Back to top

Het Netwerk Oorlogsbronnen is in 2017 op volle toeren gekomen. Met de doorontwikkeling van Oorlogsbronnen.nl beschikken we nu over een tastbaar en zichtbaar resultaat van het abstracte begrip ‘thematisch intellectueel beheer’. En door de concrete resultaten uit projecten, de vele presentaties in het land en daarbuiten, de laagdrempelige en actieve communicatiestrategie lééft het Netwerk Oorlogsbronnen.

In het jaarverslag 2017 gaan we in op de (achterkant van de) collectie-portal Oorlogsbronen.nl, de opbouw van het netwerk, communicatie en een aantal mijlpalen. Ook verschillende projecten zoals de Personenportal WO2, TRIADO, WO2 Open Data Depot, Crowdsourcing en de Kaart van Verzet komen aan bod.