Back to top

Het Netwerk Oorlogsbronnen bestaat sinds 1 juni 2016, maar kent een voorgeschiedenis van bijna een decennium. Het bouwt voort op het VWS-programma Erfgoed van de Oorlog (2007-2010). Dat stimuleerde met 221 projecten het gebruik en behoud van WO2-bronnen in Nederland, het voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Een variëteit aan lokale, regionale en nationale oorlogsbronnen werd digitaal toegankelijk gemaakt.

Om de vele producten van Erfgoed van de Oorlog te beheren richtte het Ministerie van VWS in 2010 een Coördinatiepunt WO2 in. Een aantal jaar later, vanaf 2014, is toegewerkt naar een nieuwe opzet van het Coördinatiepunt. De verantwoordelijkheid voor die doorontwikkeling lag bij het veld zelf. Veertig organisaties hebben hieraan bijgedragen. Vanaf de zomer van 2016 is het voormalige Coördinatiepunt overgegaan in het Netwerk Oorlogsbronnen, een deelnemersnetwerk. Het is een samenwerkingsverband en netwerk van betrokken instellingen en mensen die zich bezig houden met de ontsluiting van WO2-collecties.

Aan het roer van Netwerk Oorlogsbronnen staat een stuurgroep, gevormd door vertegenwoordigers van deelnemende organisaties, die wordt bijgestaan door een vijf-koppig programmateam. Het Netwerk Oorlogsbronnen wordt gefaciliteerd door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en gefinancierd door het Ministerie van VWS, Vfonds en VSBfonds. Andere financiers zijn verbonden aan specifieke projecten.