Back to top

Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen

De Nederlandse franciscanen maken deel uit van een wereldwijde broederschap binnen de Rooms-Katholieke Kerk, gesticht door Franciscus van Assisi (1182-1226).
Het bestuursarchief van Minderbroeders alsmede missiearchieven en enkele gedeponeerde archieven van kloosters en huizen in Nederland bevinden zich bij het Utrechts Archief. 
Waar een huis sterk verbonden was met een parochie o.i.d. is dat parochie-archief bij het plaatselijke (gemeente)archief gedeponeerd. 
De persoonsarchieven zijn nog wel op de Deken Roesstraat te vinden.

Rol in netwerk: 
Deken Roesstraat 13
3581 RX Utrecht
Nederland
030-2324080

Oorlogsbronnen Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen

Celie, Mariophilus
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Illegaliteit
 • Dagelijks leven
 • Persoonlijk leven
Heeft ondergedoken gezeten. Het archief bevat o.a. correspondentie van en over Celie.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/823834156
Helsloot, Willem
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Repatriëring
 • Dagelijks leven
 • Nasleep
 • Religie
 • Persoonlijk leven
Was aalmoezenier bij een repatriëringskamp te Sittard. Het archief bevat o.a. een levensbeschrijving door hemzelf geschreven.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1947728793
Thoen, Ireneus
trefwoorden
 • Mobilisering en krijgsverrichtingen 1939-1940
 • Dagelijks leven
 • Religie
 • Persoonlijk leven
 • Krijgsverrichtingen
Was in 1940 hulpaalmoezenier in de Grebbelinie. Het archief bevat met betrekking tot de oorlog alleen onderscheidingen met documenten van het leger.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1610504415
Archief van de Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen
Thelen, Fredegand
trefwoorden
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Dagelijks leven
 • Duitse overheid en instellingen
 • Religie
 • Persoonlijk leven
 • Krijgsverrichtingen
Omdat Thelen de Duitse nationaliteit bezat werd hij in 1942 opgeroepen in Duitse militaire dienst en was als aalmoezenier krijgsgevangene in Dijon. Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren correspondentie in Duits dienstverband als militair.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/284698863
Archief van de Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders Franciscanen
Engering, Gulielmus
trefwoorden
 • Dagelijks leven
 • Kampen en gevangenissen
 • Persoonlijk leven
 • Kampen en gevangenissen - overig
Het archief bevat een verslag van zijn 3 weken durende gevangenschap in Scheveningen.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-255608577
download