Back to top

Katholiek Documentatie Centrum (KDC)

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) is een speciale afdeling van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. Het KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800.

Rol in netwerk: 
Erasmuslaan 36
6525 GG Nijmegen
Nederland
024 - 3612457

Oorlogsbronnen Katholiek Documentatie Centrum (KDC)

Wouter Lutkie
trefwoorden
 • Nationaal-Socialisme
 • Dagelijks leven
 • Persoonlijk leven
 • Nationaal-Socialisme - overig
Lutkie volgde middelbaar handelsonderwijs bij de jezuïeten te Nijmegen en was enige jaren werkzaam in de handel. In 1912 deed hij zijn intrede in het klein-seminarie van het bisdom Den Bosch te St. Michielsgestel. Hij voltooide zijn studies aan het groot-seminarie te Haaren. In 1919 werd hij tot priester gewijd en was drie jaar werkzaam als kapelaan te Gemonde. In 1922 trok Lutkie zich terug uit de pastorale zorg en vestigde zich in het huis "Soli Deo" bij Nuland. Sedertdien was hij werkzaam als journalist en publicist. Hij werkte mee aan de oprichting van het Genootschap voor Opbouwende Staatkunde. Hij was mede-oprichter van de Nederlandse Katholieke Esperantistenbond en de Internationale Katholieke Esperantisten Unie. Van 1925 tot 1940 was hij lid van de Raad van Beheer van de Nationale Unie. In 1934 behoorde hij tot de oprichters van het Instituto Universale di Studi Corporativi, een centrum voor fascistische theoretici. In 1927 werd hij vaste medewerker aan de Nieuwe Tilburgse Courant waaraan hij tot 1941 bijdragen zou leveren. In 1930 stichtte hij het cultureel en letterkundig maandblad Aristo waarvan hij vanaf 1938 hoofdredacteur was. Op 23 januari 1968 overleed Lutkie in St. Jozefoord te Nuland. Het archief bevat o.a. stukken betreffende de persoon Lutkie en betreffende activiteiten van persoonlijke aard en stukken in verband met zijn belangstelling voor Mussolini, correspondentie met functionarissen van politieke groeperingen en met politieke relaties en documentatie betreffende politieke organisaties en oorlogssituaties in Nederland en in het buitenland; stukken betreffende sociale activiteiten te weten het Soli-Deo werk en de Arbeidersgemeenschap, en overige activiteiten
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1003303890
Circulaire betreffende de behandeling van politieke gevangenen in Nederland, 1945
trefwoorden
 • Nasleep
 • Rechtspraak tijdens WOII
 • Rechtspraak tijdens WOII - overig
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Circulaire betreffende de behandeling van politieke gevangenen in Nederland, 1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1950566705
Drie van Breda (de verzameling archiefstukken inzake de pastorale zorg ten behoeve van de Drie van Breda)
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Nasleep
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Na de Tweede Wereldoorlog werden vier veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers opgesloten in gevangenis de Koepel in Breda. In deze verzameling zijn documenten samengebracht van de aalmoezeniers van het Ministerie van Justitie. Zij namen de geestelijke verzorging van de gevangenen voor hun rekening. Het archief beslaat documenten van 1948 tot 1991 en biedt een inkijk in de persoonlijk situatie van, en de discussie rondom de vrijlating van de Drie van Breda. De stukken zijn in het Nederlands en in het Duits.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-930150398
Katholiek Documentatie Centrum
Mensen in Nood (RK-Huisvestingscomité)
trefwoorden
 • Uitzending Kinderen
 • Steun en opvang
 • Nasleep - overig
 • Dagelijks leven
 • Nasleep
 • Religie
Het betreft hier het hele archief van het RK-Huisvestingscomité en zijn opvolger, Mensen in Nood. Het comité is ooit begonnen om de Belgische vluchtelingen naar aanleiding van WOI op te vangen in Nederland. Nadien heeft het comité zich vooral beziggehouden met het herplaatsen van kinderen uit oorlogsgebieden. Zo ook tijdens WOII. In feite heeft het comité tijdens de oorlog regulier gefunctioneerd maar men heeft wel werk verricht dat specifiek met de oorlog te maken had. Het comité was onder andere verantwoordelijk voor herplaatsingen van kinderen in Zuid-Nederland tijdens de Hongerwinter. Ook heeft het comité na de oorlog allerlei kampen georganiseerd in Scandinavië om Nederlandse kinderen aan te laten sterken na de oorlog.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-377150329
Stukken betreffende zijn dagvaarding voor het tribunaal ter berechting van landverraders, 1945
trefwoorden
 • Dagelijks leven
 • Rechtspraak tijdens WOII
 • Nasleep
 • Persoonlijk leven
 • Rechtspraak tijdens WOII - overig
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Stukken betreffende zijn dagvaarding voor het tribunaal ter berechting van landverraders, 1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/598707928
download