augustus tot 2 oktober 1942.
Druplicon
Getto van Satu Mare
Getto van Satu Mare
Druplicon
Getto van Svencionys
Getto van Svencionys
Druplicon
Hailfingen-Tailfingen
Hailfingen-Tailfingen
Druplicon
Hodonin
Hodonin
Hodonin
Hodonin was een concentratiekamp voor Roma, gelegen in Moravië ten noorden van Brno.
Druplicon
Jastrebarsko
Jastrebarsko
Jastrebarsko
In het concentratiekamp Jastrebarsko in Kroatië zaten voornamelijk Servische kinderen gevangen.
Druplicon
Witten-Annen
Witten-Annen
Witten-Annen
Het werkkamp Witten-Annen was een buitenkamp van Buchenwald dat tussen 16 september 1944 en 28 maart 1945 operationeel was.
Druplicon
Wittmoor
Wittmoor
Wittmoor
Wittmoor was een concentratiekamp nabij Hamburg. Het relatief kleine kamp (maximaal 140 politieke gevangenen) bestond van maart tot oktober 1933.
Druplicon
Woffleben
Woffleben
Woffleben
Kamp Woffleben was een werkkamp dat op 3 januari 1945 werd opgericht. Het kamp huisvestte circa 1300 mannelijke dwangarbeiders. Op 4 april 1945 hief de SS het kamp op.
Druplicon
Billitonkamp
Billitonkamp
Billitonkamp
Om het overvolle kamp Tjideng te ontlasten werd een klein nevenkamp ingericht, vermoedelijk aan de Billitonweg. Dit opvangkamp werd ingericht tijdens de bersiap-periode (circa oktober 1945, tot begin 1946).
Druplicon
Mackenrode
Mackenrode
Mackenrode
Mackenrode was onderdeel van de SS-Baubrigade III Wieda.
Druplicon
Osterhagen
Osterhagen
Osterhagen
Osterhagen was onderdeel van de SS-Baubrigade III Wieda.
Druplicon
Zwodau
Zwodau
Zwodau
Aussenlager Zwodau was een buitenkamp van Ravensbrück dat in juni 1944 operationeel werd. Er trokken aan het einde van de maand ongeveer 750 vrouwelijke gevangenen die werkzaam waren in Falkenau in de nieuwe barakken.
Druplicon
Weisswasser
Weisswasser
Weisswasser
Weisswasser was een buitenkamp van KZ Gross-Rosen.
Druplicon
Lety
Lety
Lety
Lety was een concentratiekamp voor Roma, gelegen in het zuiden van Bohemen bij Písek.
Druplicon
Ramspol
Ramspol
Ramspol
Kamp Ramspol in de Noordoostpolder even ten noordoosten van de gemeente Kampen was vanaf 1942 een werkkamp ten behoeve van de ontginning van de Noordoostpolder. In de periode april 1945 tot december 1945 was het een doorgangskamp voor transporten van te interneren politieke gevangenen.
Druplicon
Rottleberode
Rottleberode
Rottleberode
Rottleberode was ook bekend onder de 'Tarnname' (schuilnaam) Heinrich.
Druplicon
Huis van Bewaring Leeuwarden
Huis van Bewaring Leeuwarden
Huis van Bewaring Leeuwarden
Het Huis van Bewaring te Leeuwarden (Friesland) was van 1946 tot 1951 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Fort Ellewoutsdijk
Fort Ellewoutsdijk
Fort Ellewoutsdijk
Fort Ellewoutsdijk te Ellewoutsdijk (Zeeland) was van 1946-1950 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Gouda
Kamp Gouda
Kamp Gouda
Kamp Gouda te Gouda (Zuid-Holland) was een Bewarings- en verblijfskamp van 1945 tot ergens in 1951 gevestigd op het terrein van de kaarsenfabriek Apollo. Enige weken na de bevrijding zouden zich daar zo’n 200 mannen en vrouwen bevinden.
Druplicon
Fort Ngawi
Fort Ngawi
Fort Ngawi
Het Fort Generaal Van den Bosch in Ngawi (Oost-Java) was van 1940-1942 in gebruik als interneringskamp voor NSB'ers en Duitsers. Vanaf februari 1943 was het een Japans interneringskamp.
Druplicon
Kamp Lievelde
Kamp Lievelde
Kamp Lievelde
Werkkamp Lievelde in Lievelde in de Achterhoek (Gelderland) was van 18 augustus 1942 tot 3 oktober 1942 (op deze datum werden zij naar Kamp Westerbork gedeporteerd) een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders. De gemeentelijke zandweg waaraan gewerkt moest worden, was de Huttendijk in de buurt van boerderij 'De Kamper'.
Druplicon
Werkkamp Diever A
Werkkamp Diever A
Werkkamp Diever A
Het werkkamp Diever A, in Oude Willem, een paar kilometer van het dorp Diever (Drenthe) aan dezelfde weg als Diever B, was vanaf 1935 een werkkamp waar werklozen werden ingezet bij het in cultuur brengen van de woeste gronden voor de bos- en landbouw, en hulp aan boeren in de omgeving. Van 10 januari 1942 tot 2 oktober 1942 was het een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders.
Druplicon
Werkkamp Diever B
Werkkamp Diever B
Werkkamp Diever B
Het werkkamp Diever B, in Oude Willem, een paar kilometer van het dorp Diever (Drenthe) aan de zelfde weg als Diever A, was vanaf 1935 een werkkamp waar werklozen werden ingezet bij het in cultuur brengen van de woeste gronden voor de bos- en landbouw, en hulp aan boeren in de omgeving. Van 10 januari 1942 tot 2 oktober 1942 was het een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders.
Druplicon
Kamp Arriën
Kamp Arriën
Kamp Arriën
Kamp Arriën bij Ommen (Overijssel) was van 1940 tot begin januari 1942 een werkkamp in het kader van de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Vanaf januari 1942 tot de nacht van 2 op 3 oktober 1942 was het een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders, die werden ingezet bij graafwerkzaamheden en wegenaanleg. Na 1942 werden in het kamp evacués uit de Randstad ondergebracht, die moesten wijken in verband met de aanleg van de Atlantikwall.
Druplicon
Stalag III-B
Stalag III-B
Stalag III-B
Stalag III-B in Fürstenberg was een Duits krijgsgevangenkamp in Fürstenberg (Oder) dat in 1940 in gebruik genomen werd. Van mei 1940 tot hun vrijlating in juni 1940 zaten er ongeveer Nederlanders in dit kamp gevangen. In februari 1945 werd het kamp ontruimd in verband met de oorlogshandelingen.
Druplicon
Fort van Hoei
Fort van Hoei
Fort van Hoei
Het Fort van Hoei is een fort langs de Maas bij de stad Hoei bij Luik in België. Het wordt ook wel het Hollandse Fort genoemd. Van mei 1940 tot 5 september 1944 werd het fort door de Geheime Feldpolizei gebruikt als gevangenis voor met name stakende Franse mijnwerkers. Na de oorlog heeft het Belgische Ministerie van Justitie nog tot december 1946 een interneringskamp in het fort gehad.
Druplicon
Fort Hunt
Fort Hunt
Fort Hunt
Fort Hunt was van, vermoedelijk, maart 1942 tot juli 1945 een krijgsgevangenkamp in Fort Hunt, Fairfax County, Virginia in de Verenigde Staten waar krijgsgevangenen werden verhoord en waar een militaire intelligence operatie (codenaam P.O. Box 1142) werd uitgevoerd.
Druplicon
Kletjo
Kletjo
Kletjo
In Kletjo was een tweetal Republikeinsekampen in 1946, in de touwfabriek en in een school
Druplicon
Strafkamp Souburg
Strafkamp Souburg
Strafkamp Souburg
Strafkamp Souburg functioneerde van eind 1943 tot 10 juni 1944. Vanuit het stafkamp werden de gevangenen ingezet als dwangarbeiders. Op 10 juni 1944 werd het kamp ontruimd.
Druplicon
Kamp Westerweg
Kamp Westerweg
Kamp Westerweg
Kamp Westerweg was een interneringskamp voor politieke delinquenten te Alkmaar, Noord-Holland. Mogelijk was het een vrouwenkamp.
Druplicon
Stalag II-G
Stalag II-G
Stalag II-G
Stalag II-G (of Stalag 323 in Gross Born/Rederitz was een Duits krijgsgevangenkamp in Pommeren (tegenwoordig Polen).
Druplicon
Glen Mill
Glen Mill
Glen Mill
Glen Mill was een Brits krijgsgevangenenkamp in Lancashire, Groot-Brittannië.
Druplicon
Graupenstrasse
Graupenstrasse
Graupenstrasse
Graupenstrasse is de benaming van een gevangenis in de Graupenstrasse in de Joodse wijk van Breslau (het huidige Wroclaw).
Druplicon
Rieucros
Rieucros
Rieucros
In Rieucros waren vanaf 1939 tot februari 1942 aanvankelijk Spaanse Republikeinen en leden van Internationale Brigades geïnterneerd. Vanaf najaar 1939 werd Rieucros een kamp voor vrouwen waar vanaf 1940 ook Duitse en Italiaanse antifascisten en Joden werden geïnterneerd.
Druplicon
Tuturano
Tuturano
Tuturano
Nabij Tuturano in Italië was vanaf mei 1941 tot maart 1943 het doorgangskamp PG85 voor krijgsgevangenen gevestigd.
Druplicon
Wijkkamp Malang
Wijkkamp Malang
Wijkkamp Malang
Het Wijkkamp in Malang was van november 1942 tot april 1944 in gebruik als interneringskamp voor mannen, vrouwen en kinderen, van april 1944 tot augustus 1945 als opvangkamp voor behoeftige Indo-Europese vrouwen en kinderen en van november 1945 tot juli 1947 als Republikeins kamp.
Druplicon
Serdangkwartier
Serdangkwartier
Serdangkwartier
Het Serdangkwartier, een Europese woonwijk voor personeel van de Deli Spoorweg Maatschappij in Medan, was van 12 april tot 18 oktober 1942 in gebruik als interneringskamp voor vrouwen en kinderen.
Druplicon
Longhua
Longhua
Longhua
Longhua was van maart 1943 tot augustus 1945 een door Japan opgezet interneringskamp voor burgers van geallieerde landen in Shanghai.
Druplicon
Oflag V-B
Oflag V-B
Oflag V-B
Oflag V-B in Biberach was ook bekend onder de naam Lager Lindele.
Druplicon
Werschetz
Werschetz
Werschetz
Lager Werschetz (Vršac) was van 1945 tot 1949 een krijgsgevangenkamp voor Duitse krijgsgevangenen in Vršac in Servië.
Druplicon
Petsjora
Petsjora
Petsjora
Het Goelag-kamp Petsjora was een subkamp van Workuta.
Druplicon
Dai-Ni
Dai-Ni
Dai-Ni
Dai-Ni was een ziekenhuis voor krijgsgevangenen in Kanburi (Kanchanaburi) in Thailand.
Druplicon
Reichsbahnlager Neuaubing
Reichsbahnlager Neuaubing
Reichsbahnlager Neuaubing
Reichsbahnlager Neuaubing in het stadsdeel Aubing van München (Duitsland) was vanaf eind 1942 een dwangarbeiderskamp voor krijgsgevangenen en dwangarbeiders uit de Sovjet-Unie, Polen, Italië, Frankrijk en Nederland, die tewerkgesteld werden bij de Deutsche Reichsbahn.
Boekit Doeri-gevangenis
Boekit Doeri-gevangenis
Boekit Doeri-gevangenis
De Boekit Doeri-gevangenis was een burgerkamp, gesitueerd in het zuiden van Batavia. Het was operationeel tussen maart 1942 en augustus 1943.
Druplicon
Padanghalaban/Panigoran
Padanghalaban/Panigoran
Druplicon
Bremen-Hindenburgkaserne
Bremen-Hindenburgkaserne
Druplicon
Magdeburg-Rothensee
Magdeburg-Rothensee
Druplicon
St. Aegyd am Neuwalde
St. Aegyd am Neuwalde
Druplicon
Stalag XXI-B Schubin
Stalag XXI-B Schubin
Druplicon
Stalag 333 Ostrów-Komorowo
Stalag 333 Ostrów-Komorowo
Stalag 333 Ostrów-Komorowo
Druplicon
Betoeng/Ketiau
Betoeng/Ketiau
Betoeng/Ketiau
Betoeng/Ketiau functioneerde van 11 november 1943 tot 13 juni 1945 als krijgsgevangenkamp. Van de circa 650 gevangenen, die tewerk werden gesteld bij de aanleg van twee vliegvelden, hebben er 25 het kamp niet overleefd.
Druplicon
Campo 78 Sulmona
Campo 78 Sulmona
Campo 78 Sulmona
Campo 78 in Sulmona was een krijgsgevangenkamp in Italië voor Britse officieren. In de nabijgelegen Villa Orsini waren hoge Britse officieren geïnterneerd.
Druplicon
Stalag 325 Rawa Ruska
Stalag 325 Rawa Ruska
Stalag 325 Rawa Ruska
Stalag 325 Rawa Ruska was een Duits krijgsgevangenenkamp in Oost-Polen (tegenwoordig Oekraïne).
Druplicon
Lands Opvoedings Gesticht Bandoeng
Lands Opvoedings Gesticht Bandoeng
Lands Opvoedings Gesticht Bandoeng
Het Lands Opvoedings Gesticht (LOG) in Bandoeng was van maart tot mei 1942 en van april tot augustus 1945 een krijgsgevangenkamp, van juli 1942 tot april 1944 een burgermannenkamp, en in augustus 1945 een opvangkamp.
Druplicon
Getto van Grodno
Getto van Grodno
Druplicon
Getto van Krakau
Getto van Krakau
Druplicon
Getto van Kaunas
Getto van Kaunas
Druplicon
Getto van Otwock
Getto van Otwock
Druplicon
Getto van Białystok
Getto van Białystok
Druplicon
Getto van Lublin
Getto van Lublin
Druplicon
Getto van Glubokoje
Getto van Glubokoje
Druplicon
Getto van Włodawa
Getto van Włodawa
Druplicon
Getto van Chisinau
Getto van Chisinau
Druplicon
Getto van Charkow
Getto van Charkow
Druplicon
Getto van Zhmerinka
Getto van Zhmerinka
Druplicon
Getto van Mogilew
Getto van Mogilew
Druplicon
Getto van Kielce
Getto van Kielce
Druplicon
Getto van Wierzbnik
Getto van Wierzbnik
Druplicon
Getto van Zloczow
Getto van Zloczow
Druplicon
Getto van Rzeszow
Getto van Rzeszow
Druplicon
Getto van Boedapest
Getto van Boedapest
Druplicon
Getto van Szeged
Getto van Szeged
Druplicon
Getto van Oradea
Getto van Oradea
Druplicon
Getto van Tarnow
Getto van Tarnow
Druplicon
Getto van Zbaracz
Getto van Zbaracz
Druplicon
Getto van Zawiercie
Getto van Zawiercie
Druplicon
Getto van Krosno
Getto van Krosno
Druplicon
Getto van Stolpce
Getto van Stolpce
Druplicon
Getto van Bochnia
Getto van Bochnia
Druplicon
Getto van Odessa
Getto van Odessa
Druplicon
Werkkamp Mantinge
Werkkamp Mantinge
Werkkamp Mantinge
Werkkamp Mantinge bij het dorp Mantinge, niet ver van Westerbork (Drenthe) was aanvankelijk een werkkamp in het kader van de werkverschaffing. Het functioneerde van 1939 tot de komst van de Joodse dwangarbeiders op 31 maart 1942. Van 31 maart 1942 tot 14 juli 1942 was het een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders.
Druplicon
Fort Queuleu
Fort Queuleu
Fort Queuleu
Het Fort Queuleu in Metz, Frankrijk, was van 1943 tot 17 augustus 1944 in gebruik als Sonderlager, waar leden van het Franse verzet geïnterneerd en ondervraagd werden.
Druplicon
Kalitjeret
Kalitjeret
Kalitjeret
Kalitjeret was een burgerkamp ongeveer 34 kilometer ten zuidoosten van Semarang. Het was operationeel in de periode van 14 juni 1945 tot 23 augustus 1945 en er zaten circa 250 jongens gevangen.
Druplicon
Kedoenghalang
Kedoenghalang
Kedoenghalang
Kedoenghalang was een burgerkamp, gelegen op het terrein van de woonwijk Kedoenghalang in het oosten van Buitenzorg (Bogor). Het kamp was operationeel van april 1943 tot augustus 1945. Van augustus 1945 tot 1947 was het een opvangkamp.
Druplicon
Lowokwaroe-gevangenis
Lowokwaroe-gevangenis
Lowokwaroe-gevangenis
De Lowokwaroe-gevangenis, gelegen aan de gelijknamige weg in het noordoosten van Malang, was in gebruik als burgerkamp in juni 1942 en tussen 17 oktober 1944 en 7 juli 1945. In de periode tussen 13 oktober 1945 en 31 juli 1947 fungeerde het als een Republikeins kamp.
Druplicon
Brünnlitz
Brünnlitz
Brünnlitz
Arbeitslager Brünnlitz was de munitiefabriek van Oskar Schindler in Moravië.
Druplicon
Remscheid-Lüttringhausen
Remscheid-Lüttringhausen
Druplicon
Zöschen
Zöschen
Zöschen
In het Arbeitserziehungslager Zöschen in Zöschen waren onder meer Merwedegijzelaars geïnterneerd.
Druplicon
Spergau
Spergau
Spergau
Lager Spergau was een Arbeitserziehungslager in Spergau bij Merseburg waar onder meer Merwedegijzelaars waren geïnterneerd.
Druplicon
Ammendorf
Ammendorf
Ammendorf
Lager Ammendorf was een werkkamp waar onder meer Merwedegijzelaars waren geïnterneerd.
Druplicon
Espenhain
Espenhain
Espenhain
Gemeinschaftslager Espenhain was een werkkamp bij Espenhain waar onder meer Merwedegijzelaars waren geïnterneerd.
Druplicon
Emmerstedt
Emmerstedt
Emmerstedt
Lager Emmerstedt, ook bekend als Lager Am Schwarzen Berg, was een werkkamp waar onder meer Merwedegijzelaars waren geïnterneerd.
Druplicon
Getto van Šiauliai
Getto van Šiauliai
Druplicon
Getto van Częstochowa
Getto van Częstochowa
Getto van Częstochowa
Druplicon
Getto van Venetië
Getto van Venetië
Druplicon
Getto van Körmend
Getto van Körmend
Druplicon
Soengeipenoeh
Soengeipenoeh
Soengeipenoeh
Van 30 april 1942 tot 20 augustus 1942 werden de 'Europese' vrouwen en kinderen uit Soengeipenoeh en omgeving, onder meer van ondernemingen op de hellingen van de Kerintji, opgesloten in het KNIL-kampement in Soengeipenoeh. Zij bivakkeerden in de KNIL-kazerne, op chambrees en in een afzonderlijk paviljoen, omheind met prikkeldraad. In juni en augustus werden zij in twee groepen naar het Missiecomplex in Padang overgebracht.
Druplicon
De Vanenburg
De Vanenburg
De Vanenburg
De Vanenburg was van april 1942 tot 2 oktober 1942 een werkkamp 125 joodse dwangarbeiders in kasteel De Vanenburg te Putten. De werkzaamheden die de dwangarbeiders moesten verrichten bestonden uit het afgraven van zand rondom het IJsselmeer en de egalisering van omliggende weilanden. Op 2 oktober 1942 werden de mannen afgevoerd naar Kamp Westerbork.
Druplicon
Aziatische kampen
Aziatische kampen
Druplicon
Brandenburg-Görden
Brandenburg-Görden
Brandenburg-Görden
Brandenburg-Görden is een gevangenis in de stad Brandenburg waar tijdens het Derde Rijk duizenden politieke gevangen geïnterneerd waren, 2743 geëxecuteerd zijn, en waar in het kader van het euthanasie-programma Aktion T4 gehandicapten en psychiatrische patiënten vermoord zijn.
Druplicon
Bendoredjo
Bendoredjo
Bendoredjo
Bendoredjo was een burgerkamp, gelegen in Kediri (Oost-Java), ten zuidoosten van Madioen. In de omgeving van Kediri waren kleine kampen ingericht voor mannen die onder de Japanse bezetting moesten doorwerken en hun gezinnen. Bendoredjo was één van de ondernemingen waar zo'n kamp gevestigd was. Het is niet bekend wanneer het kamp operationeel werd. In 1943 werd het kamp opgeheven. Tussen 15 december 1945 en 1946 was er een Republikeins kamp gevestigd.
Druplicon
Daoen Loemboeng
Daoen Loemboeng
Daoen Loemboeng
Daoen Loemboeng was een burgerkamp, gelegen in Tjilatjap aan de zuidkust van Midden-Java. Het kamp was operationeel tussen juni 1944 en augustus 1945.
Druplicon
Galoehan
Galoehan
Galoehan
De suikeronderneming Galoehan, gelegen ongeveer 12 kilometer ten zuidoosten van Kediri (Oost-Java), was een burgerkamp in de periode tussen 27 december 1942 en 17 februari 1944. In het kamp zaten 304 vrouwen en kinderen.
Druplicon
Goedang Garam
Goedang Garam
Goedang Garam
Goedang Garam was een zoutpakhuis aan de Krapjakstraat, in het noordoosten van Pekalongan (Midden-Java). Het was in gebruik als een burgerkamp voor vrouwen en kinderen in de periode van oktober 1943 tot 3 maart 1944.
Druplicon
Kampong Baroe
Kampong Baroe
Kampong Baroe
Kampong Baroe was een burgerkamp, gelegen bij de halte Kampong Baroe aan de spoorlijn naar Arnhemia en Delitoea, ca. 8 kilometer ten zuiden van Medan, bij het Proefstation voor de Rubbercultuur van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS). Het kamp was in gebruik in de periode tussen november 1942 en maart 1943.
Druplicon
Karang Tengah
Karang Tengah
Karang Tengah
Karang Tengah was mogelijk een burgerkamp, gelegen op het terrein van de onderneming Karang Tengah ongeveer 5 kilometer ten zuiden van Banjoemas (Midden-Java). Het kamp was mogelijk in gebruik in 1945 voor Indo-Europese jongens.
Druplicon
Kebon Baroe
Kebon Baroe
Kebon Baroe
Kebon Baroe, gelegen in Tjilatjap (Midden-Java), was een burgerkamp in de periode juli 1943-juni 1944.
Druplicon
Koeta Alam
Koeta Alam
Koeta Alam
Koeta Alam was een burgerkamp, gelegen op het terrein van het KNIL-kampement aan de Koeta Alamweg, ten noorden van de Atjehrivier, in het oosten van Koetaradja. Het kamp was in gebruik tussen 5 juni 1942 en 11 augustus 1943.
Druplicon
Malinau
Malinau
Malinau
Malinau was een burgerkamp, gelegen aan de oostkust van Borneo. Het was operationeel tussen 25 april 1942 en 29 april 1942.
Druplicon
Sempoer
Sempoer
Sempoer
Sempoer was een burgerkamp gelegen in de woonwijk Sempoer in het oosten van Buitenzorg (Bogor). Het kamp was in gebruik tussen oktober 1942 en augustus 1945.
Druplicon
Sompok Lama
Sompok Lama
Sompok Lama
Sompok Lama was een burgerkamp, gelegen in de straat Sompok in het zuidoosten van Semarang. Het kamp was in gebruik tussen maart 1943 en 28 december 1944.
Druplicon
Tandjoengmorawa
Tandjoengmorawa
Tandjoengmorawa
Tandjoengmorawa was een burgerkamp gevestigd op het terrein van de tabaks- en rubberonderneming Tandjoengmorawa van de NV Senembah Maatschappij, ca. 15 kilometer ten zuidoosten van Medan, aan de weg naar Loeboekpakam. Het kamp was operationeel van 17 oktober 1942 tot 5 februari 1943.
Druplicon
Ahrensbök-Holstendorf
Ahrensbök-Holstendorf
Amphernhöhe
Amphernhöhe
Amphernhöhe
Amphernhöhe was een vluchtelingenkamp in Zwitserland.
Druplicon
Fünfbrunnen
Fünfbrunnen
Fünfbrunnen
Het doorgangskamp Fünfbrunnen lag in Luxemburg.
Druplicon
Getto van Stanisławów
Getto van Stanisławów
Druplicon
Stara Gradiška
Stara Gradiška
Stara Gradiška
Stara Gradiška was een concentratiekamp in Kroatië voor Servische, Joodse en Roma vrouwen en kinderen.
Druplicon
Szmalcówka
Szmalcówka
Szmalcówka
Szmalcówka was een Umsiedlungslager bij Torun.
Druplicon
Kamp Barka
Kamp Barka
Kamp Barka
Kamp Barka was een Bewarings- en verblijfskamp te Harlingen (Friesland) in 1945-1950.
Druplicon
Kamp Ericadorp
Kamp Ericadorp
Kamp Ericadorp
Kamp Ericadorp was een Bewarings- en verblijfskamp te Leeuwarden (Friesland) van 1946-1950.
Druplicon
Noodziekenhuis Leeuwarden
Noodziekenhuis Leeuwarden
Noodziekenhuis Leeuwarden
Het Noodziekenhuis te Leeuwarden (Friesland) was van 1947 tot 1951 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Gevangenis Sneek
Gevangenis Sneek
Gevangenis Sneek
De Gevangenis te Sneek (Friesland) was van 1946 tot 1951 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Sondel
Kamp Sondel
Kamp Sondel
Kamp Sondel te Sondel (Friesland) was een Bewarings- en verblijfskamp van 1946-1951. Het kamp werd vanaf 1941 gebouwd als radarstation voor de Duitse defensie en heette toen Kamp Eisbär, niet te verwarren met de bijnaam van het werkkamp Kochendorf, buitenkamp van Natzweiler.
Druplicon
Kamp Wierda
Kamp Wierda
Kamp Wierda
Kamp Wierda te Wolvega (Friesland) was een Bewarings- en verblijfskamp van 1946-1948.
Druplicon
Kamp Ybenheer (Kamp Oranje)
Kamp Ybenheer (Kamp Oranje)
Kamp Ybenheer (Kamp Oranje)
Kamp Ybenheer (of Ybenhaer) te Fochteloo (Friesland) was tijdens de Duitse bezetting een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders. Vanaf 1945 was het onder de naam Kamp Oranje in gebruik als strafkamp voor NSB'ers.
Druplicon
Kamp Carel Coenraadpolder
Kamp Carel Coenraadpolder
Kamp Carel Coenraadpolder
Kamp Carel Coenraadpolder te Finsterwolde (Groningen) was een Bewarings- en verblijfskamp van 1946-1951.
Druplicon
Kamp De Hart
Kamp De Hart
Kamp De Hart
Kamp De Hart te Winschoten (Groningen) was een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Helpman
Kamp Helpman
Kamp Helpman
Kamp Helpman (voormalige 'Albino') te Groningen was een Bewarings- en verblijfskamp van 1946-1947.
Druplicon
Kamp Ruischerbrug
Kamp Ruischerbrug
Kamp Ruischerbrug
Kamp Ruischerbrug te Groningen was een Bewarings- en verblijfskamp van 1945-1946.
Druplicon
Kamp Stadspark Groningen
Kamp Stadspark Groningen
Kamp Stadspark Groningen
Kamp Stadspark te Groningen was een Bewarings- en verblijfskamp van 1946-1951.
Druplicon
Kamp Irene
Kamp Irene
Kamp Irene
Kamp Irene te Farmsum (Groningen) was een Bewarings- en verblijfskamp van 1946-1951. De politieke delinquenten moesten de plaatselijke boeren helpen bij het werk op het land.
Druplicon
Kamp De Kazemat
Kamp De Kazemat
Kamp De Kazemat
Kamp De Kazemat te Veendam (Groningen) was een Bewarings- en verblijfskamp van 1946-1951.
Druplicon
Kamp De Slikken
Kamp De Slikken
Kamp De Slikken
Kamp De Slikken te Westernieland, Eenrum (Groningen) was in 1939 gebouwd als werkkamp in het kader van de werkverschaffing en vanaf 1940 de Nederlandsche Arbeidsdienst, met als doel de inpoldering van de Linthorst-Homanpolder. Van juli 1946 tot 1 oktober 1949 was het in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp, waarbij de gevangenen werden ingezet bij de inpoldering van de Linthorst-Homanpolder. Vanaf 1947 was de naam Strafgevangenis De Slikken.
Druplicon
Kamp Wilhelminahoeve
Kamp Wilhelminahoeve
Kamp Wilhelminahoeve
Kamp Wilhelminahoeve te Opende (Groningen) was voor de Duitse bezetting een reclasserings-instelling en van 1946 tot 1950 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp De Fledders
Kamp De Fledders
Kamp De Fledders
Het Het Rijkswerkkamp De Fledders bij Norg (Drenthe) werd gebouwd in het kader van de werkverschaffing voor de ontginning van woeste grond. Van juli 1942 tot 3 oktober 1942 was het in gebruik als een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders. In de loop van 1943 werden korte tijd vrouwen - afgedankte minnaressen van Duitse officieren - en hun kinderen in De Fledders ondergebracht. Vanaf 1945 was Kamp De Fledders in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Acaciaplein
Kamp Acaciaplein
Kamp Acaciaplein
Kamp Acaciaplein te Almelo (Overijssel) was een Bewarings- en verblijfskamp van 1945-1950.
Druplicon
Huis van Bewaring Almelo
Huis van Bewaring Almelo
Huis van Bewaring Almelo
Het Huis van Bewaring te Almelo (Overijssel) was in 1947 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp. Op 22 maart 1944 werd deze gevangenis overvallen door de KP Twente.
Druplicon
De Oude School Rolde
De Oude School Rolde
De Oude School Rolde
De Oude School te Rolde (Drenthe) was een Bewarings- en verblijfskamp, waar ook kinderen verbleven.
Druplicon
Kamp Papenvoort
Kamp Papenvoort
Kamp Papenvoort
Kamp Papenvoort te Rolde (Drenthe) was voor de oorlog in gebruik als gevangenis voor dienstweigeraars. Vanaf 1945 was het een Bewarings- en verblijfskamp voor vrouwen en kinderen van NSKK-mannen.
Druplicon
Kamp Beenderribben
Kamp Beenderribben
Kamp Beenderribben
Kamp Beenderribben bij Scheerwoude en Steenwijkerwold, gemeente Steenwijkerland (Overijssel) was vanaf 1940 in gebruik als werkkamp in het kader van de werkverschaffing, en het was een Bewarings- en verblijfskamp in 1947-1951. Daarnaast functioneerde het kamp van 18 augustus 1942 tot 2 oktober 1942 als Joodswerkkamp. Er zitten dan voornamelijk Joodse kamp, die op 2 oktober 1942 worden doorgestuurd naar Westerbork.
Druplicon
Kamp Beugelen
Kamp Beugelen
Kamp Beugelen
Kamp Beugelen te Staphorst (Overijssel) was een werkkamp in het kader van de werkverschaffing. Vanaf mei 1940 verbleven in dit kamp ook Chinezen. Van januari 1942 tot 3 oktober 1942 was het in gebruik als werkkamp voor Joodse dwangarbeiders en in 1944 werd het kamp gebruikt door de Nederlandsche Arbeidsdienst. Van 1946 tot 1951 was het in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp 't Weversnest
Kamp 't Weversnest
Kamp 't Weversnest
Kamp 't Weversnest te Ommen (Overijssel) was een Bewarings- en verblijfskamp in 1947.
Druplicon
Generaal J.B. van Heutsz Kazerne
Generaal J.B. van Heutsz Kazerne
Generaal J.B. van Heutsz Kazerne
De Generaal J.B. van Heutsz Kazerne te Kampen (Overijssel) was vanaf na de oorlog (5 mei 1945) tot april 1946 in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Hessum
Kamp Hessum
Kamp Hessum
Kamp Hessum te Dalfsen (Overijssel) was een Bewarings- en verblijfskamp in 1947-1950. Vermoedelijke werd het voor 1947 al enige tijd gebruikt om enkele gevangenen uit Kamp Erica, om de tyfusepidemie aldaar onder controle te krijgen. Na de sluiting van Kamp erica op 31 december 1946 werden 70 gevangenen overgebracht naar Kamp Hessum.
Druplicon
Kamp Noordoostpolder
Kamp Noordoostpolder
Kamp Noordoostpolder
Kamp Noordoostpolder te Emmeloord (Noordoostpolder) was gebouwd als kamp voor de Nederlandsche Arbeidsdienst. Van 1946 tot 1951 was het in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Zuidvaart
Kamp Zuidvaart
Kamp Zuidvaart
Kamp Zuidvaart in de Noordoostpolder was een Bewarings- en verblijfskamp van april 1945 tot december 1945.
Druplicon
Kamp Schokland
Kamp Schokland
Kamp Schokland
Kamp Schokland in de Noordoostpolder was tijdens de Duitse bezetting een werkkamp ten behoeve van de ontginning van de Noordoostpolder. Van april 1945 tot december 1945 was het in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp Luttelgeest
Kamp Luttelgeest
Kamp Luttelgeest
Kamp Luttelgeest in de Noordoostpolder was een Bewarings- en verblijfskamp van april 1945 tot december 1945.
Druplicon
Kamp Marknesse
Kamp Marknesse
Kamp Marknesse
Kamp Marknesse in de Noordoostpolder was tijdens de Duitse bezetting een werkkamp ten behoeve van de ontginning van de Noordoostpolder. Van april 1945 tot december 1945 was het in gebruik als een Bewarings- en verblijfskamp.
Druplicon
Kamp De Voorst
Kamp De Voorst
Kamp De Voorst
Kamp De Voorst in de Noordoostpolder was een Bewarings- en verblijfskamp van april 1945 tot december 1945.
Druplicon
Kamp Westvaart
Kamp Westvaart
Kamp Westvaart
Kamp Westvaart in de Noordoostpolder was een Bewarings- en verblijfskamp van april 1945 tot december 1945 en van 16 mei 1947 1 december 1948.