Back to top

Katholiek Documentatie Centrum (KDC)

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) is een speciale afdeling van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. Het KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800.

Rol in netwerk: 
Erasmuslaan 36
6525 GG Nijmegen
Nederland
024 - 3612457

Oorlogsbronnen Katholiek Documentatie Centrum (KDC)

Drie van Breda (de verzameling archiefstukken inzake de pastorale zorg ten behoeve van de Drie van Breda)
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Nasleep
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Na de Tweede Wereldoorlog werden vier veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers opgesloten in gevangenis de Koepel in Breda. In deze verzameling zijn documenten samengebracht van de aalmoezeniers van het Ministerie van Justitie. Zij namen de geestelijke verzorging van de gevangenen voor hun rekening. Het archief beslaat documenten van 1948 tot 1991 en biedt een inkijk in de persoonlijk situatie van, en de discussie rondom de vrijlating van de Drie van Breda. De stukken zijn in het Nederlands en in het Duits.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-930150398
Circulaire betreffende de behandeling van politieke gevangenen in Nederland[...]
trefwoorden
 • Rechtspraak tijdens WOII
 • Nasleep
 • Rechtspraak tijdens WOII - overig
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Circulaire betreffende de behandeling van politieke gevangenen in Nederland, 1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-1950566705
Katholiek Documentatie Centrum
H.J. Bruning
trefwoorden
 • Nationaal-Socialisme
 • Dagelijks leven
 • Nasleep
 • Media en communicatie
 • Persoonlijk leven
 • Nationaal-Socialisme - overig
 • NSB
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
Henri Bruning was voor de oorlog een bekend publicist-essayist. Hij is in de jaren dertig lid geworden van de Verdinaso-beweging van Joost van Severen. In de herfst van 1940 is Bruning lid geworden van de NSB. Hij werd van 1940 tot 1942 eindredacteur van De Schouw, het tijdschrift van de Nederlandse Kultuurkamer. Bruning was een succesvol exponent van het Katholieke fascisme in Nederland. Over de redenen waarom hij koos voor het fascisme is nooit duidelijkheid gekomen. Na de oorlog heeft Bruning zijn straf uitgezeten en zijn schrijfverbod gerespecteerd. Na opheffing daarvan heeft hij nog een biografie van Gezelle uitgebracht. Hij krijgt echter niet zijn plaats in het literaire wereldje terug.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1326541106
Katholiek Documentatie Centrum (1945-01-01)
Commissie inzake het Driemanschap der Nederlandse Unie (1945-01-01)
trefwoorden
 • Politieke Partijen
 • Nasleep
 • Internering, onderzoek en rechtspraak
De Commissie inzake het Driemanschap der Nederlandsche Unie is in 1945 gevormd door minister-president Schermerhorn, op verzoek van het Driemanschap zelf. De commissie stelde een onderzoek in naar het doen en laten van de Unie. De Nederlandsche Unie werd op 24 juli 1940 opgericht door prof. de Quay (hoogleraar te Tilburg), Linthorst-Homan (commissaris van de koningin in Groningen) en mw. Einthoven (commissaris van politie te Rotterdam). Het driemanschap richtte zich tot het Nederlandse volk en riep het op zich te verenigen 'tot doelbewuste arbeid voor het behoud en de versterking van vaderland en volksgemeenschap en tot voorbereiding van de voorwaarden en de wegen van hun bestaan en welzijn in de toekomst.' Het doel van de Unie was, onder erkenning van de gewijzigde politieke verhoudingen in Nederland en Europa, en in samenwerking met de Duitse en Nederlandse autoriteiten, een maatschappij op te bouwen op basis van een brede nationale samenwerking, een harmonische structuur en sociale rechtvaardigheid. Het werd een enorm succes, daar velen het als een 'goed' alternatief voor de NSB zagen. Vanwege de vrij loyale houding t.o.v. de Duitse bezetter, kon de Unie aanvankelijk haar gang gaan. Toen de Duitsers in juni 1941 steun van de Unie eisten in hun strijd tegen Rusland, ging dit de Unie te ver: zij weigerden. Als gevolg van deze weigering werd de Unie weldra getroffen door allerlei verbodsbepalingen. In december 1941 werd de Unie opgeheven.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1236849302
Katholiek Documentatie Centrum
Mensen in Nood (RK-Huisvestingscomité)
trefwoorden
 • Uitzending Kinderen
 • Steun en opvang
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Dagelijks leven
 • Religie
Het betreft hier het hele archief van het RK-Huisvestingscomité en zijn opvolger, Mensen in Nood. Het comité is ooit begonnen om de Belgische vluchtelingen naar aanleiding van WOI op te vangen in Nederland. Nadien heeft het comité zich vooral beziggehouden met het herplaatsen van kinderen uit oorlogsgebieden. Zo ook tijdens WOII. In feite heeft het comité tijdens de oorlog regulier gefunctioneerd maar men heeft wel werk verricht dat specifiek met de oorlog te maken had. Het comité was onder andere verantwoordelijk voor herplaatsingen van kinderen in Zuid-Nederland tijdens de Hongerwinter. Ook heeft het comité na de oorlog allerlei kampen georganiseerd in Scandinavië om Nederlandse kinderen aan te laten sterken na de oorlog.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-377150329
download