Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Een geallieerde militair met kabels en mogelijk accu's.Oorlogsbronnen.nl | OVCG/Groningen Archieven

Oorlogslevens.nl opgenomen in Oorlogsbronnen.nl

27 oktober 2021 · Nieuws

Vanaf vandaag is de website Oorlogslevens.nl in z'n geheel geïntegreerd in Oorlogsbronnen.nl. Door de koppeling van de twee zoekmachines van Netwerk Oorlogsbronnen is het nu mogelijk persoonlijke ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het perspectief van grotere gebeurtenissen te zien. Ook zijn nu van alle plaatsen in Nederland datavisualisaties te zien. Wat was hun achtergrond? Waar zijn ze omgekomen en hoe oud waren ze toen?

Oorlogslevens.nl is in februari 2020 gelanceerd met een aantal partners van Netwerk Oorlogsbronnen om bronnen over dezelfde persoon, maar verspreid over verschillende organisaties, digitaal beter vindbaar te maken. Denk dan aan kampregistraties, overlijdensaktes, of vermelding in databases op basis van archiefonderzoek. Sinds de lancering gebruiken veel mensen Oorlogslevens als startpunt voor hun zoektocht, bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar informatie over een familielid. 

Op Oorlogsbronnen.nl worden al sinds 2016 digitaal beschikbare bronnen uit de Tweede Wereldoorlog uit collecties van archieven, musea, herinneringscentra en bibliotheken inhoudelijk aan elkaar gekoppeld. Bijvoorbeeld foto's van een bominslag in Amsterdam, bekendmakingen over rantsoenering of een represaille, of een stuk uit het polygoonjournaal met propagandabeelden van de NSB.  

De koppeling van deze twee platforms is het eindproduct van het programma Netwerk Oorlogsbronnen. Oorlogslevens.nl en WarLives.org is vanaf nu als losstaande website uit de lucht. De zoekfunctionaliteit is nu te bereiken via www.oorlogsbronnen.nl/mensen

ENGLISH VERSION

Warlives.org integrated into Oorlogsbronnen.nl

As of today, the website WarLives.org is fully integrated into Oorlogsbronnen.nl. By linking the two search engines of Netwerk Oorlogsbronnen (the Dutch Network of War Collections), it is now possible to see personal experiences during the Second World War in the perspective of larger events. Data visualizations of all places in the Netherlands can now also be seen. What was their background? Where did they die and how old were they then?

WarLives.org was launched in February 2020 with a number of partners from the Dutch Network of War Collections to make sources about the same person, but spread over different organizations, more accessible digitally. Think of camp registrations, death certificates, or entry in databases based on archival research. Since its launch, many people have used WarLives.org as a starting point for their search, for example when looking for information about a family member.

On Oorlogsbronnen.nl, digitally available sources from the Second World War from collections of archives, museums, remembrance centers and libraries have been linked to each other since 2016. For example, photos of a bomb attack in Amsterdam, announcements about rationing or a reprisal, or an article from the polygon news with propaganda images of the NSB.

The link between these two platforms is the end product of the Network War Resources program. WarLives.org is not longer available as a standalone website, but the search functionality can now be reached via www.oorlogsbronnen.nl/mensen.

Ontvang onze nieuwsbrief
De Oorlogsbronnen.nl nieuwsbrief bevat een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam

info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awardsDeze website is bekroond met 4 Lovie awards