Back to top

Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek

Museum Bronbeek belicht de koloniale vaderlandse geschiedenis. Centraal staan de invloed van de overheid op de koloniale samenleving en het optreden van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). In de collectie van Bronbeek vindt u onder meer wapens, uniformen en onderscheidingen van het KNIL, Indisch militair erfgoed, schilderijen, foto’s, documenten en etnografica (volkskunst). Het kenniscentrum Bronbeek bevat een grote collectie oude en recente publicaties, tijdschriften, topografische kaarten en niet-gedrukt materiaal over de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië, alsmede informatie over de geschiedenis van het instituut Bronbeek.

Rol in netwerk: 
Velperweg 147
6824 MB Arnhem
Nederland
(026) 3763555