Back to top

Het is voor erfgoedinstellingen anno 2017 misschien wel vanzelfsprekend om ‘digitaal te gaan’, of die wens te hebben. Maar hoe geef je daar uiting aan?

Waar zou je aan moeten denken bij het digitaliseren van (WO2-)collecties? Voor wie en op welke manier wil je als instelling aanwezig zijn op het web? Hoe wijzigt dat de bestaande structuur van je organisatie? Kijk je in de digitale collectieontsluiting voorbij de grenzen en wensen van je eigen instelling om een groter publiek te kunnen bereiken? En welke verrijkingen kunnen er voortkomen uit het digitaal delen van erfgoedcollecties? Tijdens de Netwerkdag Oorlogsbronnen 2017 op 16 november gaan we met het thema ‘Digitaal? #Hoedan’, in op deze en vergelijkbare vragen. Aanmelden is verplicht en kan via de knop links op deze pagina. Deelname is kosteloos.

Let op: Aanmelden kan nog door een mail te sturen aan Anne Helfrich (a.helfrich@niod.knaw.nl), o.v.v. naam, evt. organisatie en keuze voor de eerste of tweede sessie. 

Programma

12.00 – 13.00     Lunch en registratie

13.00 – 13.10     Welkom door Puck Huitsing, programmadirecteur Netwerk Oorlogsbronnen

13.10 – 13.30     Netwerk Oorlogsbronnen door Edwin Klijn, programmamanager NOB

13.30 – 14.00     De virtuele cultuurbezoeker. #wie dan?

Langs digitale weg is veel informatie over cultureel erfgoed beschikbaar. Hoeveel Nederlanders maken gebruik van deze gedigitaliseerde cultuur en hoe ziet dit publiek er eigenlijk uit? Jos de Haan geeft inzicht in de omvang en de samenstelling van het digitale publiek, zijn beleving en wensen. De Haan is senior wetenschappelijk medewerker Sociaal Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar ICT, Cultuur en Kennissamenleving aan de Erasmus Universiteit.

14.00 – 14.20     Discussie

14.20 – 15.00     PAUZE en overgang naar sessies

15.00 – 16.30     Parallelle sessies

Sessie I Van digitaliseren naar een bruikbare bron

1. Hoe ziet een digitaliseringstraject eruit? En waar zitten de overeenkomsten en verschillen tussen de twee voorbeelden in prioritering, werkprocessen, methodiek en toepassing? 

  • 'From storage to spotlight' door Cecile van der Harten, Rijksmuseum.
  • De workflow voor het digitaliseren van archieven met getypt of gedrukt materiaal door Marian Hellema, ICT-erfgoedspecialist.

2. Bij beschikbaarstelling van digitale bronnen richten instellingen zich nog teveel op de eigen website. In deze presentatie laat Olaf Janssen (KB) zien welke voordelen beschikbaarstelling van erfgoedmateriaal via Wikipedia kan bieden. 

Sessie II Oorlogsbronnen verbonden

Het Netwerk Oorlogsbronnen integreert de collecties van de betrokken instellingen met behulp van terminologiebronnen, zoals de WO2-thesaurus. In deze sessie demonstreren we hoe de informatiespecialisten van het Netwerk Oorlogsbronnen met behulp van Spinque Desk de collecties verbinden en verrijken. Ook laten we zien hoe de gemaakte links gebruikt worden in de zoekapplicaties voor oorlogsbronnen en de personenportal WO2

Sessie III Het grote oorlogsbronnenspel: van oorlogsbron naar verhaal van verzet (Max. 25 personen: SESSIE VOLGEBOEKT)

Bijna 10 miljoen bronnen in de collectie-portal van Netwerk Oorlogsbronnen vormen duizenden afzonderlijke – en toch ook weer met elkaar verbonden – verhalen. Maar hoe lastig is het om al die losse documenten, foto’s en gegevens met elkaar te koppelen? Dat blijkt als we samen uit een hoop bronnen, verhalen rond gebeurtenissen en personen in het verzet reconstrueren.

16.30 – 16.55     Beeldbank Nederlands Indië door Thom Hoffman, acteur, fotograaf en documentairemaker

Thom Hoffman lanceerde in 2015 als Cultural Professor aan de TU Delft het initiatief een Beeldbank Nederlands-Indië (BBNI) te bouwen. Primaire doelstelling van de BBNI is het vergroten van de kennis over ons koloniale verleden. Dat gebeurt via beeldmateriaal dat zich bij erfgoedinstellingen verspreid over het land bevindt. De BBNI verbindt de Indische fotocollecties op een vernieuwende en dynamische manier, om geschiedenis ook voor een jongere generatie levend te maken. Thom Hoffman komt de gedachte achter de BBNI en de wordingsgeschiedenis toelichten en het bijzondere prototype demonstreren.

16.55 – 17.00     Afsluiting door Puck Huitsing

17.00 – 18.00     Borrel