Back to top

Veel van onze historische kennis is gebaseerd op mondelinge of schriftelijke getuigenissen. Vooral waar het gaat om situaties van oorlog en geweld. Onderzoeksvelden naar egodocumenten en mondelinge geschiedenis (oral history) hebben echter de neiging om los van elkaar te werken. In het project EviDENce (Ego Documents Events modelliNg), waar ook het Netwerk Oorlogsbronnen bij betrokken is, worden beide bronsoorten onderzocht om erachter te komen hoe mensen over oorlog en geweld rapporteren. Gebeurtenissen, of ‘events’, staan hierbij centraal.

Susan Hogervorst, Universitair Docent Historische cultuur en Geschiedenisdidactiek aan de Open Universiteit en hoofdonderzoeker binnen EviDENce: “Voor mij als historicus en oral history expert zit het vernieuwende van dit project in het integraal analyseren van oral history transcripten en egodocumenten. Ook ben ik vanuit wetenschappelijk oogpunt benieuwd wat het oplevert op om dit soort bronnen gezamenlijk en systematisch te onderzoeken”.

Getuigenverhalen als case studie

Binnen EviDENce staan twee case-studies centraal. Bij de eerste, een analyse van Tweede Wereldoorlog-gebeurtenissen uit de oral history collectie Getuigenverhalen waarbij ook termen uit de WO2-thesaurus worden gebruikt, is het Netwerk Oorlogsbronnen betrokken. Via de gebeurtenissen of events worden getuigenverhalen geschikt gemaakt voor koppeling aan andere oorlogsbronnen. De tweede case studie richt zich op de analyse van ego-documenten uit Nederlab.

Het project gaat in op vragen als: ‘Komen er in oral history-transcripten meer of andersoortige events naar boven dan in de egodocumenten? Kun je uit die oral history-interviews over de Tweede Wereldoorlog ook generieke events destilleren die over oorlog en geweld gaan, of gaat het hier vooral om heel specifieke events? (Hoe) zetten we die WO2-thesaurus in om daarin een onderscheid te kunnen maken?

Netherlands eScience Center en CLARIAH

EviDENCE is een van de vier projecten dat is toegekend in de ADAH call 2016 (Accelerating Scientific Discovery in the Arts and Humanities) van het Netherlands eScience Center en CLARIAH. Het is een samenwerking tussen CLARIAH, Open Universiteit, KNAW Humanities Cluster, Meertens Instituut, Netherlands E-science Centre en Netwerk Oorlogsbronnen.