Back to top

In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. Ze vertellen over hun expertise en rol in het project. Maar ook over hun verwachtingen en het belang van TRIADO. In deze eerste aflevering: Marten Düring, onderzoeker bij het Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) met een expertise in sociale netwerkanalyses.

 

Düring is lid van de wetenschappelijke adviescommissie van TRIADO (ook wel TRIADO Scientific Advisory Committee of ‘SAC’). Deze commissie staat onder leiding van prof. dr. Peter Romijn en bestaat uit negen wetenschappers met uiteenlopende specialismen en nationaliteiten. Zowel rechten als digital humanities, oorlogs- en genocidestudies en archiefwetenschappen zijn vertegenwoordigd. In oktober 2017 kwam de SAC voor het eerst samen in Den Haag, voorafgaand aan de formele kick-off van TRIADO.  

De rol van de wetenschappelijke adviescommissie

De adviescommissie adviseert het projectteam van TRIADO in hoofdlijnen op inhoudelijke keuzes en becommentarieert de belangrijkste eindproducten. Ook reflecteren de SAC-leden in meer algemene zin over de wetenschappelijke potentie van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Zo gaat During in zijn interview in op zijn verwachting over het kunnen uitvoeren van een formele netwerk-analyse op basis van de resultaten uit TRIADO.

De SAC-leden adviseren daarnaast TRIADO-hoofdonderzoeker Ismee Tames. Zij gaat na het generieke gedeelte van het project, dat ingaat op digitale methoden, onderzoeken of met de gekozen ontsluitings-systematiek antwoord kan worden gegeven  te geven op specifieke, vooral kwantitatief-statistische wetenschappelijke onderzoeksvragen.

Meer mensen van TRIADO

VIDEO | In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. In deze tweede aflevering: Marian Hellema, zelfstandig ICT-erfgoedspecialist. 

VIDEO | In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. In deze derde aflevering: Anne Gorter, projectmanager bij het Nationaal Archief. 

VIDEO | In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. In deze vierde aflevering: Rutger van Koert, software ontwikkelaar bij de afdeling Digital Infrastructure van het Humanities Cluster (KNAW). 

VIDEO | In de interviewserie 'De mensen van TRIADO' komen betrokkenen bij het project Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit aan het woord. In deze vijfde aflevering: Edwin Klijn, programmamanager Netwerk Oorlogsbronnen.