Back to top

Museum de Bewogen Jaren

Museum de Bewogen Jaren beheert een diverse collectie van gebruiksvoorwerpen uit Nederland en Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De exposities laten zowel de militaire als de burger geschiedenis zien.

Rol in netwerk: 
Floreffestraat 1
5095 AV Hooge Mierde
Nederland
013-5093133